Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại

Câu số

Anh ngữ

Chủ đề
Ứng Xử, So Sánh, Vợ Chồng, Hạnh Phúc,Vũ Phu

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Bản khác: Chồng trước đánh đau, chồng sau mau đánh-> Mau đây không phải là mau lẹ, nhanh chóng. Mau đây là tiếng nghịch, nghĩa ngược với tiếng thưa. Thưa là ít, là cách xa nhau. Mau là nhiều, là gần sát với nhau. Nghĩa ấy thấy trong thành ngữ: mưa thưa, mưa mau; cấy thưa, cấy mau; hay trồng thưa, trồng mau… Đánh mau, nghĩa là đánh nhiều, đánh luôn, hay đánh; mau đánh nghĩa cũng thế. – Chồng trước đánh mau, chồng sau mau đánh ý nói cô gái lấy phải anh chồng hay đánh đập mình, liền chê bỏ đi lấy chồng khác. Không ngờ anh chồng sau cũng hay đánh như anh trước thành ra cũng vậy thôi. Người ta thường dùng câu này để nói: cùng làm một việc, cùng ở một địa vị thì ở đâu cũng thế thôi, không nơi nào hơn kém, cũng như đã làm vợ thì bao giờ cũng bị chồng hành hạ. Câu này ý nghĩa cũng gần như câu “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Nguồn (Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)

Nội dung
Chồng trước đánh mau, chồng sau mau đánh

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17