Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Tục Ngữ

Câu số
40124

Anh ngữ

Chủ đề
Ứng Xử,Thói Đời,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Mắm vốn mặn. Ăn mắm thì phải liệu mà ăn, kẻo ăn nhiều quá thì sau sẽ khát nước, nghĩa là phải ngắm về sau. Nghĩa bóng, câu này nói: làm việc gì mình cũng phải nghĩ trước đến ảnh hưởng việc đó về sau này (nếu xét việc đó có ảnh hưởng xấu sau này thì đừng làm). Ăn mặn quá Nghĩa bóng, nghĩa là mình làm việc gì phải chịu ảnh hưởng việc ấy; làm việc hay thì gặp điều hay, làm việc dở thì gặp điều dở. Câu này khuyên người ta ăn ở nên có nhân từ. thì uống nhiều nước mà vẫn chưa khỏi khát. Lại có câu: “Đời cha ăn mặn đời con khát nước”, nghĩa là cha làm việc hay, dở, thì sau này con cái sẽ chịu ảnh hưởng những việc hay dở đó. (Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)

Nội dung
Ăn mắm thì ngắm về sau

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17