Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Trung, Quảng Bình

Thể loại
Vè,

Câu số

Anh ngữ

Chủ đề
Đa Thê,Phương Ngữ,Thân Phận,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Vè chồng chung Nguồn: Ca Dao Mẹ

Nội dung
Chồng chung khó lắm ai ơi! Ai bước chân vô đó, Không ăn ngồi được mô! Quyền bán với quyền mua Thời là em không có, Đâm gạo với xay ló, Thời là em đã có phần, Đập đất với khiêng phân, Đâm xay, rồi nấu nướng. … Gẫm như bọn người ở, Chỉ sáu tháng thời thôi, Cái thân em ở đời, Hỏi làm sao chịu được? Chồng sai đi múc nước, Vợ bảo lấy que tăm. Trải chiếu toan đi nằm, Đọi dì hai chưa rửa Có ba bốn thúng lúa, Chị chồng đầu chân xay. Cám em bắc lên đây, Cây rau riu chưa cắt, Ngọn rau riu chưa xắt. Em làm công việc vặt, Vừa đến tối canh ba, Em vừa ngả mình ra, Con chim kia vừa kêu, Con gà rừng vừa gáy. Chồng đánh em thức dậy, Biểu nấu cơm đi cày; Gạo em chưa đâm xay, Đã soạn gánh gồng cho bà đi chợ. Một tháng sáu phiên chợ, Bà cho đi một phiên, Bà trao cho một tiền, Bà truyền cho đủ giống, Mua mười đồng thì trứng, Lại mua mười đồng trầu, Mua mười tám đồng cau, Hai mươi đồng thì mỡ, Lựa còn một chữ, Tráo lại hàng vôi Mua đoạn, bán rồi Vừa hầu tan buổi chợ Về đến đầu ngõ, Con đòi: “Bánh mẹ mô?” – Được chồng riêng tê tồ Chồng chung, mẹ nỏ dám mua thứ gì! (Vè chồng chung)

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17