Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Trung, Quảng Bình

Thể loại
Vè,

Câu số

Anh ngữ

Chủ đề
Gia Cầm,Thân Phận,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Vè chăn vịt

Nội dung
Thân tôi coi vịt cực khổ vô hồi Sáng ra ngồi trông trời mau xế như chúa trông hiền thần Hai cẳng lần lần như Địch Thanh thắng trận Quần áo chưa kịp bận như Tào Tháo bị vây Tay cầm cái cây như Tề Thiên cầm thiết bảng Vịt chạy qua bờ Ngăn đón cản như Tiết Nhơn Quý rượt Cáp Tô Văn Quần bận còn xăn như Uất Trì tắm ngựa Vịt ăn Ngồi dựa bóng tùng như Tần Thúc Bảo lúc bệnh đau Vịt chạy Đuổi lao xao như La Thông tảo Bắc Tối về nhà đèn chưa tắt Như đãi yến công nương Ngày ra tới đứng ngoài đường, Chiều về như Phàn Lê Huê nhập trại. (Vè chăn vịt )

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17