Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử, Lấy đầu làm lễ Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử, Lấy dây buộc mình Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy đĩ làm vợ chớ không ai lấy vợ làm đĩ Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Y Lý, Lấy độc trị độc Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy đồng tiền làm láo Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Đạo Đức, Lấy đức trị dân Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tảo Hôn, Lấy em từ thuở mười ba Đến nay mười tám thiếp đà năm con Ra đường người tưởng còn son Vền nhà thiếp đã năm con cùng chàng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Y Lý, Lấy gai lể gai Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy gậy chọc trời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Công Danh, Lấy gì khuya sớm phụng thờ tổ tiên Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Thói Hư,Tật Xấu,Hút Sách, Lấy gì làm thú giải phiền Cái xe, cái lọ, ngọn đèn, cái tiêm Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Đạo Đức, Lấy hận thù diệt hận thù Hận thù không mất nghìn thu vẫn còn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Y Lý, Lấy hơi thổ Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Y Lý, Lấy hơn bù kém Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hôn Nhân,Vợ Chồng, Lấy kẻ chê chồng, Chớ lấy kẻ chồng chê. Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Xã Hội, Lấy khách thì khách về Tàu Lấy nhà giàu gặp tội tiêu xưng (*) Trở về lấy chú từng tưng (*) Ăn no ngủ kỹ chớ đừng lấy ai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cần Mẫn, Lấy không làm có Lấy có làm không Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Lịch Sử,Trêu Ghẹo, Lấy lính thì được ăn lương Lấy thầy ăn óc, ăn xương gì thầy ? Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy lược che mắt thánh Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy ngắn nuôi dài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy ngắn nuôi dài lấy ngoài nuôi trong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy ngày làm đêm lấy đêm làm ngày Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy nghĩa làm thù Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lạy như tế sao Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy nước làm sạch Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Tương Quan, Lấy oán trả ơn Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Trò Chơi Trẻ Con, Lạy ông nắng lên Cho trẻ con chơi Cho già bắt rận Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Lạy ông nắng lên cho trẻ nó chơi Cho già bắt rận cho tôi đi cày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lạy ông tôi ở bụi này Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Chế Giễu,Lịch Sử,Chống Ngoại Xâm, Lấy Tây chẳng được mấy ngày Nó về nước nó, bên đây không chồng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy thân che của Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy thịt đè người Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy thúng úp miệng voi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy thúng úp voi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy tiền lấp lỗ miệng Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Lịch Sử, Lạy trời cho thuận gió nồm Cho thuyền Chúa Nguyễn, thuận buồm ra khơi Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Nông Tang, Lạy Trời đừng chuyển gió Tây Lứa tằm em đã đến ngày nhả tơ Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tình Nghĩa, Lạy Trời đừng nắng đừng mưa Ấm êm gió mát, thiếp đưa chàng về Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Linh Tinh, Lạy Trời lạy Phật lạy vua Cho tôi sức khỏe tôi khua (xua) con ruồi Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Nông Tang, Lạy trời mưa xuống Lấy nước tôi uống Lấy ruộng tôi cày Lấy đầy bát cơm Lấy rơm đun bếp Cho tôi đi cày Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Trêu Ghẹo, Lạy trời phù hộ cho em Cho em chóng lớn em lên cõi già Khỏi đền duyên nợ rầy rà Khỏi mang tiếng xấu như là những ai Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Linh Tinh,Thiên Nhiên, Lạy Trời thổi quả địa cầu Để cho ta được bạn hầu cùng trăng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy trứng chọi đá Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy vải thưa che mắt thánh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hôn Nhân,Vợ Chồng, Lấy vợ chọn tông, Lấy chồng chọn giống. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hôn Nhân,Phụ Nữ, Lấy vợ đàn bà (hiền hoà), làm nhà hướng nam Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người,Đời Sống,Phụ Nữ, Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng nam Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy vợ không cheo chèo ngoèo không mấu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy vợ không cheo như bèo ngoèo không mấu Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Cổ Tục,Cưới Gả, Lấy vợ không cheo tiền gieo xuống suối Ban ngày lắm mối tối nằm không Hoa tươi đang độ gió đông Gái xinh xinh đến có chồng thì thôi Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Dị Đoan,Hôn Nhân,Vợ Chồng,Xây Dựng, Lấy vợ kiêng tuổi đàn bà Làm nhà kiêng tuổi đàn ông Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Sông Nước, Lấy vợ mà lấy cách sông Thì tôi ra bến lấy ông chèo đò Có chèo thì tôi chèo cho Lênh đenh mặt nước ai lo cho mình Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy vợ phải nộp cheo cho làng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Hôn Nhân, Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lễ vào quan như than vào lò Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lễ ăn hỏi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Giỗ Chạp, Lễ bạc tâm thành Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tang Chế, Lễ bái quan Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hôn Nhân, Lễ cầu thân Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tang Chế, Lễ đại liệm Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Lễ đại tường Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Giỗ Chạp, Lễ do nghĩa trời Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tang Chế, Lễ động quan Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tang Chế, Lễ hạ rộng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Giỗ Chạp, Lễ khao vọng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Lễ khiển điện Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Lễ lệ bì Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn nắm xôi dẻo, nhớ nẻo đường đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Ăn lấy đời chơi lấy thời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Lý Lẽ, Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Giàu Nghèo,Lười Biếng, Ăn nễ ngồi không, non đồng cũng lở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn mắm thì ngắm về sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn mật giã gừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Đạo Đức, Ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Ân Nghĩa,Lý Lẽ, Ăn miếng chả, giả miếng bùi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Chế Giễu, Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Lý Lẽ,Cẩn Thận, Ăn một bát, nói một lời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Buôn tàu buôn vã chẳng đã hà tiện Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn một miếng, tiếng muôn đời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Tính Nết, Ăn như rồng cuốn, Nói như rồng leo, Làm như mèo mửa: Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Tính Nết, Ăn như tằm ăn rỗi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Lười Biếng, Ăn như thuyền chở mã Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Chế Giễu,Tính Nết, Ăn nồi bẩy thì ra, Ăn nồi ba thì mất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Buôn tàu buôn bè không bằng dè miệng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Buôn Bán,Nghề Nghiệp,Quan Quyền, Buôn chung với Đức Ông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ba mươi được ăn, mồng một tìm đến Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Anh em ai đầy nồi ấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Anh em chém nhau bằng xống, không ai chém nhau bằng lưỡi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ba tháng trồng cây một ngày trông quả Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao, Tinh Yêu Trai Gái,Thương Nhớ,Tương Tư,Thời Gian, Chờ chàng quân tử hỏi han mấy lời Thiếp tôi mong chàng chẳng thấy chàng ôi Thiếp tôi chằn trọc vội dời chân ra Liếc trông lên ông trăng đã xế tà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Bà con vì tổ tiên, không phải vì tiền vì gạo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Bán chỗ nằm mua chỗ ngồi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Bán gia tài mua danh phận Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Tính Nết, Đánh (cho) chết (cái) nết không chừa Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Dao có mài có sắc Người có học mới khôn Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Dao sắc không gọt được chuôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Dị Đoan,Tín Ngưỡng, Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá Chi tiết

Page 8 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17