Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Để đau mới chạy thuốc Thà giải trước thì hơn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giá Trị,Khinh Trọng,Coi Thường, Để là hòn đất, cất nên ông Bụt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Thói Quen, Để lâu cứt trâu hóa bùn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dễ lòa yếm thắm Khó lòa được trôn kim Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Cần Kiệm,Hoang Phí, Thói Đời Để một thì giàu chia nhau thì khó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đêm bảy ngày ba vô ra không kể Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Quan Quyền, Ỷ quyền ỷ thế Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Yếm thắm trôn kim Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên, Yến bay cao mưa rào lại tạnh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cảm Xúc,Tinh Yêu Trai Gái,Diện Mạo,Đạo Đức, Yêu vì nết, chết vì người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tình Cảm,So Sánh,Tương Quan, Chín người yêu hơn mười người ghét Chi tiết
Miền Trung, Quảng Nam, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống, Muốn ăn cơm ngon lấy con nhà đi mót Chi tiết
Miền Trung, Quảng Nam, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống, Muốn ăn canh ngon lấy con nhà bắt cua. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Bọ nẹt có giẻ nùi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Thực Tế, Có da lông mọc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Tính Nết, Có dại mới lên khôn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đi Lại,Khuyến Học, Có đi mới đến, có học mới hay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Đình,Cha Mẹ,Con Cái, Có má ở nhà có cá mà ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Sông Nước, Cách sông mới phải lụy đò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Lý Lẽ, Cái trước đau cái sau rái Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Thiên Nhiên, Cây thẳng bóng ngay, cây nghiêng đóng vạy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Gia Tộc, Có anh có chị mới hay Không anh không chị như cây một mình Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phụ Nữ,Trách Nhiệm,Thân Phận, Có con phải khó vì con Lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Ẩm Thực,Ăn Uống, Con cá đánh ngã bát cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Gia Đình,Thói Đời, Con dại, cái mang Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Lý Lẽ,Tương Quan, Ai chả muốn phấn giồi mặt Ai muốn phấn giồi gót chân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn bớt bát, nói bớt nhời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn cây nào rào cây ấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn cây táo rào cây đào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn cây táo rào cây soan Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Giao Tế, Ăn chọn nơi chơi chọn bạn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn chưa nên đọi, nói chửa nên lời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn chửa no, lo chửa tới Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn có nơi, làm có chỗ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Chế Giễu,Lịch Sử, Ăn cơm nhà vác ngà voi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, Ăn cơm với thịt bò thì lo ngay ngáy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn đã vậy, múa gậy làm sao Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Ăn được ngủ được là tiên, Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Ăn không lo, của kho cũng hết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tài Sản,Tiền Tài, Lắm tiền nhiều bạc là tiên trên trời. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy kẻ dại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối, Làm tôi ngay ăn mày thật Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm tôi nhà giàu hơn hầu quan lớn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm tôi thằng hủi hơn chịu tủi anh em Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Khuyến Học, Làm trai có chí lập thân, Rồi ra gặp hội phong vân có ngày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Làm trai cứ nước hai mà nói. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chí Trai,Ứng Xử,Xử Thế, Làm trai cưới vợ bé như nhà giàu tậu nghé hoa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chí Trai,Đa Thê,Vợ Chồng,Hôn Nhân, Làm trai lấy vợ bé, nhà giàu tậu nghé hoa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chí Trai,Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Làm trai nói phân hai dễ chơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm trai nước hai mà nói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm tròng làm tréo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tang Chế, Làm Tuần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Ứng Xử,Xử Thế, Làm tùy chủ ngủ tùy chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Láng giềng gần họ hàng xa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lang lảng như chó cái trốn con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặng như ao động như bể Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Làng Nước,Tục Lệ,Lễ Hội, Lang thang như thành Hoàng làng khó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Làng Nước,Tục Lệ,Lễ Hội, Làng theo lệ làng nước theo lệ nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làng trên xóm dưới Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Lăng xăng như gà mắc đẻ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lăng xăng như thằng mất khố Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Lanh chanh như hành không muối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Mẹ Dạy, Lành cho đường, dữ cho trượng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phản Ứng,Phần Số, Lành cho đường, dữ thêm trượng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lành cho sạch rách cho thơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phản Ứng,Phần Số, Lành làm gáo vỡ làm môi lôi thôi làm thìa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phản Ứng,Phần Số, Lành làm gáo, vỡ làm môi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phản Ứng,Phần Số, Lành làm gáo, vỡ làm muôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phản Ứng,Phần Số, Lành làm thúng rách làm mê Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phản Ứng,Phần Số, Lành làm thúng, thủng làm mê Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,So Sánh,Tương Quan, Lành như đất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,So Sánh,Tương Quan, Lạnh như tiền (băng, đồng) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,So Sánh,Tương Quan, Lành ở một chỗ lỗ ở một nơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,So Sánh,Tương Quan, Lành rách đùm bọc lấy nhau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tu Thân, Lành thì đỡ, dỡ thì đê Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,So Sánh,Tương Quan, Lành với Bụt chẳng ai (chớ ai) lành với ma Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Lành với bụt, chẳng lành với ma Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Láo nháo như cháo với cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Lao nhi vô công dật nhi đắc thành Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Lão ô bách tuế bất như phụng hoàng sơ sanh Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống, Thấy qua, không bằng luyện lại, Luyện qua không bằng làm qua. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phản Ứng,Giao Tế, Thấy sang bắt quàng làm họ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Bạc Nghĩa,Nghề Nghiệp,Buôn Bán, Thay thầy đổi chủ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thấy thóc mới cho vay gạo Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Lý Lẽ,Đời Sống, Thế gian giàu bởi chữ cần, Có mà lười biếng thì thân chẳng còn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Thế gian không ít thì nhiều, Không dưng ai nỡ đặt điều cho ai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt,Đời Sống,Giàu Nghèo, Thế phiệt trâm anh Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang, Thêm chén rượu thì dại, thêm bó mạ được ăn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu,Ẩm Thực,Ăn Uống, Thèm lòng chẳng ai thèm thịt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu,Ẩm Thực,Ăn Uống, Thèm lòng chớ ai thèm thịt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hành Động,Ứng Xử,Tật Xấu, Thêm mắm dặm muối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu, Thèm như gái dở thèm chua (thèm ngói) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thét ra lửa mửa ra khói Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức, Thí một chén nước phước bằng non Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiện Ác,Đạo Đức,Quả Báo, Thí một chén nước, Phước chất bằng non Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Văn Học, Thi trung hữu nhạc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Quen,Lý Lẽ,Vợ chồng,Hạnh Phúc, Thia thia quen chậu Vợ chồng quen hơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hiện Tượng, Thiên biến vạn hoá Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Cổ Tục, Thiên cơ bất khả lộ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hán Việt,Quả Báo, Thiên đạo chí công Chi tiết

Page 393 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17