Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Dị Biệt,Tương Đồng, Đẹp mắt ta, ra mắt người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đẹp như giối không mối cũng xong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hôn Nhân,Vợ Chồng, Đẹp như rối, chẳng có mối tối nằm không. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hôn Nhân,Vợ Chồng, Đẹp như rối, không mối không xong. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vui Buồn,Diện Mạo,Duyên Dáng, Đẹp như tiên, lo phiền cũng xấu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Diện Mạo, Đẹp thì vàng son, ngon thì mật mỡ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Diện Mạo, Đẹp vàng son ngon mật mỡ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Đi ăn cướp về đúc chuông chùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đi buôn gặp chầu đi câu gặp chỗ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đi buôn gặp nạn hồng thủy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đi buôn lỗ vốn làm ruộng mất mùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đi cày ba vụ không đủ ăn tết ba ngày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Xã Hội, Đi cày trâu húc đi xúc phải cọc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đi chẳng cải tên ngồi không đổi họ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Đi chợ ăn bớt nói hớt luôn mồm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đi chợ ăn lời đi chơi ăn quịt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Hư,Tật Xấu, Đi chợ ăn quà về nhà đánh con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đi chơi tùy chốn bán vốn tùy nơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đi chùa đi chiền ăn mày thất nghiệp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đĩ có tông không ai trồng nên đĩ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đi cúi mặt xuống đất về cất mặt lên trời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc, Dì cũng như mẹ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,TÍnh Nết, Lập lờ đánh lận con đen Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấp sông lấp giếng ai lấp được miệng thế gian (thiên hạ) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Lấp sông, lấp giếng, ai lấp được miệng thiên hạ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Lật đà lật đật Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lật đật cũng tới bến giang Lang thang cũng tới bến đò, Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lầu bầu như chó hóc xương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lâu ngày chầy tháng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Xã Hội, Lâu ngày cứt trâu hóa bùn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lâu ngày dày kén Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lâu ngày lá dâu thành lụa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lầu nhầu như nhà giàu mất của Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lâu nhâu như sâu gặp thịt thúi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu,Lịch Sử,Dị Đoan,So Sánh,Ứng Xử Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Chế Giễu,So Sánh, Lạy cả nón Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Chế Giễu,So Sánh, Lạy cả tơi lẫn nón Chi tiết
Đại Chúng, Miền Trung, Quảng Nam, Tục Ngữ Giáo Dục,Ứng Xử,Kiến Thức, Lấy cái biết để dạy cái chưa biết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Trách Móc,Chế Giễu,Ứng Xử, Lấy chỉ buộc chân voi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Trách Móc,Chế Giễu,Ứng Xử, Lấy chỉ buộc chân voi chân ngựa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Lấy Chồng, Lấy chồng ăn mày chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Trách Móc,Chế Giễu, Lấy chồng cho đáng bù nhìn giữ dưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hôn Nhân,Vợ Chồng,Diện Mạo, Lấy chồng cho đáng tấm chồng, (2) Bõ công trang điểm má hồng, răng đen Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Lấy Chồng,Quan Quyền, Lấy chồng cho đáng việc vua, việc làng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Thói Đời, Lấy chồng cũng phải gọi chồng bằng anh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Lấy Chồng, Lấy chồng hơn ở góa (ở hóa) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Lấy Chồng, Lấy chồng nhờ hồng phúc nhà chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Lấy Chồng, Lấy chồng như mang gông vào cổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Gia Tộc,Lấy Chồng, Lấy chồng thì chọn con tông nhà nòi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lấy con mắt mà đưa đừng lấy tay mà rờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lấy con mắt mà ngó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Hôn Nhân,Lấy Vợ, Lấy con xem nạ Lấy gái góa xem đời chồng xưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lấy công làm (lãi) lời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lấy của che thân, không ai lấy thân che của. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lấy của cướp đúc chuông chùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lấy đất làm chiếu lấy chợ làm nhà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận, Lấy đầu cá vá đầu tôm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy đĩ làm vợ chớ không ai lấy vợ làm đĩ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Công Danh, Lấy gì khuya sớm phụng thờ tổ tiên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Y Lý, Lấy hơi thổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hôn Nhân,Vợ Chồng, Lấy kẻ chê chồng, Chớ lấy kẻ chồng chê. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cần Mẫn, Lấy không làm có Lấy có làm không Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Sức Mạnh, Lấy lý làm sức, đừng cậy sức khỏe. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy ngắn nuôi dài lấy ngoài nuôi trong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy ngày làm đêm lấy đêm làm ngày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lạy ông tôi ở bụi này Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Gia Cầm, Lấy tai làm mắt, gọi quạ là gà. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy vải thưa che mắt thánh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hôn Nhân,Vợ Chồng, Lấy vợ chọn tông, Lấy chồng chọn giống. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hôn Nhân,Phụ Nữ, Lấy vợ đàn bà (hiền hoà), làm nhà hướng nam Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người,Đời Sống,Phụ Nữ, Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng nam Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy vợ không cheo chèo ngoèo không mấu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lấy vợ không cheo như bèo ngoèo không mấu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Hôn Nhân, Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lễ vào quan như than vào lò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn nắm xôi dẻo, nhớ nẻo đường đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Ăn lấy đời chơi lấy thời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Lý Lẽ, Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Giàu Nghèo,Lười Biếng, Ăn nễ ngồi không, non đồng cũng lở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn mắm thì ngắm về sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn mật giã gừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Đạo Đức, Ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Ân Nghĩa,Lý Lẽ, Ăn miếng chả, giả miếng bùi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Chế Giễu, Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Lý Lẽ,Cẩn Thận, Ăn một bát, nói một lời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Buôn tàu buôn vã chẳng đã hà tiện Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn một miếng, tiếng muôn đời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Tính Nết, Ăn như rồng cuốn, Nói như rồng leo, Làm như mèo mửa: Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Tính Nết, Ăn như tằm ăn rỗi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Lười Biếng, Ăn như thuyền chở mã Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Chế Giễu,Tính Nết, Ăn nồi bẩy thì ra, Ăn nồi ba thì mất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Buôn tàu buôn bè không bằng dè miệng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Buôn Bán,Nghề Nghiệp,Quan Quyền, Buôn chung với Đức Ông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ba mươi được ăn, mồng một tìm đến Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Anh em ai đầy nồi ấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Anh em chém nhau bằng xống, không ai chém nhau bằng lưỡi Chi tiết

Page 6 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17