Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, So đi tính lại Chi tiết
Đại Chúng, Miền Trung, Quảng Nam, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Giàu Nghèo,May Rủi, Số giàu trồng lau ra mía Số khó (nghèo) trồng củ tía ra củ nâu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Con Người,Đời Sống, Sợ hẹp lòng không sợ hẹp nhà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Số khó chọn nếp cái hóa sài đường. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Sổ lồng tung cánh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phận Nghèo, Số nghèo trồng củ tía hóa bồ nâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Sợ người nói (ở) phải hãi người cho ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lẽ Sống,Giao Tiếp,Lẽ Phải, Sợ người nói phải, hãi người cho ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ân Nghĩa, Sợ người ở phải, hãi người cho ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Sợ như bò thấy nhà táng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Sợ ông thần phải nể cây đa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Sở quốc vong viên họa diên lâm mộc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, So ra mới biết béo gầy, bảy ngày ba bão biết cây cứng mềm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Sợi tơ hột gạo đều là máu của dân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chăn Nuôi,Gia Súc,Gia Cầm, Sói vào nhà, không mất gà cũng mất vịt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Sớm chẳng cần (vừa) trưa chẳng vội Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Sớm mận tối đào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Nữ,Hư Thân, Sớm ngồi lê tối vê sồi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên, Sớm nở tối tàn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời, Sớm nổi chóng tàn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thời Gian,Đi Lại, Sớm qua tối đến Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Dị Đoan,Tâm Linh Sơn ăn tuỳ mặt, ma bắt tùy người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Hán Việt, Sơn minh thủy tú Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Sóng bổ (bủa) thuyền câu lưới dập Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Sinh Tử,Ma Chay,Giỗ Chạp, Sống bữa lần, chết thần thiêng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Ý Chí,Dũng Cảm,Hèn Nhát,Tính Nết, Sóng cả chớ rã tay chèo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Sinh Tử,Ma Chay,Giỗ Chạp, Sống cái nhà thác cái mồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Sông cạn đá mòn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Sinh Tử,Ma Chay,Giỗ Chạp, Sống cậy nhà già cậy mồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Sinh Tử,Ma Chay,Giỗ Chạp,Tang Chế, Sống chẳng được nhờ chết phải để tang Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Sinh Tử,Ma Chay,Giỗ Chạp, Sống chết có số Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đạo Đức,Thói Đời,Sinh Tử, Sống chết mặc bây tiền thầy bỏ bị Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đạo Đức,Thói Đời,Sinh Tử, Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Sinh Tử,Quả Báo, Sống chỉ mặt chết (thác) chỉ mồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hoàn Cảnh,Thân Phận,Sông Nước, Sông có khúc người có lúc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đạo Đức,Thói Đời, Sống có nhà thác có mồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Sinh Tử,Ma Chay,Giỗ Chạp, Sống cục đất mất cục vàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Hán Việt, Hổ phụ sanh hổ tử Lân mẫu xuất lân nhi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Hộ Phúc vô môn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Hổ tử lưu bì, nhân tử lưu danh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vợ Chồng,Cây Cỏ, Hoa lài hoa lý hoa Ngâu Chẳng bằng hoa bưởi thơm lâu diệu dàng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phụ Nữ,Lý Lẽ,Thiên Nhiên, Hoa mất nhị lấy gì mà thơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Họa phúc vô môn duy nhân tự triệu Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Phụ Nữ,Diện Mạo, Hoa thơm không cần đứng đầu gió, Nhà có gái đẹp không nhiều lời. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Họa tùng khẩu xuất bịnh tùy khẩu nhập Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Hoài hồng ngâm cho chuột vọc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Hoài phân đem đổ ruộng người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Hoài phân ta cho gà người bới Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Hoài thóc nuôi gà rừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Hoài thóc ta cho gà người bới Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Hoài tiền mua pháo mượn người đốt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Khuyến Học, Học ăn, học nói, học gói, học mở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Khuyến Học, Học chẳng hay cày chẳng biết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Khuyến Học, Học chẳng hay thi may thì đỗ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Sinh Tử, Đói muốn chết ba ngày tết cũng no Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giỗ Chạp,Lễ Hội,Ăn Uống, Đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Đời người như ngựa chạy, Làm ăn như én bay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nhân Cách, Đợi nước đến chân ( đến trôn) mới nhảy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Thân Phận,Sướng Khổ,Vinh Nhục, Đói rụng râu, sầu rụng tóc. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dọi theo ống thẳng lận theo bầu tròn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống, Đói thì ăn ráy ăn khoai, (2) Chớ thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hơn Thua,Thói Đời, Đói thì ăn vất, mất thì nói quàng. Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Tày, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang, Đói thì đói, không được ăn thóc giống. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Sinh Tử, Đói thì ra kẻ chợ đừng lên rợ mà chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Làng Nước,Tục Lệ,Lễ Hội,Lịch Sử, Đói thì sang Bắc chạy giặc xuống Nam. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nghề Nghiệp,Buôn Bán,Nghề Nghiệp,Chợ Búa, Dù ai buôn bán trăm nghề (4) Chẳng bằng mua chó huyền đề bốn chân. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thời Cơ,Lợi Dụng, Được thể cũng dễ nên khôn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Cơ,Lợi Dụng,Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Được thể dễ nói khoác. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hơn Thua,Lợi Hại,Thói Đời, Được thì lùa, thua thì chịu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Khen Chê,Thưởng Phạt,Danh Tiếng, Được tiếng khen ho hen chẳng còn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dưới bóng mặt trời không có chi lạ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đuổi cá cho vực đuổi chim cho rừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu, Đuôi chùng quá gối thì nào được đâu! Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đuổi gà (Xua gà) cho vợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Thói Đời, Đói trẻ chớ vội lo, Giàu trẻ chớ vội mừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nhân Quả,Thiện Ác,Đạo Đức,Quả Báo, Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Ăn Nói, Đường đi hay tối, nói dối hay cùng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dị Biệt,Tương Đồng,Sinh Tử, Dương gian làm sao âm phủ làm vậy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tinh Yêu Trai Gái,Thương Yêu, Anh thương em vạn anh quý em nghìn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ, Bố mẹ giàu con có, bố mẹ khó con không Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Hmong, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Tộc, Bố mẹ như trụ trời Anh em như rừng cây. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu,Đo Lường, Bó mo thì thiếu bó chiếu thì vừa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phản Ứng,Phần Số, Bọ nẹt đã có giẻ cùi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Bở ngỡ như chim chích lạc rừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Bở ngỡ như rợ về đồng bằng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lẽ Phải,Sự Thật, Nằm giữa chẳng mất phần chăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nằm giữa không sợ mất phần chăn (phần mền) Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Nông Tang,Thiên Nhiên, Năm nào ba, chín có mưa, Anh em ta ráng cày bừa làm ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nắm người có tóc Ai nắm kẻ trọc đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ví Von,Chế Giễu, Nam nhân như chấy, nữ nhân như rận Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Năm thì mười họa năm thuở mười thì Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Anh Chị Em, Năm thìn năm tị chị chẳng nhìn em Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phụ Nữ,Con Trai,Con Gái,Chế Giễu, Nam thực như hổ nữ thực như miêu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kiện Cáo,Quan Quyền, Năm tiền có chứng năm quan có cớ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nắm tóc thì lo nắm mũi kéo co mà chạy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Nằm trong chăn mới biết chăn có rận Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Nữ,Con Trai,Con Gái,Cổ Tục, Nam trúng chữ, nữ trúng kim. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hiện Tượng,Nông Tang, Năm trước được cau năm sau được lúa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Năm ty năm ngọ ai có nấy ăn Chi tiết

Page 28 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17