Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Thành Ngữ

Câu số
14089

Anh ngữ

Chủ đề
Ứng Xử,Xử Thế,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Người ta thường giảng câu này như sau: “có đứt tay rít thuốc mới biết thuốc linh hiệu”. Chúng tôi cho rằng phải giải nghĩa như sau thì mới đúng với nghĩa và văn pháp câu tục ngữ. Có đứt tay mới hay thuốc, tức là có đau mới biết đến thuốc, còn không bệnh tật thì chẳng biết đến thuốc. Câu này đại ý nói có việc thì mới cần đến người ta, cũng như có bệnh mới cần đến thuốc. Ý nghĩa na ná như câu: "Hữu sự thì vái tứ phương, vô sự nén hương không mất". (Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)

Nội dung
Đứt tay hay thuốc

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17