Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Trung, Thanh Hóa

Thể loại
Ca Dao, Hát Đúm, Đối Đáp

Câu số

Anh ngữ

Chủ đề
Quê Hương, Địa Danh

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Đồng Quan, đồng Chùa đều ở xã Hà Lâm, nay là xã Yến Sơn (Hà Trung) đồng chiêm cua béo, đồng Chùa nước lợ cua ngon. Dân gian có câu “ốc đồng Quan, đam đồng Chùa”. Chánh Lộc: Làng Chánh Lộc nay thuộc xã Hà Giang. Từ xã này kéo dài sang xã Hà Lĩnh có các xứ đồng: Nồn Nàng, Nồn Bái, Nồn Anh, Nồn Hoa, Nồn Giàng (Nồn Dìn), Nồn Hang...

Nội dung
Ai đi thuyền ấy hỡi ai Dừng chèo em có đôi lời hỏi thăm: Ở đâu mà có đồng Quan, Ở đâu mà lắm Nồn Nàng, Nồn Anh? - Em hỏi thật rõ rành rành Chánh Lộc có lắm Nồn Anh, Nồn Nàng, Lại còn Nồn Bái, Nồn Hang Nồn Hoa té bẹ, Nồn Giàng tênh hên

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17