Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Bắc, Nam Định

Thể loại
Ca Dao

Câu số

Anh ngữ

Chủ đề
Quê Hương, Địa Danh, Nghề Nghiệp

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú

Nội dung
Hương cát mặc áo cổ nâu Hàng sáo Cát Chử bụi đầu ai kêu Văn Lãng đội vạt áo dài Ruộng lương cũng lắm đi hai ba ngày Nam lạng lắm chiếu, lắm đay An Quần xe vẹt, xe đay suốt ngày Lịch Đông thì lắm buôn thay Xối Đông đóng đất tày tày lắm ghê Trung Lao đan thúng ngồi lê Hạ Đồng đan lưới đan te cả ngày Mấy làng phong tục cũng hay Xung quang những nước non này từ xưa

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17