Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Đại Chúng,

Thể loại
Ca Dao

Câu số
1911

Anh ngữ

Chủ đề
Anh Chị Em,Gia Đình,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
Anh em ví như chân tay. Chân tay không ai thay đổi lựa chọn được, anh em cũng vậy; chân tay đau thì cả người đau, anh em ốm đau hoạn nạn thì mình cũng lo lắng. Chân tay què gẫy, thì người sẽ yếu ớt. Anh em chết mất thì mình mất vây cánh. Chân tay không thể lìa khỏi mình, anh em không thể lìa bỏ nhau được. Câu này đại ý khuyên người ta nên quý hóa giữ gìn anh em cũng như quý hóa giữ gìn chân tay mình vậy. (Tục Ngữ Lược Giải, Văn Hoè)

Nội dung
Anh em như chân như tay Vợ chồng như áo, cởi ngay tức thì (nên lìa)

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17