Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một người làm ngang cả làng mang vạ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một người làm quan cả họ được nhờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một người làm tốt cả bọn được nhờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Hiếu Thảo, Một người làm xấu cả bọn mang nhơ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Một người lo hơn kho người làm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một người một điều dỡ lều mà đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Công Lao,Cần Mẫn, Một người nhà bằng ba người mướn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kinh Nghiệm,Công Lao,Cần Mẫn, Một người siêng bằng ba người nhác. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kinh Nghiệm,Công Lao,Cần Mẫn, Một người siêng bằng khiên người nhác Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một người thì kín hai người thì hở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Một nhà hai chủ không hòa, hai vua một nước ắt là không yên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tình Nghĩa,Hẹn Chờ,Tinh Yêu Trai Gái, Một nong tằm là năm nong kén (3) Một nong ken là chín nén tơ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một nuộc lạt là một bát cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một sáng một chiều Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Khuyến Nông, Một sào nhà bằng ba sào đồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Khuyến Nông, Một sào nhà là ba sào đồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một sớm một chiều Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một sông chảy hai dòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Một sự bất tín vạn sự không tin Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Giao Tế, Một sự thất tín, vạn sự chẳng tin Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một tâm hồn minh mẫn trong một thân thể khỏe mạnh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một tấm lòng vàng trong manh áo rách Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một tay không kêu nên bộp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một tay không vỗ nên bộp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tu Thân, Một thất làm mất một thầy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một thì mừng một hai thì mừng hai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tình Cảm,Cảm Thông,Giúp Đời, Một thời loạn bằng vạn thời bình. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Một thuyền gà ba tiền thóc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang, Gia Cầm,Buôn Bán,Chợ Búa, Một tiền gà ba tiền thóc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên, Gió heo may chuồn chuồn bay thì bão Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Gió heo may mía bay lên ngọn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Gió heo may, chẳng mưa dầm thì bão giật Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Gió may quay mồm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Gió nam đưa xuân sang hè Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thân Phận,Khác Biệt,Gia Tộc,Thực Chất, Giỏ nhà ai quai nhà ấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Gió to mới biết cây cứng mềm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tu Thân, Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nguyên Nhân,Lý Do, Giòi từ trong xương giòi ra. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Khác Biệt,Gia Tộc,Thực Chất, Giống nào vào ra giống ấy. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Gióng trống khua chiêng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tình Cảm, Giọt dài giọt ngắn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Tộc, Giọt máu đào hơn ao nước lã Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ý Chí,Dũng Cảm,Hèn Nhát,Tính Nết, Giữ được người ở, Chứ không ai giữ được người đi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Giữ như ông thầy giữ ấn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Giữ tiếng chẳng bằng giữ miếng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức, Giữ tiếng chẳng tày giữ miếng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Giùi đánh đục đục đánh săng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Giùi đục chấm mắm nêm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Giùi đục chấm nước mắm cáy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tinh Yêu Trai Gái, Giường bệnh xá, Má văn công, Mông bộ đội Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức,Ảnh Hưởng,Tương Quan, Cá mạnh nhờ nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức,Ảnh Hưởng,Tương Quan, Cá mạnh vì vây. Chi tiết
Miền Bắc, Hải Phòng, Tục Ngữ Quê Hương, Địa Danh, Thổ Sản, Cá rô Đầm Sét Cá chép Mầm Đại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Thói Hư,Đa Thê,Vợ Chồng,Hôn Nhân, Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Thói Quen,Lý Lẽ, Cá thia quen chậu chồn đèn quen hang Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thực Chất,Nội Dung,Hình Thức,Thiên Nhiên, Cá vàng bụng bọ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Hư,Tật Xấu,Thói Đời,Thế Lực, Cả vú lấp miệng em (2) Cả hèm lấp miệng hũ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Diện Mạo, Cả vú to hông cho không chẳng màng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Các tận sở năng các tận sở nhu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Cách một lần da xa ba lần thịt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ảnh Hưởng,Tương Quan,Chế Giễu, Cách sông nên phải lụy đò (4) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Hư,Tật Xấu, Cái ách bỏ đó cái cày bỏ đây Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu, Cái ách giữa đàng đem quàng vào cổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cần Kiệm,Hoang Phí, Cái áo còn may được nữa là cái dải. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Hư,Tật Xấu, Cái chỉ buộc chân voi chân ngựa Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Ứng Xử,Ăn Nói, Cái đánh qua mau, lời nói đau nhớ đời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phận Bạc,Kiện Cáo,Quan Quyền, Cái đáo tụng đình nó rình nhà vô phúc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Số Lượng,Tốt Xấu, Nhiều no dạ, ít lót lòng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Số Lượng,Tốt Xấu, Nhiều tay thì vỗ nên bộp. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời, Nhiều thầy lắm ma Nhiều người ta lắm cứt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhiều thầy lắm ma (2) Nhiều cha con khó lấy chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhiều thợ ăn cây nhiều thầy ăn bệnh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhiều tiền ăn thịt ít tiền ăn nây Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ăn Mặc,Trang Phục,Thân Phận,Giàu Nghèo, Nhiều tiền may áo năm tà, Ít tiền may viền hố bâu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhiều tiền mua thịt ít tiền mua xương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nhiều tiền mua thịt, ít tiền mua xương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nhiều tiền nhiều bạc là tiên trên đời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tài Sản,Tiền Tài, Nhiều tiền thì thắm ít tiền thì phai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kinh Nghiệm,Nghề Nghiệp,Nông Tang,Khuyến Nông,Lao Động, Nhiều vốn nhiều lãi nhiều nái đẻ nhiều Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kinh Nghiệm,Nghề Nghiệp,Nông Tang,Khuyến Nông,Lao Động, Nhiều vốn nhiều lãi, nhiều nái nhiều đẻ. Chi tiết
Miền Trung, Tục Ngữ Nội Trợ,Phụ Nữ, Nhìn bếp biết nết đàn bà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nhìn đời (người) bằng nửa con mắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Cần Mẫn,Lao Động,Lười Biếng, Khi ăn thì sấn cổ vào Khi làm cả thảy xé rào chạy khan Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lao Động,Đời Sống,Thói Đời,Cần Mẫn, Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lao Động,Đời Sống,Thói Đời,Cần Mẫn,Nợ Nần, Nhịn đói qua ngày ăn vay phải nợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lao Động,Đời Sống,Thói Đời,Cần Mẫn,Nợ Nần, Nhịn đói qua ngày ăn vay phải trả nợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Nhìn gà hoá cuốc Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Hmong, Tục Ngữ Ứng Xử,Giàu Nghèo,Thân Phận, Nhìn lên sàn bếp chỉ tháy bồ hóng Nhìn xuống nền bếp chỉ thấy tro tàn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Nợ Nần,Tài Sản, Nhịn miệng qua ngày ăn vay mắc nợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiếu Khách, Nhịn miệng thết khách Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Xã Hội, Nhịn thuốc mua trâu nhịn trầu mua ruộng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ngọn gai mít dai tẹt gai mít mật Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ngon ngọt lỗ miệng làm biếng hơn ai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ngông nghênh như chó thấy thóc Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Đa Thê,Con Cái,Thân Phận, Ngọt như dấm mẻ Lành như con kẻ, mẹ ý Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ngụ cư bắt nạt chúa làng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Ngu dân bá vạn vị chi vô dân Chi tiết

Page 396 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17