Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Tục Ngữ

Câu số
40135

Anh ngữ

Chủ đề
Ứng Xử,Thói Đời,Lười Biếng,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
làm như ả chơi giăng (trăng): Mã là đồ mã làm bằng nan nứa phất giấy. Đồ mã vốn nhẹ nhàng, nên thuyền chở mã thì bao nhiêu chở cũng vừa. Ăn như thuyền chở mã là ăn bao nhiêu cũng vừa, ăn không biết thế nào là no, ăn rất khoẻ. Ả tức là cô ả, cô nàng (tiếng cổ gọi con gái nhà quyền quí). Cô ả vốn là con nhà nhàn nhã, đi đứng thường khoan thai dịu dàng. Lại đi chơi giăng (trăng) tức là chơi mát dưới giăng (trăng), nghĩa là không có việc gì bận rộn, hấp tấp. Làm như ả chơi giăng là làm việc khoan thai, chập chạp, vừa làm vừa chơi, không được mấy tí việc. Câu này chê cười người lười biếng, ăn thì khoẻ, làm thì yếu. (Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)

Nội dung
Ăn như thuyền chở mã

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17