Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Câu Đố Sinh Hoạt Cộng Đồng, Dầm son hai má dầm son Chơi sông chơi lạch chơi hòn cù lao Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dầm sương trải gió Chi tiết
Đại Chúng, Câu Đố Sinh Hoạt Cộng Đồng, Dầm thì bằng tre Ghe thì bằng sành Chèo quất chèo quanh Chèo vô lỗ hõm Chi tiết
Đại Chúng, Câu Đố Sinh Hoạt Cộng Đồng, Đâm vô rồi lại kéo ra Vắng cửa vắng nhà rồi lại đâm vô Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dâm vô tang đạo vô tích Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Nghề Nghiệp, Dám xin ai đó chớ cười Vì em làm giấy cho người viết thơ Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Âm Nhạc, Đàn ai khéo gẫy tung tênh Một đàn con cá lặn gềnh nó nghe Đàn cá nó lội so le Một đàn cá lớn nó đè cá con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Khác Biệt,Đời Sống,Thực Chất, Đàn anh có mả kẻ cả có dòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đàn Ông,Phụ Nữ,Khác Biệt,So Sánh,Tính Nết, Đàn bà cạn lòng như đỉa, Đàn ông bạc nghĩa như vôi. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Chế Giễu,Thực Tế, Đàn bà đái không khỏi ngọn cỏ Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tính Chất,Phụ Nữ,So Sánh,Tương Đồng, Đàn bà dễ có mấy tay Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Trêu Ghẹo,Phụ Nữ,Nội Trợ, Đàn bà đi chợ là vợ đàn ông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cổ Tục,Phụ Nữ,Sinh Tử,Tang Chế, Đàn bà gậy vông đàn ông gậy tre Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tương Quan,Phụ Nữ,Nội Trợ, Đàn bà góa như cá nấu canh Đã có bỏ hành, còn thêm tiêu ớt Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Chế Giễu,Tính Chất,Phụ Nữ, Đàn bà kiến tha Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tương Quan,Thói Đời,Chế Giễu,Phụ Nữ, Đàn bà muốn là trời muốn Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Trắc Nết,Chế Giễu,Phụ Nữ, Đàn bà năm bảy đàn bà Chồng dặn mua gà, đi mua quốc con Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Thân Phận,Phụ Nữ, Đàn bà như hạt mưa sa Hạt rơi xuống giếng, hạt ra ngoài đồng Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Thói Hư,Tật Xấu,Cảm Xúc,Ăn Nói,Phụ Nữ, Đàn bà nói có là không Nói yêu là ghét, nói buồn là vui Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Cô Đơn,Phụ Nữ,Sinh Nở, Đàn bà vượt cạn chỉ có một mình Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Cổ Tục,Âm Nhạc, Đàn bầu ai gẩy nấy nghe Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Xã Hội, Dán bùa luồn mèo Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao An Phận,Âm Nhạc, Đàn cầm ai nở đứt dây Gẫm mình vô tội ai gây oán thù Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Dân chi công bộc Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Dân chi phụ mẫu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dẫn cửu tự trách Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tướng Trâu,Chế Giễu, Đàn đâu mà gảy tai trâu Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Mẹ Dạy,Tính Nết,Lý Lẽ, Đàn đâu mà khảy tai trâu Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dân đời Nghiêu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ảnh Hưởng,Tương Quan,Chế Giễu, Dân được mùa, sãi chùa có oản. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đan gàu tát biển Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tướng Trâu,Xã Hội,Âm Nhạc, Đàn gảy tai trâu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Lý Lẽ, Đẵn gỗ khó tránh vỏ bào Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Cổ Tích,Âm Nhạc, Đàn kêu tích tịch tình tang Ai đem công chúa lên thang mà về Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dân khang vật phụ Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tướng Trâu,Xã Hội,Âm Nhạc, Đàn khảy tai trâu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dẫn kinh cứ điển Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Đan lỗi hóa miếng trám Chi tiết
Đại Chúng, Tục Dao Tinh Yêu Trai Gái,Thân Phận,Tình Nghĩa, Dấn mình vô chốn chông gai, (2) Lao xao sóng bủa dưới lùm Kề lưng cõng bạn ra ngoài thoát thân. Thò tay vớt bạn chết chùm cũng ưng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Tinh Yêu Trai Gái,Cổ Tích, Ả Chức chàng Ngưu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Mắng Mỏ, A hành ác nghiệt Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Độc Ác,Mắng Mỏ, A hành ác tỏi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Tính Nết,Tật Xấu, A kỳ sở hiếu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Á tử ngật hoàng liên Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, A ý khúc tùng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chim Chóc,Gia Cầm, Ác đẻ ác la, gà đẻ gà cục tác Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ, Hán Việt,Ứng Xử,Lòng Nhân,Tín Ngưỡng,Quả Báo Ác giả ác báo Hại nhân, nhân hại. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Quả Báo, Ác khẩu thọ chi (thụ chi) Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Thiên Nhiên, Ác khuất non đoài Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Chim Chóc,Trò Chơi Trẻ Con, Ác là là cha cà cưỡng Cà cưỡng là mẹ kỳ nhông Kỳ nhông là ông kỳ đà Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Nguyền Rủa, Ác mọc lông trong bụng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Phóng Khoáng, Ác nguyệt đảm phong Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ So Sánh,Thiên Nhiên, Ác như hùm Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tính Nết,Mắng Mỏ, Ác như quỷ Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội,Đời Sống, Ác quán mãn doanh Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Lý Lẽ, Ác sự truyền thiên lý Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Thời Tiết, Ac tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Thế Thái,Tín Ngưỡng,Chế Giễu, Ác tăng đội lốt thầy tu Thấy cô gái đẹp bỏ chùa đi theo. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Ứng Xử,Xử Thế, Ác y ác thực Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Đời Sống,Vị Tha,Than Thân,Trách Phận, Ách giữa đàng mang vào cổ Cho nên con sáo sổ lồng bay xa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời, Ách giữa đàng quàng vào cổ Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Tính Nết, Ái kỷ chủ nghĩa Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Duyên Phận,Thân phận, Ai ai cũng có duyên phần Bon chen mặc kẻ, tảo tần thây ai Chi tiết
Đại Chúng, Tục dao Than Trách,Tính Nết,Chế Giễu,Vỡ Mộng, Ai ai cũng tưởng bậu hiền (2) Vừa rờ tay bậu, bậu nghiền nát thây Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Ai ăn cướp cơm chim. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Ai ăn mặn nấy khát nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nhân Quả,Đời Sống, Ai ăn mặn người ấy khát nước Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Đời Sống,Tính Cách, Ai ăn trầu nấy đỏ môi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Nhân Quả,Tu Thân,Lý Lẽ, Ai bảo trời không có mắt Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Nghi Ngờ,Đời Sống, Ai bắt được ma ăn cỗ Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tệ Đoan,Phụ Nữ,Thân Phận,Đa Thê, Ai bày cái cảnh đa thê Để cho phụ nữ nhiều bề khổ đau! Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Đa Thê,Khoe Khoang,Hôn Nhân, Ai bì anh có tiền bồ Anh đi anh lấy sáu cô một lần Cô Hai buôn tảo bán tần, Cô Ba đòi nợ chỗ gần chỗ xa, Cô Tư dọn dẹp trong nhà, Cô Năm sắc thuốc mẹ già cô trông Cô Sáu trải chiếu giăng mùng, Một mình cô Bảy nằm chung với chồng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Than Trách, Ai biết bà Chúa mót đái mà hạ võng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Nghi Vấn,Thiên Nhiên, Ai biết được trời mấy tuổi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Thắc Mắc,Dị Đoan, Ai biết ma ăn cỗ ở đâu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Nhu Cầu,Thắc Mắc, Ai biết ngứa đâu mà gãi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Than Vãn,Chỉ Trích Ai biết uốn lưỡi câu cho vừa miệng cá Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Hiếu Thảo,Cha Mẹ,Quả Báo, Ai bỏ cha mẹ cơ hàn; Ngày sau Trời phạt đứng đàng ăn xin Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Hiếu Thảo,Cha Mẹ,Từ Chối, Ai bưng bầu rượu đến đó chịu khó mang về Em đang ở hầu thầy mẹ cho trọn bề hiếu trung Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Thân Phận,Thương Cảm,Cảm Xúc, Ai buồn ai khóc thiết tha Tui vui tui cũng chan hòa giọt châu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Ai chê cũng mặc, ai cười mặc ai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tang Chế,Cưới Gả, Ai chê đám cưới ai cười đám ma Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tang Chế,Đời Sống,Sinh Tử, Ai chết trước thì được ấm mồ Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Cổ Tục,Hán Việt,Tang Chế,Sinh Tử, Ai chỉ Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tương Tư,Ganh Ghen, Ai cho sen muống một bồn Ai từng chanh khế sánh cùng lựu lê Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Thế Thái,Khoe Khoang,Thói Hư,Tật Xấu,Ăn Chơi, Ai chơi ta cũng chơi cùng Chơi sen quân tử chơi tùng trượng phu Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Gia Đình,Vợ Chồng,Cổ Tục,Đức Hạnh, Ai chồng ai vợ mặc ai Bao giờ ra bảng ra bài hẳn hay Bao giờ tiền cưới trao tay, Tiền cheo rấp nước mới hay vợ chồng. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Xã Hội,Đời Sống,Giàu Nghèo,Khoe Khoang, Ai có của mát mặt người ấy Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao, Trò Chơi Trẻ Con, Tính Chất Buổi mai ngủ dậy Ra tắm bể Đông Đạp cây xương rồng Kéo lên chín khúc Gặp mệ bán cá úc Đổ máu đầu cầu Gặp mệ bán dầu Dầu trơn lầy lẫy Gặp mệ bán giấy Giấy mỏng tanh tanh Gặp mệ bán chanh Chanh chua như dấm Gặp mệ bán nấm Nấm lại một tai Gặp mệ bán khoai Khoai lọi một cổ Gặp mệ bán rổ Rổ sưa rếc rếc Gặp mệ bán ếch Ếch nhảy lom xom Gặp mệ bán nhom Nhom đỏ loi lói Gặp mệ bán mói Mói mặn như tương Gặp mệ bán đường Đường đen thui thủi Gặp mệ bán chui Chui nhọn veo vẻo Gặp mệ bán kéo Kéo sổ gạt ra Gặp mệ bán ca Ca kêu chíu chít Gặp mệ bán mít Mít mủ cả tay Xay kêu lôn ộn Gặp mệ côi động Mệ ơi là mệ Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao, Trò Chơi Trẻ Con, Vui Nhộn Ù à ù ập Nước chảy tràn ngập Cả vũng chân trâu Chị đỏ đi đâu? Đi cày đi cấy Bắt được con bấy Đem về nấu canh Băm tỏi băm hành Xương sông lá lốt Băm cho đầy thớt Nấu cho đầy nồi Đặt lên vừa sôi Bắc xuống vừa chín Chàng về chàng hỏi Được mấy bát canh? Tôi chiềng với anh Được ba bốn bát Đừng có xáo xác Mà xóm giềng nghe Để ra ăn de Được ba bốn bữa. Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao, Trò Chơi Trẻ Con,Thiên Nhiên, Tính Chất Buổi mai ngủ dậy Xuống tắm biển Đông Gặp một con rồng Nổi lên chín khúc Gặp bà bán cá úc Máu chảy đầy cầu Gặp bà bán dầu Dầu thơm hoa lý Gặp bà bán bí Bí chẻ hai cheng Cheng chua như dấm Gặp bà bán nấm Nấm mất một tai Gặp bà bán khoai Khoai mất một cổ Gặp bà bán rổ Rổ sưa rếc rếc Gặp bà bán ếch Ếch nhảy lom xom Gặp bà bán nhom Nhom đỏ loi lói Gặp bà bán mói Mói mặn như tương Gặp bà bán hương Hương thơm phưng phức. Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao, Trò Chơi Trẻ Con,Thiên Nhiên, Tính Chất Buổi mai ngủ dậy Xuống tắm biển Đông Gặp một con rồng Nổi lên chín khúc Gặp bà bán cá úc Máu chảy đầy cầu Gặp bà bán dầu Dầu thơm hoa lý Gặp bà bán bí Bí chẻ hai cheng Cheng chua như dấm Gặp bà bán nấm Nấm mất một tai Gặp bà bán khoai Khoai mất một cổ Gặp bà bán rổ Rổ sưa rếc rếc Gặp bà bán ếch Ếch nhảy lom xom Gặp bà bán nhom Nhom đỏ loi lói Gặp bà bán mói Mói mặn như tương Gặp bà bán hương Hương thơm phưng phức. Chi tiết
Đại Chúng, Trò Chơi Tâm Linh Phụ Đồng Chổi, Ông đồng ông chổi (2) Trôi nổi mà lên Ba bề bốn bên Nổi lên cho chóng Nhược bằng cửa đóng Phá ra mà vào Cách chuôm cách ao Cách ba bờ rào Cũng vào cho được Cách sông cách nước Cũng bước mà sang Cách đò cách giang Cũng sang cho lọt Cái roi von vót Cũng vọt cho mau Hàng trầu hàng cau Là hàng con gái. Hàng bánh hàng trái, Là hàng bà già. Hàng hương hàng hoa Là hàng cúng Phật Đội mũ đi tế, Là quan trưởng-đô, (là ông Cẩm Đô) Đánh trống phất cờ, Là phụ đồng chổi ! (Phụ Đồng Chổi) Chi tiết
Đại Chúng, Trò Chơi Tâm Linh Phụ Đồng Chổi, Phụ đồng chổi (2) Thổi lổi mà lên. Ba bề bốn bên, Đồng lên cho chóng. Hoặc là cửa đóng, Cũng phá mà vào. Cách sông cách ao, Cũng lội mà sang. Cách đò cách giang, Cũng sang cho được. Ông chổi đi trước, Bà chổi đi sau. Một lũ lau nhau, Đồng lên cho chóng. Chi tiết
Đại Chúng, Trò Chơi Tâm Linh Phụ Đồng Ếch, Thiên Nhiên Ếch! Ếch! Mày mới về đây. Nói dăm câu chuyện cho thầy mày nghe. Thân ếch là thân ếch hèn, Giường chiếu chẳng có nằm trần đất không. Gặp ông quỉ lão, thần thông, Thắt llưng bó đuốc tìm tôi việc gì? Tìm tôi có việc phu thê, Tìm chốn không vợ tìm nơi không chồng. Ông bắt tôi ông bỏ vào lồng, Tôi kêu ễnh ọp chẳng trời nào tha. Tháng tám lúa tốt xanh xa, Tháng ba gieo mạ sương sa ra ngoài/ Tôi ngồi tôi nấp bụi khoai, Ông ném một mồi tôi phải tòi ra. Tham ăn mắc phản răng hà, Cha hời! Mẹ hỡi! Xiên qua mép này! Đồn đây có thầy thuốc hay, Tôi về tôi trách ông cậu bà dì. Sẵn dao sẫn thớt tù tì bằm tôi Thứ nhất là củ hành hoa, Thứ nhì nước mắm thứ ba củ riêng Thứ tư là hạt hồ tiêu, Tán ra cho đều vừa hắc vừa cay. Khen thay thằng bé hai tay, Nó gắp miếng nạc có chầy miếng xương. Trầu đâu ăn miếng đỏ môi? Rượu đâu uống chén cho tôi lên giường. (Phụ Đồng Ếch) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Thế Thái Đã khôn mà không ngoan Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử Đan không tầy dặm Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ, Ứng Xử, Văn Hóa Đánh trống lảng: Chi tiết
Đại Chúng, Ứng Xử, So Sánh, Vợ Chồng, Hạnh Phúc,Vũ Phu Chồng trước đánh mau, chồng sau mau đánh Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử, Con Cái, Lý Lẽ, Mong Chờ Chờ được nạ má đã sưng Chi tiết

Page 399 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17