Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Nội dung chi tiết


Xuất xứ
Miền Trung, Nghệ Tĩnh,

Thể loại
Thành Ngữ

Câu số
1603

Anh ngữ

Chủ đề
Tính Nết,Xứng Đôi,

Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố

Ghi chú
1 - Ba sương bảy nắng là chỉ sự từng trải gian khổ, những kẻ lận đận long đong gặp nhau, sự đói nghèo cực khổ gặp nhau. 2- Đã rủi ro, cay cực lại càng thêm rủi ro cay cực. Thí dụ; Mi (mày) lấy nó làm chồng thì đúng là anh ba sương gặp nường bảy nắng. 3- Cả hai bên đều không phải tay vừa, đều là những tay anh chị từng trải, có bề dày thành tích bất hảo gặp nhau. Thí dụ; Răng (làm sao) mà rành khéo chọn, anh ba sương lại gặp nường bảy nắng.

Nội dung
Anh ba sương gặp nường bảy nắng

Quay về danh sách

;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17