Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Đồng Dao

Câu số
31260

Anh ngữ

Chủ đề

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố
Trò Chơi Trẻ Con

Ghi chú
Hai bên đối đáp nhau bằng bài đồng dao xin thuốc, đến lúc ngã giá đòi khúc đầu thì thày cố lôi một em ra, rồng rắn ghì nhau lượn luồn để tránh, “xin khúc giữa” rồi đến “xin khúc đuôi” cũng vậy. Ai bị thày lôi ra khỏi chuỗi người là thua, phải ra làm thày thuốc cho người thày vào thay chỗ. Trò chơi cứ thế tiếp tục. Trò chơi "Rồng rắn" dạy các em tinh thần liên đới, bởi các em ở bên "rắn" phải luôn luôn liên kết thành một khối, đầu chặn thầy thuốc để đuôi chạy.

Nội dung
Thầy thuốc: Rồng rắn đi đâu Rồng rắn: Rồng rắn đi lấy thuốc cho con Thầy thuốc: Con lên mấy Rồng rắn: Con lên một Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con lên hai Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con lên ba Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con lên bốn Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con lên năm Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con lên sáu Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con lên bảy Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con lên tám Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con lên chín Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con lên chín Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon Rồng rắn: Con lên mười Thầy thuốc: thuốc ngon vậy, xin khúc đầu Rồng rắn: Những xương xẩu Thầy thuốc: Xin khúc giữa Rồng rắn: Những máu cùng me Thầy thuốc: Xin khúc đuôi Rồng rắn: Tha hồ mà đuổi (Thày cố kéo kỳ được em bé nhất cuối hàng)

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17