Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Tục Ngữ

Câu số
162

Anh ngữ
Every dog has its/ his day;Or: The longest day must have an end;Or: The morning sun never lasts a day; Or: Even the weariest river winds somewhere safe to sea;

Chủ đề
Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Ba họ là họ bố, họ mẹ, và họ vợ. Ba đời là đời cha, đời con và đời cháu. Không ai giầà ăn tiết kiệm trở nên giầu có. Khuyên ai chớ thất vọng vì nghèo, chớ thị kỳ mình giàu mà khinh người nghèo. (Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)

Nội dung
Ai giàu ba họ ai khó ba đời

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17