Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Tục Ngữ

Câu số
11788

Anh ngữ

Chủ đề
Ứng Xử,Cần Kiệm,Hoang Phí, Thói Đời

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Của cải, ruộng nương nếu để anh em một nhà ăn chung đổ lộn, thì kể đã là giàu. Nhưng số của cải ruộng nương đó nếu đem chia cho anh em thì mỗi phần chẳng được là bao nhiêu, anh nào cũng nghèo cả, khó tức là nghèo. Đó là sự thật hiển nhiên, một sự thật toán học. Đại ý câu này khuyên anh em một nhà không nên chia nhau ra ăn riêng ở riêng, vì của cải cha mẹ tuy giầu nhưng đem của cải ấy chia nhau, thì anh em mỗi người chẳng được bao nhiêu.

Nội dung
Để một thì giàu chia nhau thì khó

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17