Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Trung, Nghệ Tĩnh,

Thể loại

Câu số
12585

Anh ngữ

Chủ đề
Thói Đời,Khuyên Nhủ,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố
Tự Điển Nghệ Tĩnh, Vè cố Thiệm

Ghi chú
Giải Thích Phương Ngữ: Địt (rắm) khỏi khu (đít), tru (trâu) khỏi ràn (chuồng); 1- Không còn trong tầm khống chế, kiểm soát nữa. 2 - Không còn tang chứng, bằng chứng để bắt tội.

Nội dung
Địt khỏi khu, tru khỏi ràn Chớ nghe mồm thiên hạ mà tàn hại nhau.

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17