Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Da trắng như ngà Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Diện Mạo, Da trắng như trứng gà bóc Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Trách Móc,Thân Phận,Hẹn Chờ, Dã tràng xe cát bể Đông (2) Biết rằng có thật hay không mà chờ? Trách cây trách lá bơ vơ Nợ trần biết trả bao giờ cho xong? Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Thân Phận, Dã tràng xe cát biển đông (2) Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Thăng Trầm,Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Đá trôi lăng không trôi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đã trót thì phải trét Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thế Thái, Dạ trước mặt chửi sau lưng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Dạ trường mộng đa Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Hán Việt, Đa tư đa lự Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Hán Việt,Con Cái, Đa tử đa lụy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiếu Đủ,Hoàn Thiện,So Sánh, Đã tu thì tu cho trót. Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Nghĩa Mẹ, Đã từng trên thẳm dưới sâu Dưới chân đỉa cắn, trên đầu sương bay Trông cho tháng tháng ngày ngày Áo mẹ dầu vá mong đầy cơm con Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đời Sống,Giàu Nghèo,Khuyến Học Đa văn vi phú Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử Tự Nhiên,Thiếu Đủ,Hoàn Thiện,So Sánh, Đã vo thì vo cho tròn Đã vót thì vót cho nhọn Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đắc bất thường thất Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đắc bộ tiến bộ Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Lý Lẽ,Tính Nết,Vong ân,Bạc Nghĩa, Đắc đạo vong sư Đắc ngư vong thuyên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Tính Nết,Vong ân,Bạc Nghĩa, Đắc đạo vong sư, đắc ngư vong thuyền Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đắc lộc đắc vị Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Cần Mẫn,Hán Việt, Đắc lũng còn vọng thục Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đắc ngư vong thuyền Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đặc quyền đặc lợi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đắc tâm ứng thủ Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Khoe Khoang, Đắc thời đắc thế thì khôn Sa cơ, rồng cũng như giun (tôm) khác nào Sa cơ mới phải lụy Tào Nhưng so tài sức thì nào kém ai Ngựa hay chẳng quản đường dàiNược kiệu mới biết tài Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đắc thốn tiến xích Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đắc thú thất nhân Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đắc xích thủ xích Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Đắc xích thủ xích đắc thốn thủ thốn Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đắc ý vong hình Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại ẩn ẩn thành thị Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tập Thể,Cá Nhân,Lý Lẽ, Dại bầy hơn khôn độc Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tính Nết, Đãi bôi kia hỡi đãi bôi Có một đấu tấm đãi mười khúc sông Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đái bồn vọng thiên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt,Xã Hội, Đài cát giả phong lưu mượn Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đãi cơ hành sự Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hiếu Khách, Đãi cơm hầu nước Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đại công vô tư Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Xã Hội, Đại đăng khoa Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đái đầu ông Xá Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dại dễ bán mà ăn Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại địa hồi xuân Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại đồng tiểu dị Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dài dòng văn tự Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dài hơi cả tiếng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại hữu kỳ nhân Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt,Hành Động, Quân Sự, Chính Trị Đại khai sát giới Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại khí vãn thành Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại khoái nhân tâm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dại làm cột con khôn làm cột cái Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đại lãng nằm gốc cây sung Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dại mồm dại miệng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dãi nắng dầm sương Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại nghĩa diệt thân Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại ngôn bất tàm Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại ngôn vô đương Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tính Nết,Hào Hãnh, Hán Việt Đại ngu nhược trí Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Đại ngư thất thủy lâu nghi ngư đắc ý Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại nhân năng dụng tiểu nhân Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đãi nhân tiếp vật Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Dại nhất là thổi tù và, Thứ hai hát giặm, Thứ ba thả diều. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dai như bò đái Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dai như chão Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dai như giẻ rách Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đại phú do thiên tiểu phú do cần Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại tài tiểu dụng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đái thiên lý địa Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại thọ tướng quân Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đãi thời nhi động Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đái tội lập công Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đại trí ngược nhu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Hán Việt, Đại trí nhược ngu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tín Ngưỡng,Hán Việt, Tính Nết Đại từ đại bi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đãi tự khuê trung Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dám ăn dám thua Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đâm bị thóc thọc bị gạo Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Dâm Ý, Dâm bôn khỏi lỗ vỗ về Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dậm chân tại chỗ Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đấm chuông giữa mặt thầy Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đám cưới chẳng tày lại mặt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đám cưới chọn ngày đi cày chọn hướng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đảm đại như đấu Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Quê Hương,Đất Nước,Kiêu Hãnh, Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát Giếng Đại Từ nước mát trong xanh. Dòng Tô uốn khúc lượn quanh Đất nuôi trẻ nhỏ lừng danh trong ngoàị Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đàm đàm hữu vị Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tinh Yêu Trai Gái,Vỡ Mộng,Tương Tư,Hẹn Chờ, Đăm đăm tưởng dạng Ngân hà Bóng sao tinh đẩu đã ba năm tròn. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tính Nết, Dấm dẳng như chó cắn ma Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dậm đất kêu trời Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đâm đầu vào hang cọp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kiến Thức,Đời Sống, Đâm đi đâm lại, gái dại cũng làm nên. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử, Đắm đò nhân thể giặt mẹt Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đàm hà dung dị Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Thế Thái, Đấm hầu đấm họng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đâm heo thuốc chó Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Tính Nết,Hán Việt, Đàm hổ biến sắc Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Lễ Hội, Đám hội nhà chay Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Lý Lẽ, Đâm lao phải theo lao Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Hán Việt, Đạm mạc vô vi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đấm mồm đấm miệng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dấm nào là dấm chẳng chua Chi tiết

Page 398 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17