Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Thành Ngữ

Câu số
10953

Anh ngữ
We have gone too far to draw back now

Chủ đề
Ứng Xử,Đời Sống,Lý Lẽ,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Hoặc: Đâm lao thì phải theo lao; Đã lỡ thì cho lỡ luôn Lao là thứ võ khí làm bằng tre hay nứa phạt nhọn ở đầu. Dùng võ khí này, người ta cầm lao, thẳng tay ném về phía trước, và đã ném như thế thì người ta phải chạy theo lao, xem lao có trúng đích không. Đó là nghĩa đen. Nghĩa bóng câu này muốn nói đã làm việc gì thì phải theo đuổi việc ấy, bất luận rằng lợi hay hại..(Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)

Nội dung
Đâm lao phải theo lao

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17