Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Bắc, Hà Nội,

Thể loại
Ca Dao

Câu số
30946

Anh ngữ

Chủ đề
Thời Gian,Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú

Nội dung
Tháng tám nắng rám trái bòng Bồ không hạt thóc, trông mong từng ngày… Vui sao tháng tám ngày nay: Thóc chiêm vừa vợi đã đầy Nam Ninh. Bén mầu luống cải lên xanh Ngô thơm mùi nắng để dành giêng hai. Mới ra mẻ gạch lò ngoài Nhà ai cuối xóm đã tươi mái hồng. Đầm trong sen hái vừa xong. Đầy sân hợp tác sen hong nắng vàng.

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17