Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng, Đại Chúng, Miền Trung, Quảng Nam,

Thể loại
Ca Dao

Câu số
13879

Anh ngữ

Chủ đề
Thổ Sản,Lịch Sử,Xã Hội,Nạn Đói,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Thân, Dậu hay Ất Dậu: Chỉ nạn đói năm 1945. Sau khi quân phiệt nhật cướp chính quyền trong tay thực dân Pháp, người Nhậnt đã cấm chuyển lúa gạo từ Nam ra đồng thời lấy lúa thế than đá để chạy tàu lửa, cũng như huỷ bỏ các loại canh tác thực phẩm lấy đất trồng nông sản có ích cho chiến tranh như trồng cây kinap, làm gần 3 triệu dân miền bắc bị chết đói.

Nội dung
Được mùa chớ phụ ngô khoai Đền khi thân, dậu lấy ai bạn cùng

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17