Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Tục Ngữ

Câu số
40166

Anh ngữ

Chủ đề
Ứng Xử,Thói Đời,Lý Lẽ,Buôn Bán,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Sông Ngô là sông bên Tàu, đây nói thuyền buôn của người Ngô (người Tàu) đi trên các sông.  Sông Thương là con sông chảy qua Phủ Lạng Thương (Bắc Giang), xưa sang Tàu do lối cửa Nam Quan Lạng Sơn, phải đi qua sông ấy.  Gánh vàng đi đổ sông Ngô là đem vàng bạc ra mua hàng hóa các thuyền buôn người Tàu.  Đêm nằm mơ tưởng đi mò sông Thương là sau khi gánh vàng đi mua hàng Tàu (chẳng khác gì đổ vàng xuống sông nước Tàu, không thể lấy lại được), đêm nằm nghĩ lại người ta bâng khuâng tiếc xót, ngày hôm sau liền đi mò vàng ở sông Thương (là sông giáp giới địa phận Tàu).  Ý nói bỏ tiền ra mua ngoại hóa là đồng tiền mất hút như đổ xuống sông, không thể nào mò thấy nữa, chẳng khác gì đổ vàng xuống sông Ngô mà đi mò ở sông Thương. (Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)

Nội dung
Gánh vàng đi đổ sông Ngô (2) Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17