Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Tục Ngữ

Câu số
40163

Anh ngữ

Chủ đề
Ứng Xử,Thói Đời,Bạc Nghĩa,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Năm được mùa, thì thóc lúa đầy nhà, cơm hơn gạo tẻ, gạo xấu một chút là chê cơm hẩm (cơm không được trắng) không ăn; năm mất mùa, thóc cao gạo kém, giá có cơm thiu cũng lẩm (tức là ăn) chẳng bê bai gì. Câu này tả thực tình trạng xã hội nước ta, những năm được mùa và mất mùa. Nước ta chuyên nghề nông, chỉ trông mong vào hột gạo, năm nào được mùa thì no nê, năm nào mất mùa thì nhân dân đói kém. Đồng thời câu này có ý khuyên người ta, không nên phí phạm của trời, ăn uống bao giờ cũng phải nên giản dị, tiết kiệm. (Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)

Nội dung
Được mùa chê cơm hẩm Mất mùa thì lẩm cơm hiu

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17