Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Ca Dao, Hát Đối,

Câu số

Anh ngữ

Chủ đề
Cây Trái, Tình Yêu Trai Gái,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú

Nội dung
Quả gì lắm cạnh nhiều khe? Quả gì lắm cạnh nhiều khe? Quả gì nứt nẻ như đe thợ rào? Quả gì kẻ ước người ao? Quả gì tốt đẹp như sao trên trời? Quả gì ăn đủ năm mùi? Quả gì to lớn có người ở trong? Quả gì thích chữ chạm rồng? Quả gì cùi trắng nước trong hỡi nàng? Quả gì da nó vàng vàng? Quả gì lăn lóc ở đường cái đi? Quả gì da nó xù xì? Quả gì tháng bảy ta thì đem phơi? Quả gì nhiều ngón nàng ơi? Quả gì ta để hành ngơi trong nhà? Quả gì kính mẹ kính cha? Quả gì làm lễ cưới ta với nàng? – Quả khế lắm cạnh nhiều khe Quả na nứt nẻ như đe thợ rào Quả mơ kẻ ước người ao Quả mận tốt đẹp như sao trên trời Quả lê ăn đủ năm mùi Quả động to lớn có người ở trong Quả chuông thích chữ chạm rồng Quả dừa cùi trắng nước trong đó chàng Quả thị da nó vàng vàng Quả đa lăn lóc ở đường cái đi Dưa chuột da nó xù xì Quả mít tháng bảy ta thì đem phơi Phật thủ nhiều ngón chàng ơi Thanh yên ta để hành ngơi trong nhà Quả hồng thờ mẹ kính cha Quả cau làm lễ cưới ta với mình

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17