Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Trung, Quảng Bình

Thể loại
Vè,

Câu số

Anh ngữ

Chủ đề
Hán Việt,Chống Ngoại Xâm, Ái Quốc, Lịch Sử, Chính Trị,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Hịch Cần Vương

Nội dung
Vâng lời troàn ngươn soái Mình đeo ấn Tổng nhung Lời khuyên rao chư sĩ anh hùng Mặt phải trái coi qua thời biết Mình là con trong đất Việt Chẳng phải người sanh sản cõi Tây phiên Mà ham di địch tước quyền Lại nỡ khiến tấm lòng vô hậu Chớ bắt chước những loài quân dậu A dua hùa lưng lớn thờ chồn Đừng bày theo những đảng ác côn Ngưỡng mặt dọc mượn hơi lũ cáo Người Nam bang hữu đạo Chúa minh quân ơn đức đã trôi dầm Hai mươi năm trường trị cửu yên Dành dụm nghiệp Nam triều ba mươi tỉnh Ngưỡng xem đức hoá ra ơn Thuấn Đã lâm nhuần thiên hạ gội nhơn Nghiêu Rưới khắp cả muôn dân Bắc Nam cúi mặt xưng thần Tứ hải cúi đầu cống lễ Thưởng trăm họ ghe lòng lớn bé Vua ta đều tha thuế Cám muôn dân ruộng khô hư phế Canh điền vua cũng tha phô Ba năm dư thẩm xét tù đồ Lai miễn tử xá sanh nhơn chánh Ấy ví tề thương hải Còn những người thất thập tuần dư Ngoài thời yến diên ban, trong lụa vải cũng ban Còn những người cô độc, với những kẻ bần hàn Xuất phủ huyện chẩn bần, chẩn tế Còn năm hung dịch tễ Vua ta cũng ban ân Phát tiền tuất thân mai táng Ớ các làng xã ơi Bay ngưỡng mặt theo Tây cho đáng Nỡ lòng nào phản nghịch cho yên tâm? Mả Nguỵ Khôi sao hỡi còn lầm? Bài trung nghĩa, miễu công thần, sao bây không tưởng? Trên đầu có hai bên hai vác Làm việc chi trời đất cũng hay Ngửa xem thần còn ở trên vai Để biên chép người trong dương thế Tội nào trọng bằng tội phản quân phế đế Hình nào to bằng hình đứa gian thần Tiếc của tiền sao chẳng tiếc thân? Thân danh trọng, của tiền mấy trọng? Vua thời dụng thánh đời, người dụng hiền Dụng là dụng những kẻ tài trí kinh quyền Dùng những kẻ trung quân ái quốc Làm tôi con phải đền ngọn rau, tấc đất Thời mới xong cái nợ tang bồng Sao bình thời múa mặt xưng hùng Cơn bác loạn kinh tâm tán loạn? Ớ các quan viên ơi! Lũ nào mến, lũ ta xin đừng mến Bọn nào kinh, bọn mình hỡi chớ kinh Nguyền gắng sức đền ơn cho quân thượng Trời đã sanh có binh thời có tướng Binh tướng phải hết lòng Trời đã sanh có chúa lại có tôi Niềm tôi chúa sao cho hết dạ Khéo chỉ chọ cho mã tà khuấy khoả! Mưu thày lay ai mượn phá luỹ bờ? Phận làm tôi chẳng trọn một thờ Không thương hại lại đam thói bạc! Miệng niệm liến Quan Âm Bồ Tát Lòng u ơ tưởng chúa Du De A men, bát nhã khéo xô bồ Thập ác, tràng phạn xui lộn lạo! Nhà nghèo mới biết con rằng thảo Nước rằng nguy, tôi chúa dạ biết ngay Nên hư có một hội nầy Sống thác cho tường mới tận Hễ phận làm nam tử Phải trả nợ quân ân Hễ phận làm con dân Phải đền ơn thuỷ thổ Kìa là tông, nọ là tổ Tông tổ ở đất nào? Kìa là mẹ, nọ là cha Cha mẹ đẻ, sao không đánh liệt? Ớ bọn phản nghịch ơi! Mình là con trong đất Việt Chẳng phải người sanh sản giống Tây di Nó là chi, nó dám tới đây? Ta là chi, mà làm thinh ngồi vậy? Ở đâu mà không thấy? Loài mọi nó bất nhơn! Tổng Định Thành chùa miễu phá tan hoang Đồng tập trận mả mổ đào sạch quét! Sao bây không biết xét? Khiến dạ vô tình! Chẳng thương tấm tượng sàng linh Nở bỏ vùa hương trước án! Nghĩ giận cho đáng Hay ghét bỏ cho ưng! Người ở đời lấy giặc làm hưng Gầm đầu thú lấy Tây làm mạnh Khá tua tu tỉnh Cải ác tùng trung Rất đỗi man di còn có một lòng Huống chi ta là người trung quốc mà không gan ruột? Đồn Bà Quẹo phản hồi chưa bên cuộc Cũng vì quan, cũng vì quân không dạ cần vương Lũy Mĩ Quý hoài đao thương Cũng vì tướng, cũng vì binh không lòng nghĩa khí! Chữ quân thần là đạo nghĩa Phận làm nam tử phải trả nợ cho quân vương Thà là nguyền ra giữa chốn chiến trường Nhứt là nó, nhứt là ta Đồng đánh liệt cho Tây di biết mặt! Gẫm âu thế tình thậm ngặt Vịnh râu dê làm mặt tài khôn Tiếc cơm nước vua nuôi các gã Mồ tổ phụ, cuộc táng chôn Cho dài cửu họ, cho lớn tông môn Đặng dương dương theo loài bất nghĩa Tiếc cơm nước vua nuôi các ngươi Thân cho dài, hình cho lớn, vóc cho cao Theo loài Tây giặc, lấn Nam trào Tám mươi kiếp, những loài vô hậu Chữ “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” Câu “Châu nhi phục thể, thiên địa tuần hường” Bình rồi đây ơn cũng thấy ơn Trị rồi đây oán thời thấy oán! Mặt đứa gian thần xem cho hãn Danh người trung nghĩa thấy cũng tường Nguyện ngàn năm để tiếng “Cần Vương” Thề muôn thuở chẳng nhơ danh đất Việt. (Vè Cần vương)

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17