Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Tục Ngữ

Câu số
5995

Anh ngữ

Chủ đề
Khen Chê,Thưởng Phạt,Danh Tiếng,Châm Biếm

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Vô tiếng miền Trung nghĩa là vào. Cha hát con khen, ai chen vô lọt nghĩa là cha hát mà con khen, thì tất nhiên là khen lấy khen để, khen đến hết lời, người ngoài không còn ai có thể chen lời vào được nữa, tức là không có chỗ tỏ ý kiến. Câu này ngụ ý chê những người cùng một nhà, cùng một bè phái khen ngợi lẫn nhau, cho những lời khen ngợi đó vô giá trị cũng như lời con khen cha. Ý nghĩa cũng na ná ý nghĩa câu “mẹ hát con khen hay”. Cũng nói: “Sáng tai họ, điếc tai cầy”, nghĩa cũng như trên. Bảo họ thì nghe thấy ngay, bảo cầy thì tai giả điếc. Có người nói: “Sáng tai họ, điếc tai làng” là nói sai chữ làm ra chữ làng. Nguồn (Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)

Nội dung
Cha hát con khen ai chen vô lọt.

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17