Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Đồng Dao, Trò Chơi Tâm Linh

Câu số
27321

Anh ngữ

Chủ đề
Phụ Đồng Chổi,Sinh Hoạt, Xử Thế

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố
Trò Chơi Trẻ Con

Ghi chú

Nội dung
Ông đồng ông chổi Trôi nổi mà lên Ba về bốn bên Nổi lên cho chóng Nhược bằng cửa đóng Phá ra mà vào Cách chuôm cách ao Cách ba bờ rào Cũng vào cho được Cách sông cách nước Cũng bước mà sang Cách đò cách giang Cũng sang cho lọt Cái roi von vót Cũng vọt cho mau Hàng trầu hàng cau Là hàng cô ạ Hàng rau hàng cá Là hàng các bà Hàng hương hàng hoa Để mà cúng Phật Hàng đường hàng mật Vợ ông sinh đẻ Những con tốt lành Như người trong tranh Như người trong đối Tôi ngồi tôi đối Cho ông bà nghe Vè vẻ vè ve Bắt vè con ếch Cổ ông xốc xếch Như cổ ba ba Mưa trận bằng hà Rủ nhau đi cấy Ông bà cấy trước Chúng tôi cấy sau Làm chóng cho mau Đi về kẻo tối Ông đồng ông chổi Hàng kẹo mạch nha Nào bà hàng quế Vừa đi vừa tế Một lũ học trò Người cầm quạt mo Là vợ ông Chỗi Trôi nổi mà lên Ba bề bốn lên Nổi lên cho chóng Chuông kêu trống gióng Cũng bước vào mà Bước lên giường cao Thấy gà mái ấp Bước xuống giường thấp Thấy con rồng chầu Bước ra đàng sau Thấy nhà mới lợp Trâu ông còn buộc Ngựa ông còn cầm Ông sống một trăm Mười lăm tuổi lẻ

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17