Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Ca Dao

Câu số
22386

Anh ngữ

Chủ đề
Cổ Tục,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Quan là đồng ngày xưa giá bằng 10 Tiền mỗi tiền bằng 60 đồng hay một quan bằng 600 đồng

Nội dung
Một quan tiền tốt mang đi Nàng mua những gì mà tính chẳng rả Thoạt tiên mua ba tiền gà Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầụ Trở lại mua sáu đồng cau Tiền rưỡi miếng thịt, giá (bó) rau mười đồng. Có gì mà tính chẳng thông Tiền rưỡi gạo tẻ sáu đồng chè tươi Ba mươi đồng rượu chàng ơi! Ba mươi đồng mật, hai mươi đồng vàng. Hai chén nước mắm rõ ràng Hai bảy mười bốn, kẻo chàng hồ nghị Hai mươi mốt đồng bột nấu chè Mười đồng nải chuối chẵn thì một quan.

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17