Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Thân Phận, Đầu ráo ướt áo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Dơ đầu chịu báng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Bảo một đàng quàng một nẻo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Bảo một đường sểnh một nẻo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Đói trong ruột không ai biết Rách ngoài cật lắm kẻ hay Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Chế Giễu, Đội xống nát nạ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Đói, đầu gối phải bò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Đồng tiền là son phấn con người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Đồng tiền tài nhân nghĩa kiệt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Bắt bò cày triều Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Vong Ân,Bạc Nghĩa,Phương Ngữ, Được chim bẻ ná, được cá quên nơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Bạc Nghĩa, Được mùa chê cơm hẩm Mất mùa thì lẩm cơm hiu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Nông Tang,Đời Sống Được năm trước ước năm sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Bầu dục chấm nước cáy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Lý Lẽ,Buôn Bán, Gánh vàng đi đổ sông Ngô (2) Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Thói Đời,Lý Lẽ, Gạo đổ, bốc chẳng đầy thưng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Bát mồ hôi đổi bát cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tự Tin,Tuổi Tác,Khuyên Can, Bảy mươi chưa đui què, chớ khoe rằng lành Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Hán Việt, Bích trung hữu nhĩ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Bịt mắt bắt chim Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Gia Đình, Con đã mọc răng còn nói năng gì nữa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Gia Đình,Huyết Thống, Con đầu cháu sớm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Con nhà lính, tính nhà quan Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Tộc,Họ Hàng, Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đạo Đức, Con nhờ đức mẹ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Con sâu làm dầu nồi canh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Con vua vua dấu, con chúa chúa yêu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Công nợ trả dần, cháo húp quanh bát Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Tài Sản, Của làm ăn no, của cho ăn đói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Tài Sản, Của một đồng, công một nén Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Tài Sản, Của người Bồ tát, của mình lạt buộc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Tài Sản, Của ruộng đắp bờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Thực Tế, Có răng, răng nhai, không răng lợi mài cũng xong Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Có rế đỡ nóng tay Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Sinh Hoạt,Văn Hóa,Cộng Đồng,Thiên Nhiên, Phân trâu lâu ngày hoá bùn Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tinh Yêu Trai Gái,Tỏ Tình, Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc Địa sanh thảo, hà thảo vô căn Một mình em ngồi dựa lòng thuyền Ngẫm xem cái phận, cái duyên có vẹn toàn! Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội,Đời Sống, Thiện sinh phước chung Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội,Đời Sống, Thiên sơn vạn thủy - 千山萬水 Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thiên tải kỳ phùng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội,Đời Sống, Thiên tải nan phùng 千載難逢 Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội,Đời Sống, Thiên tải nhất thì 千載一時 Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội,Đời Sống, Thiên tân vạn khổ - 千辛萬苦 Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Sinh Tử,Phong Thủy, Thiên táng mối đùn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Thiên thời, địa lợi, nhân hòa Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thiên thư định phận Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội,Đời Sống, Thiên thu vạn tuế - 千秋万歲 Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thiên thu vĩnh biệt Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thiên thủy tải đại châu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thiên tru địa diệt Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thiên trường địa cửu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội,Đời Sống, Thiên trường địa cửu - 天长地久 Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội,Đời Sống, Thiên tư vạn tưởng - 千思万想 Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thiên vô nhị vật dân vô nhị duyên Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thiên võng nan đào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hán Việt, Thiện, ác đáo đầu chung hữu báo Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tinh Yêu Trai Gái,Tán Tỉnh,Lỡ Duyên, Thiếp chờ chàng ba bốn năm ni Chờ không thấy bạn thiếp phải ra đi lấy chồng. Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tinh Yêu Trai Gái,Tán Tỉnh, Thiếp là dòng dõi con quan Thiếp chưa từng chịu cơ hàn nắng mưa Chi tiết
Đại Chúng, Hò Đối Đáp Trêu Ghẹo,Ước Ao,Thử Tài, Thiếp như cá ở biển đông Chờ khi nước cạn hóa rồng lên mây - Phải chi anh có phép thần thông Ngăn mây cưỡi gió, bắt rồng cưỡi chơi Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Cao Ngạo, Thiếp như cam quít bưởi bòng Đắng the ngoài vỏ trong lòng ngọt thanh Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tinh Yêu Trai Gái,Tỏ Tình, Thiếp như hoa đã nở rồi Xin chàng che lấy mặt trời cho tươi Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Sinh Tử,Tang Chế,Tục Huyền, Thiếp sắm cho chàng cái tiểu hoa chanh Đôi đầu chữ thọ xung quanh hoa hồi Lạy thằng tam tứ lạy chàng ôi Chàng đà thiệt phận, cho thiếp tôi đi lấy chồng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội,Đời Sống, Thỉnh đa kiến lượng 請多見諒 Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội,Đời Sống, Thỉnh vật kiến tiếu 請勿見笑 Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thịt cá là lương hoa tương cà là hoa bản Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống, Thịt chó chấm nước chó Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Ẩm Thực,Ăn Uống, Thịt chó thì phải có riềng Thịt lợn thì phải có riêng món hành Thịt gà cần phải lá chanh Tía tô cà chuối mới thành ba ba Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Chế Giễu,Ẩm Thực,Ăn Uống, Thịt chó tiểu đánh tì tì Bao nhiêu chỗ lội tiểu thì cắm chông Nam mô xứ Bắc, xứ Ðông Con gái chưa chồng thì lấy tiểu tôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,So Sánh, Thịt da ai cũng là người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giá Trị,Khinh Trọng,Coi Thường, Thịt đắt nhưng cắt ra miếng. Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Ẩm Thực ,Ăn Uống, Gia Vị Thịt đầy sanh không hành không ngon Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thịt đầy xanh thiếu hành không ngon Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Ẩm Thực,Ăn Uống, Thịt gà nhứt vị làng Sông Phao câu ba lá nó trồng tốt tươi Cái da vàng ưởi vàng ươi Cái thịt nó xé mềm tơi nhũn nhùn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Y Lý,Kiêng Cữ, Thịt gà, cá chép, ba ba, Trong bấy nhiêu thứ liệu mà kiêng khem Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Trách Móc, Thịt heo non sao không ngon không béo Tiếng bấc tiếng chì cho héo dạ em Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thịt không hành canh không mắm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hoàn Cảnh,Phản Ứng,Phần Số, Thịt nạc dao phay, xương xẩu rìu búa Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thịt nát xương tan Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thịt thăn cơm ré Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Ẩm Thực,Ăn Uống, Thịt thơm vì hành Trăng thanh vì cuội Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Nội Trợ, Thịt tươi thì phải xem gan, Mua bầu xem cuống mới toan không nhầm Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hiếu Thảo, Thờ cha kính mẹ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hôn Nhân,Vợ Chồng, Thờ cha kính mẹ đã đành, Theo đôi theo lứa mới thành thất gia. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tang Chế,Trung Trinh,Gia Đình,Vợ Chồng, Thờ chồng nuôi con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Thổ công là cha, chúa nhà là con. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thợ cưa đi trưa về sớm Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thố dinh tam quật sinh lộ nhất xuất Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Lý Lẽ, Thợ dở chê dụng cụ xấu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thổ hào liệt thân Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tang Chế, Thở hơi cuối cùng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tính Nết, Thở hơn trâu hạ địa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hiện Tượng, Thỏ lặn ác tà Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tính Nết, Thò lò mũi xanh Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tính Nết, Thò lò sáu mặt Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hành Động,Nghề Nghiệp,Gian Dối, Thợ may ăn giẻ thợ vẽ ăn hồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nghề Nghiệp, Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ, Thợ bồ ăn than, thợ hàn ăn thiếc Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Thân Phận, Thở ngắn than dài Chi tiết

Page 9 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17