Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Đồng Dao

Câu số
6732

Anh ngữ

Chủ đề
Trò Chơi Trẻ Con,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
(1) Dứt câu gập nhanh bàn tay lại, ai không rút kịp bị nắm lấy ngón, phải đứng úp mặt vào tường, nhắm mắt. Mọi người chạy tìm chỗ nấp, vừa chạy vừa đọc; (Ghi Chú 2) Khi không nghe tiếng ai nói nữa, mới được mở mắt ra đi tìm, không tìm được người nào là thua; Trong Nam thì người phải đi tìm đếm 5, `0, 15 cho đến 100 thì mở mắt đi tìm Giai Thoại Lịch sử: Bài đồng Dao đúng theo lơi của một ông già vô danh thì:: Chu tri rành rành Cái đanh thổi lửa Con ngựa đứt cương Ba vương lập đế Cấp kế đi tìm Hú tim òa ập!”: Theo lời kể của Trương Tửu, ông già vô danh kia không hài lòng và nói với ông: “Chúng hát sai cả. Người ta dạy chúng sai cả”. “Câu hát không phải thế. Nguyên nó là câu sấm của cổ nhân truyền lại mãi đến gần đây mới nghiệm”. Rồi ông già vô danh giải thích: Câu đầu phải là: Chu tri rành rành, nghĩa là bá cáo cho mọi người đều biết. Câu thứ 2: Cái đanh thổi lửa, nói về quân đội Pháp bắn súng vào Đà Nẵng. Câu thứ 3: Con ngựa đứt cương, chỉ vào sự băng hà của vua Tự Đức (1883) và sự rối loạn của triều đình lúc bấy giờ. Câu thứ 4: Ba vương lập đế, chỉ việc ba vua liên tiếp được lập. Hồi đó bọn Tường Thuyết chuyên quyền giết hại nhiều người trung trực. Chúng dám làm trái cả lời di chúc của Tiên vương, bỏ Dục Đức vào ngục tối, lập Hiệp Hòa làm vua. Sau chúng lại giết Hiệp Hòa đem Kiến Phúc thay vào. Rồi chúng giết cả Kiến Phúc để tôn Hàm Nghi lên ngôi báu. Câu thứ 5. Cấp kế đi tìm: Đến triều vua Hàm Nghi thì Thuyết nổi lên bài Pháp và bị thất bại, phải đem vua đi trốn. Quân đội Pháp một mặt phải lo dẹp loạn, một mặt tìm kế bắt Hàm Nghi cho yên lòng dân Câu thứ 6: “Hú tim òa ập!”: Sau, có tên Ngọc phản bội mà vua bị bắt ở rừng Tuyên Hóa lúc ngài đang ngủ.

Nội dung
Chi chi chành chành Cái đanh thổi lửa Con ngựa chết chương Ba vương ngũ đế Cấp kế đi tìm ú tim ù ập! (Xem Ghi Chú 1) - Đứa nào ti hí Chuột chí cắn mày! (Xem Ghi Chú 2)

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17