Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Tục Ngữ

Câu số
40123

Anh ngữ

Chủ đề
Ứng Xử,Thói Đời,Giàu Nghèo,Lười Biếng,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Ăn nễ ngồi không nghĩa là ăn rồi ngồi đấy không làm việc gì, cũng như câu: “Ăn không ở nễ”. Non đồng là núi đồng tức là núi tiền (vì tiền xưa đúc bằng đồng). Cả câu có nghĩa là ăn không ở nễ, hay ăn không ngồi rồi, không làm việc gì; thì dù có núi tiền, cũng lở chứ không còn. Đại ý nói ăn không ngồi không thì có núi của cũng hết. Câu này khuyên người ta nên cần cù làm việc, dù giầu có cũng chớ nên ăn không ngồi rồi.

Nội dung
Ăn nễ ngồi không, non đồng cũng lở

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17