Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Nam, Lục Tỉnh,

Thể loại

Câu số
19998

Anh ngữ

Chủ đề
Thói Hư,Tật Xấu,Rượu Chè,Bợm Rượu,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Vè Bợm Nhậu

Nội dung
Uống một ly nhâm nhi tình bạn Uống hai ly giải cạn cơn sầu Uống ba ly mũi chảy đầy râu Uống bốn ly ngồi đâu nói đó Uống năm ly cho chó ăn chè Uống sáu ly ai nói nấy nghe Uống bảy ly làm xe lội nước Uống tám ly chân bước chân quỳ Uống chín ly còn gì mà kể Uống mười ly khiêng để xuống xuồng Một xị giải phá cơn sầu Hai xị mũi chảy đầy râu Ba xị nằm đâu ngủ đó Bốn xị cho chó ăn chè Năm xị làm xe lội nước Sáu xị vợ rước về nhà Bảy xị ông bà chửi nát Tám xị ra đống rác nằm Chín xị lên băng ca Mười xị ra nghĩa địa Nhất xị mở mang trí hoá, Nhị xị giải phá thành sầu, Tam xị mũi chảy đầy râu, Tứ xị ngồi đâu “đứa” đó, Ngũ xị cho chó ăn chè, Lục xị vợ đè cạo gió, Thất xị mua hòm để đó, Bát xị … cho nó chết luôn! (Vè Bợm Nhậu) Nguồn: Mai Huyền Chi

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17