Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị

Thể loại
Vè,

Câu số
29929

Anh ngữ

Chủ đề
Ái Quốc,Lịch Sử,Chính Trị,Phương Ngữ

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Vè trách vua Tự Đức hai lòng Nguồn: Ca Dao Mẹ

Nội dung
Trách vua Tự Đức hai lòng Đi về bên đạo, bỏ công bên đời Mần quan ra rồi Vượt lòng không cạn Tây sang buôn bán Viện lấy giữ nhà Ai biết sự là Tây sang cướp nước Khi mới sang, đánh được Răng không đánh đi cho Những bậc quan to Đều cáo quan về lão Quan huấn, quan giáo Gánh của về mần giàu Mần quan lớp sau Ra tuồng đã khổ Mần quan hậu thổ Phải ăn lương nhà Xuất thân xông pha Cức mình biết mấy Tây sang hắn quấy Hư hại nước Nam Trở ra mà làm Nhờ vua ái ngại Ăn lương vua mãi Trở lại mần quan với Tây Đi ra không nhớ nghĩa thầy Cũng đòi ôm quyển sách Ba năm vua hạch Học trò đi thi Đỗ được ông chi Cũng nhờ cái phận Ra trữa chiến trận Thiên hạ chết nhiều Mần quan bên triều Trở lại mần quan bên giáo Nó thà cáo lão Cũng như không đi Như ông quan lĩnh tác vi Cũng đòi làm quan trữa tỉnh, Đem Tây đem lính Đốt biết mấy ngày Khói lửa chất đầy Một trời đỏ đậm. Nhờ quan cậu ấm Bọc lại bên sông Đốt phá hại đồng Nhất là quan lĩnh. Mần quan trữa tỉnh Ai được cậy nhờ? Xuân Liễu, Xuân Hồ Mần giặc ở mô? Tây biết hắn vô Cắn răng mà chịu Mần đồn Xuân Liễu Các quan ta kép về Tây Sức phu chặt cây Tre gai rào bên đạo Ông tra, bà lão Đời thủa mô như ri Kiếp người năm ni Mần dân đã khổ Nho Lâm, Lò Cổ Đốt biết mấy ngày Bỏ nhà mà đi Quyên sắt về rèn đồ hoả mại Rèn đồ khí giới Súng ống cho nhiều Cho đủ phạng, siêu Tháng năm chưa dễ Thúc thành đội vệ Tuyển lại tinh binh Để chờ triều đình Viện Tàu về đã Bỏ mành bỏ giã Vượt biển sang Tàu Cho khá mau mau Sang đến năm sau Tháng mô không định Ba mươi sáu tỉnh Tây giữ nẻo đàng Tàu không thể sang Bình Tây giúp nước Ba mươi năm còn được Nữa là năm sau Quyên hết nhà giàu Khẩn đồn điền cày ruộng Cối xay ba họng Đổ biết khi mô cho đầy Trên trời hết mây Ta đây mới hết tiền, hết bạc Hồi buổi loạn lạc Quấy chắc cho hay Bên giáo có Tây Ta đây không có Tàu sang đã chộ Ăn hết lương tiền Giừ phải về cho dân yên Chứ không mần chi được Quân ông Lưu lớp trước Nỏ đánh lại Tây Huống chi là ta Lưa ba gian nhà Đừng còn hăm hở Đi ra cũng lỡ Ở nhà không đành Những kẻ học hành Thúc thành chưa vội Dân sự ở túp Thần thánh ở đền Tại cả hai bên Ra rồi quấy chắc Ai sinh ra giặc? Ai rước Tây về? Đốt phá hai xã lưa chi Từng mô dưới tỉnh cu ly Từng mô đồn binh thế? Mần quan trữa tỉnh Nghệ Cức biết mấy phần Nỏ lẽ về mần dân Như các quan văn thân Ra mần mới phải Đêm nằm nghĩ lại Nhớ đến đền chùa Nghĩ rằng như vua Đang còn phải chạy Hồi giừ bay nhảy Giáo múa, gươm khua Đặt bõ nhờ vua Một hồi đã sướng Như ông quan thượng Ở trữa tỉnh với Tây Thi đỗ khoa này Ra mần như rứa (Vè trách vua Tự Đức hai lòng)

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17