Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Tục Ngữ

Câu số
40150

Anh ngữ

Chủ đề
Ứng Xử,Thói Đời,Dị Đoan,Tín Ngưỡng,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Người thời xưa giầu óc mê tín, cho rằng chỗ nào cũng có thần coi giữ; thần giữ đất là Thổ Công, thần giữ sông là Hà Bá. Câu này ngày nay thường dùng để nói rằng chỗ nào cũng có người trị nhậm chỗ ấy, non sông nào thì có anh hùng chỗ ấy. (Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)

Nội dung
Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17