Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Trung, Quảng Bình

Thể loại

Câu số

Anh ngữ

Chủ đề
Chống Ngoại Xâm, Ái Quốc

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Vè đánh Tây

Nội dung
Tượng nghe: Nước có nguồn, cây có gốc Huống chi người có da, có tóc Mà sao không biết chúa, biết cha? Huống chi người có nóc có gia Mà sao không biết trung biết hiếu Hai vai nặng trĩu Gánh chi bằng gánh cang thường Một dạ trung lương Gồng chi bằng gồng xã tắc Bớ những người tai mắt Thử xem loại thú cầm: Trâu ngựa dòng điếc câm Còn biết đền ơn cho nhà chủ Muông gà loài gáy sủa Còn biết đáp nghĩa lại người nuôi Huống chi ta: Chưn đạp đất, đầu đội trời Ở chi thói sâu dân mọt nước! Sao chẳng nghĩ sau nghĩ trước Lại làm thằng nghịch thằng gian Sao bằng trai trí chúa an bang Sao bằng trai thừa gia khai quốc Lẽ phải thời: Trải gan trung, bồi nghĩa mật Đền ơn thuở trong bụng mẹ mười tháng sanh ra Lẽ phải thời: Vợ thúc chồng, con giục cha Đền thuở ở đất vua, nắm rau, mớ ốc Thậm tiếc bấy: Những tay tham lợi muốn yên mình Đành để tiếng vong tiên bội tổ Tai đâu chẳng nghe, mắt đâu chẳng rõ? Tổ tiên đâu, mồ mả nước nào? Lòng sao không xót, dạ sao không bào? Bờ cõi loạn, nhơn dân đổ thán Mình nước Hớn, mẹ cha nước Hớn Hỏi chớ nào thảo nào ngay? Thù Tây rồi lại ở với Tây Hỏi chớ nào tôi nào chúa? Bởi mình mảng tham lam tiền của Để cho Tây bắt vợ giết chồng Bởi mình tham, ham hố bạc đồng Để cho Tây lột da khỏ óc Thân sao không biết nhục? Vinh vang chi cũng lấy tiếng Tây Sung sướng khó trọn đời Cảm thương kẻ nó hành nó hiếp Xóc tóc cúp đầu Cám thương người nó móc nó treo Hành thân hoại thể Nghĩ thương không xiết kể Giận nói chẳng hay cùng Giận những phường bất hiếu bất trung Thương những kẻ oan con oan vợ Thương gã chệch đêm nằm không ngủ Nóng gan son ra lập nghĩa đường Giận thằng Tây chẳng giữ phong cương Sống u mê theo tuồng tả đạo Trách những kẻ lòng muông dạ cáo Sống hư hèn sửa trấp nưng khăn Thương những tay bảng quế trung thần Thủa gan dạ thẻ ngời bia tạc Làm người sao khỏi thác Thác trung thần, thác cũng thơm danh Làm người ai chẳng tham sanh Lòng địch khái xin cho rỡ tiết Đêm năm canh thương người chánh liệt Ngày sáu khắc nhớ kẻ trung trinh Chốn biên thuỳ lãnh ấn tổng binh Cờ đề chữ “Bình Tây đại tướng” Trước trí quân ư Nghiêu Thuấn thượng Sau vi xã tắc lương thần Phải cạn lời rao khắp muôn dân Sửa tấc dạ dìu về một mối Ai chẳng ra thú trước Ắt phải luỵ về sau Bớ trẻ già bé lớn đâu đâu Kíp bội ám đầu minh tua gắng Chiếu phụng dầu ta lãnh đặng Nương lòng trời cứu lũ sanh linh Phải cạn lời tỏ hết chơn tình Cho con trẻ dân đen đều biết Kẻ nào còn vi ngược trợ Kiệt Mũi thiên oai nhất quyết không dung. (Vè đánh Tây )

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17