Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Trung, Quảng Bình

Thể loại
Vè,

Câu số

Anh ngữ

Chủ đề
Vợ Chồng,Tât Xấu,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Vè chữ phu

Nội dung
Vè chữ phu Chữ phu là dại Tơ hồng dán lại Nên điệu vợ chồng Đụng con gái hung Lang dâm trắc nết Mình làm chí chết Nó duỗi cẳng nó ăn Sắm áo sắm khăn Sắm vòng sắm niểng Mình nói một tiếng Nó nói lại mười Mình làm cả đời Nó tiêu một lát Nó mê chốn khác Nó bỏ nó đi Mình nói nó săn si Chữ phu là dại (Vè chữ phu)

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17