Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Trung, Quảng Bình

Thể loại

Câu số

Anh ngữ

Chủ đề
Con Gái,Hành Động,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Vè con gái làng Sấu

Nội dung
Con gái làng Sấu Hay cấu hay cào Cấu ra bờ rào Cấu vào chuồng lợn Nào ai có tợn Lấy gái làng này? Nó vác cả cày Ra đồng nó cấu Nó vác cả đấu Ra đồng nó đong Nó vác cả nong Ra đồng nó quạt Nó vác cả tháp Ra đồng nó xây Nó gói cả mây Bỏ trong giỏ nó Nó thắt khăn đỏ Nó múa gươm thần … (Vè con gái làng Sấu)

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17