Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Trung, Quảng Bình

Thể loại
Vè,

Câu số

Anh ngữ

Chủ đề
Lịch Sử,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Vè Thiên triều văn

Nội dung
Thương thay, hỡi các chú ơi Ăn uống đã rồi thầy kể một văn: Quý Tỵ giữa ngày mồng năm, Giờ Dần chính nguyệt ầm ầm huyên hoa Một chi đánh ở Đống Đa Cầu Duệ kéo đến tốt xa muôn phần Phép voi bại trận tiên phong Cầu nhương sụt cả xuống sông Bồ Đề Đao binh tử trận đầy khe Dọc đường gài gác nằm kề ngăn ngăn Chú sang cứu viện nước Nam Chẳng may gặp phải suối vàng thương thay Chú thì thắt cổ trên cây Chú thì tự vẫn ở ngay trong nhà Chú thì thác xuống Diêm La Chú nào còn sống về nhà đại minh Ai ai là chẳng đeo tình Di Đà tiếp dẫn chúng sinh cô hồn Chú nào có vợ có con Có cha có mẹ hãy còn giỗ chung Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông Nam Kinh, Quảng Bắc có lòng sang đây Trời làm một trận gió lay, Sống làm tướng mãnh, thác rày thần linh Phù hộ tín chủ bình an Cửa nhà phú túc vững bền cao xây Mạo chiên nón khách móng giầy, Đuôi sam hảo tố chú rày cần lo Chú thiêng nao đấy phụng thờ Kính quan tôn sứ để nhờ hậu lai Nhớ xưa chú vác lăng bài Cung đao tay nỏ, đầu cài nón chiên Tay vòng bạc, cổ đeo tiền Cờ mao một ngọn xông tên chiến trường Điền Châu Thái thú đảm đương Liều mình tử trận chiến trường nên công Trận vây ở trong Năm Đồng Rạng ngày mồng sáu cờ dong lai hàng Còn ông Tổng Đốc ban sang Quyết liều một trận chiến trường ba quân Muốn cho được chữ ái ân Tuyền quyền vai gánh trung cần đế vương Vua sai bộ sứ tiếp sang Quan tài phong kín đón đường kéo ra Con con cháu cháu hằng hà Mừng lấy được xác Điền Châu đem về Tướng tài can đảm cũng ghê Làm đền phụng sự tức thì Đống Đa Các chú thác xuống Diêm La Bắc Nam đôi ngả trẻ già cùng thương Cơm dày áo nặng nhà vương Bõ công gối đất nằm sương bao đành Thác ở chiến trận nên danh Về thời vua giết chẳng lành được đâu Chú thì thác ở đầu cầu Chú thì tự vẫn đâm đầu xuống ao Ai ai trông thấy thương sao Lập đàn chẩn tế mà kêu cô hồn Gọi là mảnh áo thoi vàng Ít nhiều làm của ăn đường sính thiên Khuông phù tín chủ bình an Gái trai già trẻ thiên niên thọ trường. (Vè Thiên triều văn)

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17