Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Nam, Gia Định, Sài Gòn

Thể loại
Vè,

Câu số

Anh ngữ

Chủ đề
Chống Ngoại Xâm, Ái Quốc, Lịch Sử, Chính Trị, Quê Hương, Đất Nước

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Huyện cũ Bình Long thuộc phủ Tân Bình, lập năm 1841, huyện lị là Hóc Môn, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung
Giáp Thân đã mãn Ất Dậu tấn lai Chánh ngoạt sơ khai Bình yên phước thọ Nhựt nguyệt soi tỏ Nam chiếu phúc bồn Tục danh Hóc Môn Xứ Bình Long huyện Hà do khởi chuyện? Hà sự hàm mai? Tích ác bởi ai? Giết quan rửa hận Nhứt nhơn bất tận Bá tánh thọ ương Chẳng nhớ câu “bất cảm hủy thương” Lại quên chữ “thời thìn vị đáo” Người sang trọng vô nhơn vô đạo Muốn đặng mình ích kỷ hại nhơn Dân Hóc Môn ăn oán uống hờn Bình Long huyện tha nha thiết xỉ Tân trào dầu chẳng nghĩ Có giết sự cũng đành Giết một người đặng cứu dân lành Sách có chữ “hại nhơn nhơn hại” Gẫm đốc phủ giết đà thậm phải Khai lục tuần địch thể với vua Theo tân trào phá miễu đốt chùa Thuở cựu chúa làm Cai Chánh Tổng Ở một ngày một lộng Lầu ba từng lại có vọng cung Nhựt nhựt thường chuông đổ trống rung Xe song mã sướng đà quá sướng Dân bần tiện đem lòng chẳng tưởng Ép lấy dầu nạp thiểu thâu đa Tục danh chàng là Đốc Phủ Ca Cập thân tử Phủ Luông mĩ hiệu Bởi bội quốc hồn phi yểu yểu Vì phi quân phách quá xa ngàn Phi ân đã đáng tội chàng Giết một gã mà răn muôn chúng Vật phi nghĩa người ngay bất dụng Nhơn phi ân kẻ chánh mạc giao Người ở đời như giọt nước sóng xao Gẫm sự thế như ngọn đèn trước gió Xưa đạo Phật, lòng đà đành bỏ Mộ Di Du tấc dạ yêu cầu Bị tử hình đức Chúa đi đâu? Cầm thánh giá sao không cứu khổ? Chẳng qua thiên số Rước mẫu tử ư thiên đàng Theo Di Du mình thác chẳng oan Phải đạo Phật đao tầm vạn đoạn Nhựt trình đặt đọc chơi cho hãn Sự bất khả lậu ngôn Tuy là mình ăn ở tại đồn Còn sợ nỗi di thần lăng nịnh Tham biện quan bất định Tống trát ra cho xã với làng Gậy tầm vông mõ đánh vai mang Qua giờ Dậu tự nơi yếu lộ Chức cựu tân bất khả thệ tề Năm canh chầy giấc ngủ đã mê Trở lộn về nỗi sưu với thuế Qua năm Dậu gẫm âu quá tệ Dân bần hàn như khúc gỗ tròn Tưởng có người quá hải vượt non Ra giúp nước cứu dân thuỷ hoả Người sang trọng vô ơn, án tả: Đã quên câu thuỷ thổ quốc vương Mười tám thôn ai dám trở đương Hàn nhơn đáo thâu sanh thát tử Người hữu học, quên câu “thiện ác đáo đầu” Nhơn tham tài thác tại bao lâu Điểu tham thực tắc vong mấy khắc Dân Hóc Môn đau tầm ruột thắt Huyện Bình Long tợ muối xát lòng Chữ phu cừu chuyện ấy tưởng xong Câu tử đạo tu đường ái nhựt Chớ ỷ cao qườn lớn chức Ra chăn dân trở lại hại dân Giết một gã phi ân Mà cứu dân đồ thán Phật còn mang tám nạn Huống chi người sao khỏi tai ba Huyện Bình Long bất luận trẻ già Nạp bắt hết giải qua tòa bố Trời sanh dân vắn cổ Dẫu có kêu, kêu chẳng thấu trời Việc tân trào khảo đã hết hơi Câu tích ác có câu phùng ác Cư vương thổ sống thời gởi nạc Tá vương thần thác lại gởi xương Nhựt trình đặt đặng cho biết chữ phi thường Ít người biết suy kim nghiệm cổ (Vè giết đốc phủ Ca)

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17