Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Miền Nam, Lục Tỉnh, Vè, Thiên Nhiên, Sông Nước, Tôm Cá Cô bác xóm giềng Lẳng lặng mà nghe Cá nuôi thiên hạ Là con cá cơm, Không ăn bằng mồm Là con cá ngác Không ăn mà ú Là con cá voi, Hai mắt thòi lòi Là cá trao tráo Không may quần áo Là con cá chim, May áo không kim Là con duối dẻ Sống lâu mạnh khoẻ Là cá trường sanh Ở ngoài đầu gành Là cá bống cát Đi thời xách mác Là con cá đao Đốn cây mà rào Là con cá chép Nó kêu óp ép Là con cá heo Buộc lại mà treo Là cá cờ phướng Để lên mà nướng Là cá nóc vàng Để được hai thoàn Là cá nhám nghệ Đi thời chậm trễ Là cá lù đù, Đầu óc chù vù Là con cá úc Bắt lên chặt khúc Là con cá sòng Vợ đánh với chồng Là con cá sào Mình cũng như dao Là cá lưỡi trâu Eo đầu ngắn cổ Là con cá ét Miệng mồm lép xẹp Là con cá móm Chơi trăng cả hám Là con cá thu Vừa sủa vừa tru Là cá hàm chó May ngồi xỏ rỏ Là cá hàm be Lắng tai mà nghe Là con cá mỏng Việc làm cho chóng Là con cá mau Lãi đãi theo sau Là con cá nóc Chân đi lốc thốc Là con cá bò Ăn chẳng hay no Là con cá liệc Gái tham huê nguyệt Là con cá dâm Lấy cây mà đâm Là cá nhám nhọn Nước da lạm xạm Là cá nhám trâu Mặt trắng làu làu Là cá bạc má Hình đen như quạ Là cá ô mun Đặt giữa đình trung Là cá ông sáp Vừa đi vừa táp Là cá dọ đàng Kiều lạc khua vang Là con cá ngựa Rước thầy về chữa Là cá tà ma Đi xét từ nhà Là con cá sát Đắp bờ mà tát Là cá ở mương Giống không biết đường Là con cá lạt Kể cho cô bác Nghe lấy mà chơi Kể đã hết hơi Xin cho tôi nghỉ. (Vè về cá) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An, Vè, Chống Ngoại Xâm, Ái Quốc, Lịch Sử, Chính Trị Từ ngày có mặt thằng Tây Phu phen tạp dịch hàng ngày khốn thân! Tai vạ trửa dân Hắn mần đã nghiệt: Khắp nơi ráo riết Giở sổ đếm người Kể chi lão phụ con trai Người đi phu cũng tội Kẻ ở nhà cũng tội Vua quan bối rối Họ đập đánh lút đầu: – Phu phải đi cho mau Việc quan cần cho kịp! Một ngày phải kíp Để kiểm phu chợ Lường Kẻ có vợ, vợ thương Theo lên đưa đón Tay xách cái nón Vai mang cái bù, Phải một lớp phu Tai trời ách nước Vợ về chồng ngược Đã cực lắm thay Kẻ bắt giữa ruộng cày Người không cho sắm sửa Chồng trốn, bắt vợ Con yếu, cha đi Tiếng khóc như ri Nông nỗi nước ni Ruộng cày bỏ trắng! Mẹ già lòng nặng, Nằm đêm nghĩ lại thương con Phải trèo núi lặn non Giữa chân sim bóng đá Thấy những đá với gỗ Chộ thấy săng lẻ với kiền kiền Con chim hót, vượn rên Con hùm kêu, mang toác Phu đi lớp trước Đến Khe Vẽ, Con Cuông Chộ phụ lão mà thương Đi đường xa chịu nắng Đi đường dài say nắng Phu đi lẳng lặng Một tháng trời tròn Có vàng ăn cũng nỏ biết ngon! Vè đi phu Cửa Rào Chi tiết
Miền Trung, Quảng Bình Vè, Hán Việt,Chống Ngoại Xâm, Ái Quốc, Lịch Sử, Chính Trị, Vâng lời troàn ngươn soái Mình đeo ấn Tổng nhung Lời khuyên rao chư sĩ anh hùng Mặt phải trái coi qua thời biết Mình là con trong đất Việt Chẳng phải người sanh sản cõi Tây phiên Mà ham di địch tước quyền Lại nỡ khiến tấm lòng vô hậu Chớ bắt chước những loài quân dậu A dua hùa lưng lớn thờ chồn Đừng bày theo những đảng ác côn Ngưỡng mặt dọc mượn hơi lũ cáo Người Nam bang hữu đạo Chúa minh quân ơn đức đã trôi dầm Hai mươi năm trường trị cửu yên Dành dụm nghiệp Nam triều ba mươi tỉnh Ngưỡng xem đức hoá ra ơn Thuấn Đã lâm nhuần thiên hạ gội nhơn Nghiêu Rưới khắp cả muôn dân Bắc Nam cúi mặt xưng thần Tứ hải cúi đầu cống lễ Thưởng trăm họ ghe lòng lớn bé Vua ta đều tha thuế Cám muôn dân ruộng khô hư phế Canh điền vua cũng tha phô Ba năm dư thẩm xét tù đồ Lai miễn tử xá sanh nhơn chánh Ấy ví tề thương hải Còn những người thất thập tuần dư Ngoài thời yến diên ban, trong lụa vải cũng ban Còn những người cô độc, với những kẻ bần hàn Xuất phủ huyện chẩn bần, chẩn tế Còn năm hung dịch tễ Vua ta cũng ban ân Phát tiền tuất thân mai táng Ớ các làng xã ơi Bay ngưỡng mặt theo Tây cho đáng Nỡ lòng nào phản nghịch cho yên tâm? Mả Nguỵ Khôi sao hỡi còn lầm? Bài trung nghĩa, miễu công thần, sao bây không tưởng? Trên đầu có hai bên hai vác Làm việc chi trời đất cũng hay Ngửa xem thần còn ở trên vai Để biên chép người trong dương thế Tội nào trọng bằng tội phản quân phế đế Hình nào to bằng hình đứa gian thần Tiếc của tiền sao chẳng tiếc thân? Thân danh trọng, của tiền mấy trọng? Vua thời dụng thánh đời, người dụng hiền Dụng là dụng những kẻ tài trí kinh quyền Dùng những kẻ trung quân ái quốc Làm tôi con phải đền ngọn rau, tấc đất Thời mới xong cái nợ tang bồng Sao bình thời múa mặt xưng hùng Cơn bác loạn kinh tâm tán loạn? Ớ các quan viên ơi! Lũ nào mến, lũ ta xin đừng mến Bọn nào kinh, bọn mình hỡi chớ kinh Nguyền gắng sức đền ơn cho quân thượng Trời đã sanh có binh thời có tướng Binh tướng phải hết lòng Trời đã sanh có chúa lại có tôi Niềm tôi chúa sao cho hết dạ Khéo chỉ chọ cho mã tà khuấy khoả! Mưu thày lay ai mượn phá luỹ bờ? Phận làm tôi chẳng trọn một thờ Không thương hại lại đam thói bạc! Miệng niệm liến Quan Âm Bồ Tát Lòng u ơ tưởng chúa Du De A men, bát nhã khéo xô bồ Thập ác, tràng phạn xui lộn lạo! Nhà nghèo mới biết con rằng thảo Nước rằng nguy, tôi chúa dạ biết ngay Nên hư có một hội nầy Sống thác cho tường mới tận Hễ phận làm nam tử Phải trả nợ quân ân Hễ phận làm con dân Phải đền ơn thuỷ thổ Kìa là tông, nọ là tổ Tông tổ ở đất nào? Kìa là mẹ, nọ là cha Cha mẹ đẻ, sao không đánh liệt? Ớ bọn phản nghịch ơi! Mình là con trong đất Việt Chẳng phải người sanh sản giống Tây di Nó là chi, nó dám tới đây? Ta là chi, mà làm thinh ngồi vậy? Ở đâu mà không thấy? Loài mọi nó bất nhơn! Tổng Định Thành chùa miễu phá tan hoang Đồng tập trận mả mổ đào sạch quét! Sao bây không biết xét? Khiến dạ vô tình! Chẳng thương tấm tượng sàng linh Nở bỏ vùa hương trước án! Nghĩ giận cho đáng Hay ghét bỏ cho ưng! Người ở đời lấy giặc làm hưng Gầm đầu thú lấy Tây làm mạnh Khá tua tu tỉnh Cải ác tùng trung Rất đỗi man di còn có một lòng Huống chi ta là người trung quốc mà không gan ruột? Đồn Bà Quẹo phản hồi chưa bên cuộc Cũng vì quan, cũng vì quân không dạ cần vương Lũy Mĩ Quý hoài đao thương Cũng vì tướng, cũng vì binh không lòng nghĩa khí! Chữ quân thần là đạo nghĩa Phận làm nam tử phải trả nợ cho quân vương Thà là nguyền ra giữa chốn chiến trường Nhứt là nó, nhứt là ta Đồng đánh liệt cho Tây di biết mặt! Gẫm âu thế tình thậm ngặt Vịnh râu dê làm mặt tài khôn Tiếc cơm nước vua nuôi các gã Mồ tổ phụ, cuộc táng chôn Cho dài cửu họ, cho lớn tông môn Đặng dương dương theo loài bất nghĩa Tiếc cơm nước vua nuôi các ngươi Thân cho dài, hình cho lớn, vóc cho cao Theo loài Tây giặc, lấn Nam trào Tám mươi kiếp, những loài vô hậu Chữ “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” Câu “Châu nhi phục thể, thiên địa tuần hường” Bình rồi đây ơn cũng thấy ơn Trị rồi đây oán thời thấy oán! Mặt đứa gian thần xem cho hãn Danh người trung nghĩa thấy cũng tường Nguyện ngàn năm để tiếng “Cần Vương” Thề muôn thuở chẳng nhơ danh đất Việt. (Vè Cần vương) Chi tiết
Miền Nam, Lục Tỉnh, Vè, Chống Ngoại Xâm, Ái Quốc, Lịch Sử, Chính Trị Thơ Thầy Thông Chánh Nhựt trình Vĩnh Ký đặt ra Thơ thầy Thông Chánh Nhựt trình Vĩnh Ký đặt ra Chép làm một bổn để mà coi chơi Trà Vinh nhiều kẻ kỳ tời Có thầy Thông Chánh thiệt người khôn ngoan Đêm nằm khô héo lá gan Nghĩ giận Biện lý không an tấm lòng Chừng nào tỏ nỗi đục trong Giết tên Biện lý trong lòng mới thanh Lang sa làm việc Châu thành Mười bốn tháng bảy lễ rày Chánh Chung Chỉ sai đua ngựa rần rần Trát đòi làng tổng tư bề đến đây Bốn giờ đua ngựa cát bay Phủ Hơn, Biện lý đương rày ngồi coi Có thầy Thông Chánh hẳn hòi Xách súng nai nịt đi coi châu thành Phủ Hơn lời mới hỏi rằng – Do này thầy Chánh đi rình bắn ai Thầy thông thưa lại cùng ngài – Tôi bắn Biện lý chớ ai bao giờ Thầy thông thiệt lẹ như cờ Bắn quan Biện lý suối vàng mạng vong Các quan, đua ngựa rần rần Tưởng đâu trận giặc không hay sự gì Thầy thông làm việc ngoan ngùy Bắn rồi trở súng bắn mình, để chi “Dù ta có sống một khi Tây cũng hình phạt sống thì nhơ danh” Phủ Hơn thấy vậy thất thanh Bắt tay thầy Chánh giựt rày súng đi Thuốc đạn nạp sẵn một khi Tức mình súng nổ đạn ria giáp vòng Trúng nhằm ông Chánh Vĩnh Long Trúng ngay bắp vế điệu về nhà thương Các quan thiên hạ chạy tuôn Đua nhau mà chạy ra đường ngẩn ngơ Trúng nhằm ông Đốc Cần Thơ Bây giờ lại trúng Chánh tòa Bạc Liêu Người Tây bị bệnh cũng nhiều Cảm thương thầy Chánh chín chiều sầu bi Khen cho cây súng dị kỳ An Nam không trúng trúng nhằm người Tây Các hàng phủ huyện đông vầy “- Do nào nó oán người Tây chuyện gì? Trong trại kèn thổi vang vầy Nhà việc hồi trống vang vầy thôn hương Vui thay như hội Tầm Dương Cháo bồi, chè đậu đổ đường sạch trơn Nước chanh, nước đá chi sờn Nem bì gỏi rượu sạch trơn chẳng còn Đi coi lạc vợ mất con Cũng vì thông Chánh phá rày tiệc chơi Ngoài thời hàng xén kêu trời Mất vàng mất chuỗi đếm đàng no nê Bài cào, bông vụ, số đề Thùng xà giựt hết chẳng còn bạc xu Đề lao cai đội canh tù Việc này lộn xộn nó lưu chẳng còn Mấy thầy trở lại lầu son Cảm thương thầy Chánh hao mòn lá gan Vợ con thầy Chánh đoạn trường Bây giờ phụ tử hai đường xa nhau Thầy Thông phát mắng một khi – Phụ nhơn nan hóa biết gì mà lo Tội tao dù có của kho Chuộc làm sao đặng khá lo làm gì Phủ Bình dời gót chân lui Tây đem thầy Chánh một hồi khảo tra – Sao mày dám bắn Lang sa Mày bắn Biện lý thiệt mày to gan Thầy thông nổi giận chửi ngang – Chết tao tao chịu hỏi mà sao ra Chúa sanh tao đứng người ta Quân bây ăn cướp con nhà nước Nam Tao là quân tử chẳng tham Thông Chánh cắn lưỡi còn chi hỏi hoài Quan thầy vốn thiệt cao tài Đổ thuốc vào rượu giao cho Ký Hòa Bảo thầy Thông Chánh kia là Uống vào một chén vậy mà giải khuây Thầy thông không biết không hay Vị lòng thầy Ký uống vào rụng răng Thuốc chi hay đã quá chừng Thầy thông mắc kế rụng răng cả rồi Ký Hòa xem thấy hỡi ôi – Nào tôi có rõ khúc nôi sự tình Tôi đâu nỡ hại trưởng huynh Xin thầy xét lại sự tình cho tôi Thầy thông nghe nói ngùi ngùi – Việc này cũng bởi Tây thời hại ta Rạng ngày đến bữa thứ ba Điệu thầy Thông Chánh đi ra Sài Gòn Cảm thương cùng vợ cùng con Xin thầy sống thác chẳng còn kể chi Vợ con lưỡng mục lâm ly Đi đưa thầy Chánh xót xa đoạn trường Thông Hồ, Ký Hớn, Ký Hòa Mấy thầy ở lại lệ sa dầm dề Ngày nay phân biệt phu thê Bỗng đâu tàu tới súp lê thổi liền – “Ngày nay áo lại rẽ bâu Vợ con bây chớ đau sầu hư thân Nhan Hồi sự cũng ba mươi Phải chi Bành Tổ sống đời trăm năm Thầy thông gan mật nát dầm Mấy thầy than khóc ướt đầm gối loan Tàu ra Giồng Tượng, Bãi Xang Thầy thông nói gạt vậy mà bằng nay – Chúng bây nghe thửa lời này Mở còng một chút thầy ra bô tàu Thầy thông gan dạ như bào Giả đò đi tiểu té nhào xuống sông Mình này mắc phải tay còng Móc sắc nó móc kéo lên bô tàu Thầy thông ruột thắt gan bào Liều mình chẳng đặng làm sao bây giờ Mã tà lớn nhỏ sợ thay Phải thầy chìm mất bị đày Côn Nôn Mã tà sợ đã hết hồn Một lần thầy tiểu biết khôn tới già Thứ này đến thứ cô Ba Mới mười bảy tuổi lấy mà chồng Tây Nghe cha mắc phải nạn này Cúi đầu xin phép vậy thì quan ba – Cho tôi đi tới giữa Tòa Đặng mà tôi thấy mặt cha tôi rày Quan ba lụy nhỏ chau mày – Phụ thân tội trọng xin rày đặng đâu Cô Ba từ giã ngọc lầu Tay cầm súng sáu miệng hầu kêu xe Mình mẩy võ nghệ ai dè Đứng kề lại đó lắng nghe sự tình Mau chân bước tới châu thành Tai nghe quan soái xử mà làm sao Nếu mà xử hiếp cha rày Ta bắn Ngươn soái phát nay mới đành Cha ta dù thác bỏ mình Cũng trong đạo Chúa cầu xin thiên đường Sống chi ở tại nhơn gian Phân ly phụ tử hai đàng cách xa Đem thầy Thông Chánh đến Tòa Đặng mà Ngươn soái xử tra công đồng – Làm sao mày quá anh hùng Dám bắn Biện lý thiệt mày to gan Thầy thông nổi giận chửi ngang – Mày còn hỏi nữa còng va lên đầu Ngươn soái nghe nói lắc đầu – Thiệt dòng Thông Chánh hỗn hào lắm thay Nó không kiêng nể đến ai Giữa Tòa Ngươn soái nó còn dọc ngang Cô Ba cầm súng nhảy vào – Hỏi thằng Ngươn soái nhiếc rày dòng ai Cha ta sanh tử chẳng nài Chớ phải cha kiếp một loài như bây Cao nguyên đất rộng trời đầy Chết thì ta chịu mình này cũng ưng Ngươn soái bèn mới tỏ phân – Mã tà bắt nó để mà làm sao Mã tà phú lích áp vào Cô Ba bèn đá té nhào sảy tay -Ta không thù oán chi bây Để ta đánh với người Tây mới tài Phủ Hơn nghe lọt vào tai – Xin cháu bớt giận chớ đừng hung hăng Khá khen lời bác nói rằng Nhứt nhơn địch vạn thế thường đặng đâu Phủ Hơn rình lại nắm đầu Phủ Bình giựt súng nắm đầu cô Ba Cả kêu phú lích mã tà – Đem còng nó lại bỏ ngoài đề lao Cô Ba lời mới nói vào – Bác ơi hại cháu làm sao cho đành Thiệt tôi sợ lỗi trời sanh Cảm thương thân phụ về thành đế đô Thầy thông gan héo ruột khô Bây giờ phụ tử lộ đồ xa nhau Đem thầy Thông Chánh xuống tàu Chở ra ngoài Huế nạp rày vua ta Thánh hoàng ngồi ngự chương tòa Hỏi thầy Thông Chánh sao mà bắn Tây Thầy thông đặt gối tâu quỳ – Muôn ơn thiên tử dân di tỏ tường Trước sau thần hạ tỏ phân Cái thằng Biện lý ve rày vợ tôi Thì thôi tôi cũng bỏ trôi Vợ chồng tôi mới đổi về Chợ Trong Sài Gòn làm việc mới xong Biện lý trở lại nó hòng ve con Làm cho tôi bỏ Sài Gòn Quả đồ lục súc vợ con ve đùa Thôi thôi tôi cũng nhịn thua Vợ chồng tôi mới trở về Nam Vang Làm cho tán bại gia cang Biện lý xin phép Nam Vang đổi về Làm cho rời rã phu thê Vợ chồng tôi mới đổi về Trà Vinh Đặng gần bằng hữu đệ huynh Biện lý xin phép Trà Vinh đổi về Từ tôi tạo lập gia tề Mới đặt thợ mộc làm nhà cho tôi Làm rồi thì đã khuôn viên Còn một cái cửa thợ không chịu làm Thiệt tôi giận nó căm gan Mắng nhiếc thợ mộc đâm đơn kiện vào Biện lý xử thất một khi Bênh vực thợ mộc bỏ tôi ngày rày Tôi ra làm việc cho Tây Làm việc nhà nước, ai mà cũng thương Ngày nay phân nỗi tỏ tường Không nghe, chống án lên rày Tòa trên Năm nay thời vận không hên Ngươn soái y án một lời như ghi Nên tôi những luống sầu bi Xin vua đừng xử để mà mặc tôi Đức vua nghe nói thêm thương Thiệt thầy Thông Chánh là người trung cang – Bây giờ để trẫm liệu toan Xin dùm thầy Chánh vậy mà kẻo oan – Cúi đầu tâu vọng thánh hoàng Xin vua an nghỉ nghị ngơi chương tòa Việc này là việc Lang sa Giết tha mặc nó vua xin làm gì Làm vua chánh trị trào nghi Đi chiều lòng nó vậy mà thất danh Thương thầy Thông Chánh hùng anh Ngày sau hậu thế lưu danh muôn đời Đem thầy Thông Chánh về Tây Cho mẹ Biện lý xử mà làm sao Mụ đầm nổi giận lôi đình – Thông Chánh dám giết con tao bỏ mình Thông Chánh nổi giận lôi đình – Mẹ nào con nấy một dòng chẳng sai Con mụ vốn thiệt quá tay Ta đâu theo đó nói sai bao giờ Tử sanh như máy thiên cơ Không biết mụ giận vậy là làm sao Đem thầy Thông Chánh xuống tàu Trở về công sở mau mau xử hình Tàu về mới tới Trà Vinh Vợ con bằng hữu đệ huynh đều mừng Thầy thông nước mắt rưng rưng “Trở về chịu chết mà mừng làm chi” Quan trên mới phán một khi Mười bảy tháng sáu xử hình thầy thông Truyền ra lục tỉnh giáp vòng Đi coi Thông Chánh đứng nên anh hùng Càng Long, Ất Ếch, Trà Vinh Ba Xuyên, Rạch Giá, cũng đi đùng đùng Bắc Trang, Trà Cú, Gò Công Sài Gòn, Tân Lạc, cả ngàn muôn dân Thiên hạ đông đảo quá đông Bến Tre cũng đến, Mỏ Cày cũng sang Người ta ăn uống muôn ngàn Bây giờ thầy Chánh hội này trả ơn Phủ Hơn lời mới tỏ bày – Nghe đâu lính tới tịch biên gia tài Bà Phủ lời mới chỉ bày – Vàng vòng tom góp lại thì một ô Chạy ra rồi lại chạy vô Tới chùa mà gởi cho thày lục Nghiêm Gởi rồi trở lại gia đường Phút đâu lính tới nó biên gia tài… Chi tiết
Miền Bắc, Bắc Ninh Vè, Lịch Sử, Quê Hương, Đất Nước Nhớ đời thứ sáu Hùng Vương Ân sai hăm tám tướng cường ngũ nhung Xâm cương cậy thế khỏe hùng Kéo sang đóng chặt một vùng Vũ Ninh Trời cho thánh tướng giáng sinh Giáng về Phù Đổng ẩn hình ai hay Mới lên ba tuổi thơ ngây Thấy vua cầu tướng ngày rày ra quân Gọi sứ phán bảo ân cần Gươm vàng, ngựa sắt đề quân tức thì Thánh vương khi ấy ra uy Nửa ngày sấm sét, tứ bề giặc tan Áo thiêng gửi lại Linh san Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên Miếu đền còn dấu cố viên Sử xanh, bia đá tiếng truyền tự xưa (Vè Thánh Gióng) Chi tiết
Miền Trung, Vè, Bài Bạc Nghe vẻ nghe ve Nghe vè bài tới Cơm chưa kịp bới Trầu chưa kịp têm Đi đánh một đêm Thua ba tiền rưỡi Chồng đánh chồng chửi Giả đò đau máu Ăn sáu bát cơm Chồng đơm không lập Ăn cặp bồ câu, Ăn đầu cá nhám Ăn đám khoai lang Ăn ba thúng đậu Ăn chậu sương sa Ăn đường Đồng Nai Ăn ba trăm bưởi Ăn bảy trăm dừa Chồng đã biểu chừa Còn đòi ăn nữa Ăn lòi tấm ruột Ăn tuột về nhà (Vè bài tới) Chi tiết
Miền Trung, Chi tiết
Đại Chúng, Vè, Trò chơi trẻ con, Trò chơi Dân gian Đánh thẻ hay đánh chuyền : (Bài 2) Bài ca (vè) đánh thẻ: Que mốt (nhặt 1 que) Que mai (nhặt tiếp 1 que và nắm lại trong tay cho đến hết bàn) Cái cò Nỏ năng Con khăng Hòn chắt Nhấm nha Nhấm nhắt Quạ bắt Sang bàn đôi (rải lại ra chân) Đôi tôi (nhặt 2 que) Đôi chị Đôi cái bị Đôi cành hoa Đôi sang ba Rải bàn ba (rải que lại ra chân) Ba quả cà Ba quả táo Ba lá gáo Một sang tư Rải bàn tư (rải lại que) Tư củ từ Tư củ cải Hai sang năm Rải bàn năm (rải lại que) Năm còn năm Năm sang sáu Rải bàn sáu (rải lại que) Sáu củ ấu Bốn sang bảy Rải bàn bảy (rải lại que) Bảy lìa ba Ba sang tám Rải bàn tám (rải lại que) Tám hai lìa Hai sang chín Rải bàn chín (rải lại que) Chín lìa một Một sang mười Ngả năm mươi (đặt xuống 5 que) Mười vơ cả (lại nhặt lên) Ngả xuống đất (đặt cả 10 que xuống) Cất lên tay (nhặt cả lên) Xoay ống nhổ (quay cả cụm que) Đổ tay chuyền Chuyền chuyền một (xoay một vòng que trên hai tay) Một đôi Chuyền chuyền hai Hai đôi Chuyền chuyền ba Ba đôi Chuyền chuyền bốn Bốn đôi Chuyền chuyền năm Năm đôi Đầu quạ (Bắt đầu thả từng que xuống chân) Quá giang Sang sông Về đò Cò nhảy Gãy cây Mây leo Bèo trôi Ổi xanh Hành bóc Trứng đỏ lòng (quơ 2 que lên một lần) Tôm cong đít vịt Vào làng xin thịt Ra làng xin xôi Anh chị em ơi, cho tôi vét bàn thiên hạ. Cách chơi: Cần hai hoặc vài người. Bó đũa gồm 10 đũa hoặc 10 que tre vót tròn, nhỏ bằng que kem, dài 20cm và một hòn cái (hòn cuội tròn hoặc trái banh Tennis). Người chơi ngồi duỗi một chân, rải bó đũa dọc theo ống chân, vừa đọc một câu, vừa Chi tiết
Đại Chúng, Vè, Bánh Trái, Ẩm Thực, Lẳng lặng mà nghe Bánh đứng đầu vè Ðó là bánh tổ Cái mặt nhiều lỗ Là bánh tàn ong Ðể nó không đồng Ðó là bánh tráng Ngồi lại đầy ván Nó là bánh quy Sai không chịu đi Ðó là bánh bàng Trên đỏ dưới vàng Là bánh da lợn Mây kéo dờn dợn Là bánh da trời Ăn không dám mời Nó là bánh ít Băng rừng băng rít Ðó là bánh men Thấy mặt là khen Nó là xôi vị Nhiều nhân nhiều nhị Là bánh trung thu Vô lửa nổi u Ðó là bánh phồng Ðem thả giữa dòng Ðó là bánh neo Ra nắng dẻo queo Ðó là bánh sáp Không ai dám xáp Ðó là bánh xe, Xỏ lại tréo que Ðó là bánh rế Ăn rồi còn ế Ðó là bánh dừa Ăn không có chừa Ðó là bánh tiêu Ðể lâu nó thiu Vốn là bánh ướt Chưa ăn giấu trước Nó là bánh cam Bỏ vô khám giam Ðó là bánh còng Ôm ấp vào lòng Nó là bánh kẹp Xem coi thật đẹp Ðó là bánh chưng Chồng nói mới ưng Ðó là bánh hỏi Ðêm nằm mệt mỏi Ðó là bánh canh Kéo níu từng khoanh Ấy là bánh tét Ráp lại từng nét Nó là bánh gừng Bước lên có từng Ðó là bánh cấp Nằm ngủ dưới thấp Là bánh hạ nhân Mình nó trợt trơn Ấy là bánh lọt Ăn thơm mà ngọt Là bánh hoa viên Ăn khỏi trả tiền Ðó là bánh bao Ðem liệng đàng sau Là bánh quai vạc Trắng trong như bạc Là bánh xu xê Mặt tràng ê hề Ðó là bánh bún Mình đen lốm đốm Là bánh hạt mè Thấy ai cũng kè Ðó là bánh dập Người thích mặt chắc Ðó là bánh dày Nói nghe rất hay Ðó là bánh mật Bụng no ấm cật Ðó là bánh âm Mình mẩy trắng trong Là bánh bột lọc Ai cũng mời mọc Là cái bánh trôi Ðứng không thấy vui Ðó là bánh bò Nằm cứ co ro Ðó là bánh cuốn Cái gì cũng muốn Nó là bánh đa Dứt hoài không ra Nó là bánh dẻo Nổi trôi khắp nẻo Ðó là bánh bèo Giàu mãi không nghèo Chính là bánh khoái Ðược người ưu đãi Là bánh phồng phềnh Nhẹ mỏng và mềm Ðó là bánh cốm Áo quần lốm đốm Nó là bánh gai Một giống như hai Chính là bánh đúc Tròn cho một cục Ðó là bánh vo Ăn hoài không no Ðó là bánh vẽ Dùng cho lính trẻ Là bánh chè lam Ăn uống tham lam Ðó là bánh ú Ði mấy không đủ Ðó là bánh giò Từng đoạn quanh co Ðó là bánh khúc… (Vè bánh trái (II)) Chi tiết
Đại Chúng, Vè, Hát Đối Vè nói ngược, Thời Gian,Đối Đáp Bao giờ cho đến tháng ba (2) Ếch cắn cổ rắn, tha ra ngoài đồng - Hùm nằm cho lợn liếm lông Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi - Ông trăng mà lấy bà trời Tháng năm ăn cưới, tháng mười nộp cheo - Con lợn to bằng con mèo Làng ăn chẳng hết, đem treo cột đình - Con voi nằm dưới gậm giường Cóc đi đánh giặc, bốn phương nhọc nhằn - Chuồn chuồn thấy cám thì ăn Lợn kia thấy cám, nhọc nhằn bay qua - Trời mưa cho mối bắt gà Cào cào đuổi cá, chui qua khe rào - Chó con bắt trạch dưới ao Có một quả đào, ném ngã năm cô - Thóc giống cắn chuột trong bồ Một trăm con muỗi đuổi vồ con trâu - Chim chích cắn cổ diều hâu Gà con tha quạ, biết đâu mà tìm - Bong bóng thì chìm, gỗ lim thì nổi Đào ao bằng chổi, quét nhà bằng mai - Hòn đá dẻo dai, hòn xôi chắc rắn Gan lợn thì đắng, bồ hòn thì bùi - Hương hoa thì hôi, nhất thơm là cú Đàn ông to vú, đàn bà rậm râu - Con cá mày ở dưới ao Tao tát nước vào, mày chạy đi đâu - Ngồi buồn vác giỏ đi câu Được ả Thị Màu con gái phú ông - Sông Hồng rộng chẳng tày gang Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi - Chơi cho quạt lá long nhài Cầu Ô gãy nhịp, thuyền chài bong đinh. - Bao giờ cây cải làm đình Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta - Bao giờ trạch đẻ ngọn đa Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình - Lênh đênh bảy lá thuyền tình Chìm ba bến nước mới tìm thấy hoa. - Con rận bằng con ba ba Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh. Chi tiết
Miền Bắc, Vè, Trò Chơi Dân Gian Đánh Chuyền,Đánh Thẻ , Đánh Chuyền, Đánh Thẻ (Chơi chuyền: 10 bàn) Bàn 1: Cái mốt, cái mai Con trai, con hến Con nhện chăng tơ Quả mơ, quả mận Cái cận, lên bàn đôi Đôi chúng tôi Đôi chu'ng nó Đôi con chó Đôi con mèo Hai chèo ba Ba đi xa Ba về gần Ba luống cần Một lên tư Tư củ từ Tư củ tỏi Hai hỏi năm Năm em nằm Năm lên sáu Sáu lẻ tư Tư lên bảy Bảy lẻ ba Ba lên tám Tám lẻ dôi Đôi lên chín Chín lẻ một Mốt lên mười. Chuyền chuyền một, một đôi... Bàn 2: Đôi tôi, đôi chị, đôi cành thị, đôi cành na, đôi lên ba Bàn 3: Ba đi ra, ba đi vào, ba cành đào, một lên tư Bàn 4: Tư ông sư, tư bà vãi, hai lên năm. Bàn 5: năm con tằm, năm lên sáu Bàn 6: Sáu của ấu, Bốn lên bảy Bàn 7: Bảy lá đa, ba lên tám Bàn 8: Tám quả trám, hai lên chín Bàn 9: Chín cái cột, một lên mười Bàn 10: Ngả năm mươi, mười quả đấm, chấm tay vỏ, bỏ tay chuyền 2. Chặng 2: chuyền thẻ, gồm 5 bàn Bàn 1: chuyền chuyền một, một đôi Bàn 2: chuyền chuyền khoai, hai đôi Bàn 3: chuyền chuyền cà, ba đôi Bàn 4: chuyền chuyền từ, tư đôi Bàn 5: chuyền chuyền tằm, năm đôi, Sang bàn chống 3. Chặng 3: chống, gồm 5 bàn Bàn 1: chống cột, một đôi Bàn 2: Chống khoai, hai đôi Bàn 3: chống cà, ba đôi Bàn 4: chống từ, tư đôi Bàn 5: Chống tằm, năm đôi 4. Chặng 4: quét, gồm 5 bàn Đọc giống chặng 3, thay chữ chống bằng chữ quét 5. Chặng 5: đập, gồm 5 bàn Đọc giống chặng 3 thay chữ quét bằng chữ đập 6. Chặng 6: Trải Đọc giống chặng 3 thay chữ quét bằng chữ trải Chi tiết
Đại Chúng, Vè, Đồng Dao Thiên Nhiên,Phương Ngữ,Thời Gian, Vè kể giăng Mồng một cho tới mồng năm Giăng còn thơ ấu, tối tăm biết gì Mồng sáu, mồng bảy trở đi Đến ngày mồng tám giăng thì lên cao Mồng chín giăng ánh vườn đào Mồng mười giăng mọc đã cao hơn đầu Mười một sáng cả vườn dâu Mười hai giăng ở địa cầu trung thiên Mười ba giăng gió giữ duyên Đến ngày mười bốn giăng lên giữa trời Gặp giăng em hỏi em chơi Liệu giăng sáng cả trần đời được chăng? Đến rằm giăng đã lên cao Tới ngày mười sáu giăng treo tỏ tường Mười bảy giăng sẩy chiếu giường Mười tám dọn dẹp cương thường anh đi Mười chín em định em ngồi Hai mươi giấc tết, em thì ra trông Kể từ hăm mốt nửa đêm Giăng già thì cũng có phen bạc đầu Cuối tháng giăng xuống biển sâu Ba mươi mồng một ai cầu được giăng (Vè Kể Trăng) (Vè Kể Giăng) Chi tiết
Miền Bắc, Vè, Đồng Dao Cái sáo mặc áo em tao Làm tổ cây cà, làm nhà cây chanh Đọc canh bờ giếng Môi miệng tiếng kèn Hỡi cô trồng sen Cho anh hái lá Hỡi cô trồng bưởi Cho anh hái hoa… Một cụm cà là ba cụm lý Con nhà ông Lý mặc áo tía tô Con nhà thằng Ngô mặc áo lang khách Hai con chim khách đánh nhau trên cây Hai cái bánh dày đánh nhau mâm cổ Hai hạt đỗ đánh nổ nồi rang Hai con kiến càng đánh nhau lọ mật Hai hòn đất đánh vật bờ ao Mày tát chuôm tao, tao tát chuôm mày Mày đầy rổ cá, tao đầy rổ tôm Mày đi chợ Cầu Nôm, tao đi chợ Cầu Dền Mày bán cửa đền, tao bán cửa vua Mày làm mắm chua, tao làm mắm thính Mày con ông chanh, tao con sả Mày là cái cả, tao là cái hai Mày đội bồ dài, tao đội nón méo Mày cầm cái kéo, tao cầm con dao Mày làm sao, tao làm vậy Mày đi buôn cậy, tao đi buôn hồng Mày đi lấy chồng, tao đi lấy vợ Mày lên kẻ chợ, tao về nhà quê… Chi tiết
Đại Chúng, Vè, Đồng Dao Con gái đương thời Phải nơi thì đặt Cái áo em mặc Giăng mắc hoa hồng Trong yếm đại hồng Chuỗi xe con toán Cái quai dâu chạm Em đội lên đầu Cái nhôi gắp dâu Quấn vào đỏ chói Cái miệng em nói Có hai đồng tiền Như cánh hoa sen Giữa ngày mới nở Mẹ em đi chợ Có gánh có gồng Anh đứng anh trông Má hồng đỏ thắm Anh đứng anh ngắm Đẹp đẽ làm sao Con cái nhà nao Chân đi đẹp đẽ Anh có vợ rồi Không lẽ anh sêu Chi tiết
Miền Trung, Vè, Đồng Dao Muông Thú, Kiến lửa tập đoàn, kiến vàng ở ổ Cao đầu lớn cổ thiệt là kiến hùm Cắn chúng la um: kiến kim, kiến nhọt Nhỏ như con mọt thiệt là kiến hôi Động trời nó sôi: kiến cánh, kiến lửa Bò ngang, bò ngửa: kiến riện đơn chai Bò dông, bò dài, bò qua, bò lại Kiến đực nói phải, kiến cái làm khôn Rủ nhau lên cồn xoi hang lạch cạch Thuở xưa, trong sách Bàn Cổ sở phân Sanh ra chúng dân đỏ đen như kiến Ấu tử làm biếng chẳng có mẹ cha Không ai dạy la, nên không biết sợ (Vè Cái Kiến) Chi tiết
Miền Bắc, Vĩnh Phúc Vè, Đồng Dao Chống Ngoại Xâm, Ái Quốc, Lịch Sử, Chính Trị, Quê Hương, Đất Nước,Thương Nhớ Vè phu làm đường lên Tam Đảo Tôi có nhời thăm u cùng bá Ở trên này khổ quá u ơi Khi nào thong thả mát giời Mời u quá bộ lên chơi vài ngày Làm kíp chả được tiền ngay Phải ăn gạo ngữ của thầy cai Sơn Một đồng mười sáu bơ đơn Đong đi đong lại chỉ còn mười lăm Thầy cai cứ đứng chăm chăm Hễ ai hút thuốc lại nhằm cắt công Trời mưa có thấu hay không Quanh năm chẳng có một đồng thừa ra Lấy gì đồng bánh, đồng quà Lấy gì mà gửi về nhà nuôi con Mười năm làm ở đỉnh non Ở nhà cha mẹ vợ con mất nhờ Thân tôi khổ đến bao giờ? Chi tiết
Miền Bắc, Hà Nội, Vè, Đồng Dao Ái Quốc,Lịch Sử,Chống Ngoại Xâm,Chính Trị, Hành Chính, Hành Chánh Nghĩ xem cái nước Nam mình Tây sang bảo hộ tài tình đến đâu? Nghĩ xem tiền của ở đâu Đưa ra mà bắc được cầu qua sông Chả hay tiền của của chung Đưa ra mà bắc qua sông Bồ Đề Bắc cho thiện hạ đi về Những cột dây thép khác gì nhện chăng Tưởng rằng anh Pháp nghĩa nhân Chả hay lấy của dân Nam làm giàu Tưởng rằng bảo hộ cho nhau Chả hay đánh mắng ra màn coi khinh Cũng giang sơn cũng triều đình Thế mà nước mất dân tình lầm than Lo sưu, lo thuế đã cam Nay kinh, mai lính, gian nan mịt mù Dân thì phải thợ, phải thu Tỉnh thành đặt chốn lao tù cấm ngăn Một năm biết mấy lần liền Nay thuế quốc trái, mai thu quốc phòng Những quân vui thú nức lòng Đua nhau ăn bẩn như muông khác gì… Nước khô rồi nước lại hồi Còn trời, còn đất, còn nòi giống ta. Chi tiết
Miền Trung, Bình Định, Vè, Đồng Dao Phụ Nữ,Chợ Búa,Ẩm Thực,Thổ Sản,Buôn Bán, Bớ chị em ơi! Đi chợ Chợ nào bằng chợ Gò Chàm Tôm tươi cá trụng thịt bò thịt heo Còn thêm bánh đúc bánh xèo Bánh khô bánh nổ bánh bèo liên u Những con cá chép cá thu Cá ngừ cá nục cá chù thiệt ngon Ngó ra ngoài chợ Nẫu bán thịt phay Nem tươi chả lụa Rượu trà no say Ngó ra ngoài chợ Nẫu bán trạnh cày Roi mây, lưỡi cuốc Nẫu bày nghinh ngang Ngó ra ngoài chợ Nẫu bán sàn sàn Khoai lang, bắp đỗ Ðục, chàng, kéo, dao Xem ra chẳng sót hàng nào Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng vào đây mua Lại còn những món bánh khô Xem đi xét lại nhiều đồ lắm thay Những còn hàng dép hàng giày Nón ngựa nón chóp bán rày liên thiên Lại còn những món nhiều tiền Cà rá, hột đá, dây chuyền, dầu thơm Song thần An Thái Dừa trái Tam Quan Ðường cát Dương An Ðĩa bàn Nội phủ Kể đủ hàng hoa Cà dê, cà dĩa, cà chình Ớt ngà, ớt bị, ớt sừng, ớt cay Rau răm, rau húng Bầu thúng, cà tây Mua bán bạc cây Những người hàng xén Mấy chú rón rén Ăn cắp thiệt lanh Mấy chú gian manh Là anh trùm chợ Buôn mọi bán rợ Mấy chú An Khê Ở trển đem về Xấp trần nài rể Dễ mua dễ bán Bánh tráng, kẹo cà Xoa xoa, đậu hũ Mè xửng, bánh canh Dạo hết xung quanh Hành ngò, cúc cải Dây dừa, dầu rái Kẹo đỗ, kẹo dừa Mấy chị ngủ trưa Nẫu mua trợt lớt • (Vè đi chợ) Chi tiết
Đại Chúng, Vè, Đồng Dao Cá mè cá nục cá hom Cá soan cá chép cá cam cá nhồng Cá tửu đỏ dạ cá hồng Cá bống cá bẹ lông rồng cá heo Cá hẹ bóng múi cá keo Cá hanh cá liệt cá cheo cá xà Bống thệ tai tượng cá tra Cá ngô cá đối bạc má cá kìm Cá trê cá lóc cá chim Thờn bơn cá ngựa cá chình cá cơm Cá lan cá úc cá ngom Cá dìa thu ảo cơm than cá đò Cá chẻm nục chuối cá rô Cá ngân cá sặc cá hồ cá khoai Cá mối thác lác cá mòi Cá chảy cá gáy cá voi thù đù Cá dĩa cá nóc cá thu Cá chuồn cá xú lia thia rô hồng Cá heo cá nạnh lòng tong Cá linh cá tiểu cá ong cá phèn Cá kình cá tranh bống kèn Cá mai cá sấu cá cạn cá chày Cá phi cá hổ cá chai Cá trâu cá diếc cá mai cá sòng Lưỡi trâu cá trích lóc bông Cá rua cá móc cá sơn cá trầu Cá ho cá khế mối dầu Cá chóp cơm bạc bã trâu cá ngừ Cá song cá dạ cũng dư Thắp đèn đi bắt về chừ mấy thứ tôm Tôm hùm tôm bạc tôm càng Tôm tít tôm sú tôm rằn tôm te (Vè Tôm Cá) Chi tiết
Đại Chúng, Vè, Đồng Dao Cái cú cái cao Mặc áo em tao Làm tổ cây cà Làm nhà cây chanh Đọc canh bờ giếng Mở miệng tiếng kèn Hỡi cô trồng sen Cho anh hai lá Hỡi cô trồng bưởi Cho anh hái hoa Có một cụm cà Với ba cụm bí Con nhà ông Lý Mặc áo tía tô Con nhà thằng Ngô Mặc áo lang khách Hai con chim khách Đánh nhau trên cây Hai cái bánh dầy Đánh nhau mâm cỗ Hai cái hạt đỗ Đánh nhau nồi rang Hai con kiến càng Đánh nhau lọ mật Hai cái hòn đất Đánh vật bờ ao Mày tát ao tao Tao tát ao mày Mày đầy giỏ cá Tao đầy giỏ tôm Mày đi Chợ Hôm Tao đi Cầu Dền Mày bán cửa đền Tao bán cửa vua Mày làm mắm chua Tao làm mắm thính Mày con ông Chính Tao con ông Xã Mày mặc áo mả Tao mặc áo gai Mày đội bù đài Tao đội nón méo Mày cầm cái kéo Tao cầm cái dao Mày làm sao tao làm vậy Mày đi buôn cậy Tao đi buôn hồng Mày đi lấy chồng Tao đi lấy vợ Mày đi chợ Tao đi chơi Mày lên trời Tao xuống bể Tao kể mày nghe Mầy nghe cho lọt Chi tiết
Miền Trung, Quảng Nam, Vè, Đồng Dao Chống Thuế Lẳng lặng mà nghe Cái vè xin thuế Mùa màng mất tệ Buôn bán không ra Kẻ gần người xa Cũng nghèo cũng khổ Hai đồng xâu nọ Bảy ngày công sưu Cao đã quá đầu Kêu đà ngắn cổ Ở đâu ở đó Cũng rúc mà ra Kẻ kéo xuống Tòa Người nằm trên tỉnh Đông đà quá đông Trong tự Hà Đông Ngoài từ Diên Phước Đại Lộc xin trước Duy Xuyên, Quế Sơn Thăng Bình, Hòa Vang… Huyện mô cũng có Lạy quan bảo hộ Dân thiệt cơ hàn Phải tới kêu van Nhờ ơn chuẩn giám Đứa thời lởm chởm Đùm muối đùm cơm Đứa chạy lơm xơm Bọc khoai, mang gộ Quần thì đóng khố Áo chí mông tròn Hình tợ châu ôn Dạng như Phật đất Trong Tòa cũng chật Nằm tới ngoài đàng Từ phố Hội An Đến sông Chợ Củi Kêu nghèo, kêu đói Xin thuế, xin xâu Có kẻ cúp đầu Người thì dài tóc Đi ngang, đi dọc Kéo vô, kéo ra Miệng nói: “Chu choa!” Lòng thời tở mở Thằng xâu thuế chợ Cũng đánh chạy tan Ông cai đắp đàng Sợ đều trốn phứt Ban đầu la cực Sau lại làm hung Vì kẻ lung tung Bắt người sậm sực Nhộn nhộn nhựt nhựt Túi búi tăng băng Kẻ tống dù đen Người mang trát đỏ Các quan sức tỏ Tất cả vọng hô Từ dân trấn vô Bất tuân trong dạ Lạ đà quá lạ Kinh cũng quá kinh Trong réo lãnh binh Ngoài khiêng tri phủ Có quan tổng cũ Cũng trấn nước nhầu Xin thuế xin xâu Sao hung chi dữ Từ tỉnh, từ sứ Chí huyện, chí nha Thấy những người ta Nằm thôi chật nức Sứ đà hiểu sức Biểu nhau kéo về Dân cũng chẳng nghe Cứ việc nằm đó Lính kêu khố đỏ Đánh bể mật xanh Kẻ thì dập mình Người kêu bể trốc Mấy anh đầu trọc Cũng xiểng mang tai Mấy chú tóc dài Cũng đơ cán cuốc Súng dộng rật rật Roi quất vo vo Ai cũng tự do Khôn bề độc lập Tòa tư ra gấp Bộ kéo về liền Tỉnh có quan phiên Người về hiểu trấp Hai trăm lính tập Quan một, quan hai Súng đạn hẳn hòi Quan gia minh bạch Cúp thì trốn sạch Miệng hết nói vông Gần sông xuống sông Gần núi lên núi Kẻ rúc vô bụi Người chui vô rừng Bắt đánh tưng bừng Bắt đi lịu địu Vợ chồng bận bịu Cha mẹ thiết tha Kẻ giải xuống tòa Người giam trên phủ Thuế đà đến vụ Xâu đã đến kỳ Chẳng thấy giảm chi Sao không xin nữa? (Vè Xin Xâu) Chi tiết
Miền Bắc, Bắc Ninh, Vè, Đồng Dao Lễ Hội , Địa Danh, Mồng năm chợ Ó Quan họ dồn về Hội vui lắm lắm Chưa kịp đi tắm Chưa kịp gội đầu Trầu chửa kịp têm Cau chưa kịp bổ Miếng lành, miếng sổ Miếng lại quên vôi Người có yêu tôi Thì người cầm lấy Các anh đứng đấy Thầy mẹ đứng đâu? Mời lại xơi trầu Mừng cho dâu mới Mặt trời đã tối Đám hội đã tàn Ai có hồng nhan Mang ra chơi hội Dưới sông múa rối Trên bãi trồng vừng Một đấu, một thưng Bằng nhau như tiện Như tiện như tề Kẻo thế gian chê Chồng cao vợ thấp! (Vè Mồng năm chợ Ó) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Đời Sống,Dị Đoan, Có kiêng mới lành, có dành mới lưa Của tiền có dụm có dành mới lưa. Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Đặc Sản, Mời chàng quá bộ quê em, Khoai chợ Lù, bù chợ huyện Thua chi chả với nem quê chàng. Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Đặc Sản, Mời em về Can Lộc quê anh, Ăn cá mu chợ Huyện, Uống chè xanh chợ Lù Chi tiết
Miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Tinh Yêu Trai Gái, Hát lên ta nhởi ta chơi, Mấy khi đèn hạnh soi nơi quyển vàng. Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Thói Đời, Sớm mưa, trưa nắng, chiều nồm, Cười đó khóc đó một mồm mà ra . Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An, Tinh Yêu Trai Gái, Em nghe tin anh dóng dả ra về, Tay em khêu cây đèn hạnh, tay em đề câu thơ. Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Thói Đời, Lạc Đồng Chợ, vợ Kim Chùy Ai về Tân Lộc nhớ ghi câu này. Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Thói Đời, Công anh chẻ ná đan lồng, Cu cu không gáy, anh cực lòng lắm thay. Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Ứng Xử,Đời Sống,Giàu Nghèo, Ăn mày là ai, ăn mày là ta, Đói cơm rách áo phải ra ăn mày Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Anh về chín khúc hói Nai Cội sào xuôi ngược biết lấy ai đỡ đần (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Cha mẹ cho em sang chiếc đò nghiêng Đò trùng triềng đôi mạn, em ôm duyên trở về. (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Cau khô ăn với hạt hèo Lấy chồng đò dọc ráo chèo hết ăn (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Sông Nước,Tiễn Biệt, Đời Sống, Nước lên lấp xấp cầu dày Anh quen em mới được một ngày thì thuyền lui. (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Ôm đàn mà gảy năm cung Đã thương sao sợ dây chùng dây năng (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Công anh lên thác xuống ghềnh Vô Trang ra Hội không thành thất gia. (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Một trăm ông lái thanh nhàn Không thương trai bạn cơ hàn nắng mưa (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Từ ngày nhổ nọc lui thuyền Sông bao nhiêu khúc, dạ phiền bấy nhiêu. (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Một sông hồ dễ mấy cầu Một mình em hồ dễ ăn trầu mấy nơi? -Sông sâu thì biển càng sâu Muốn ăn cá nậy, phải dong câu cho dài (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Khúc sông bên lở bên bồi Ba chìm bảy nổi chín hồi lênh đênh (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Thuyền em xuôi Chế sáu chèo Thuyền anh ngược Lượng cheo leo một mình (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Ơ là ai ơi! Một chiếc ghe lui năm bảy chiếc néo giằng Ta nhất tâm đợi bạn, bạn lại dùng dằng đợi ai đó! (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Bạn tình ơi! Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh Thuyền em lên thác xuống ghềnh Nước non là nghĩa là tình ai ơi Bạn tình ơi! Nhìn núi nhìn sông thêm nhớ nguồn nhớ cội Qua cơn sóng dữ ắt đến hội rông mây Bao giờ Ngàn Hống hết cây Sông Rum hết nước đó với đây mới hết tình (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Nghệ An Ví Đò Đưa Thiên Nhiên,Tình Yêu Trai Gái, Đời Sống, Thuyền ngược anh bỏ sào xuôi Khúc sông vắng vẻ có người sầu riêng. (Ví Đò Đưa, Nghệ An) Chi tiết
Miền Trung, Thanh Hóa, Ví Đò Đưa, Tình yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Trống đánh đò đưa Trống giục đò đưa Cô nàng đã có chồng chưa cô nàng? Trống đánh đò Giàng Trống giục đò Giàng Chi tiết
Miền Nam, An Giang, c Quê Hương, Đất Nước,Gia Tộc Hang Tra là xứ quê mùa, Đi thăm cháu ngoại cho vùa Cà na. Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, c Tình Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Tỏ Tình, Trách Móc, Cá rô ăn móng, dợn sông dưới đìa Ba má không thương nên vặn khóa bẻ chìa Chìa hư, ống khóa liệt, hai đứa mình từ biệt mẹ cha. Chi tiết
Miền Bắc, Bắc Giang, c Quê Hương, Đất Nước, Con Người, Đình Chùa, Yên Lễ thì có núi Vua Yên sơn, Cao thượng có chùa Trăm Gian Chi tiết
Miền Trung, Bình Định, c Địa Danh, Nông Tang, Ruộng An Nhơn mỗi sào ba tạ, Lúa Tuy Phước trăm giạ một sào. Chi tiết
Miền Trung, Bình Định, c Địa Danh, Đặc Sản, Con Người, Tam Quan ít mít nhiều dừa, Nhiều cô gái đẹp mà chưa có chồng. Chi tiết
Miền Bắc, Phú Thọ, Bắc Kạn, c Quê Hương, Địa Danh, Con Người Thành phố cao quý như vàng Na Rì con gái quê mình đẹp ghê Chi tiết
Miền Bắc, Bắc Ninh, c Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Trò Chơi, Lễ Hội, Mồng bốn làng Cả kéo dây Làng Trung động thổ kéo cây rào đồng Mồng năm tiến nữ tập quân Mồng sáu bách nghệ an dân trừ tà Chi tiết
Miền Bắc, Hải Dương, c Quê Hương, Địa Danh, Tình Yêu Trai Gái, Tán Tinh, Cô kia đội nón quai xanh Có về tổng Giám với anh thì về Chi tiết
Miền Bắc, Ninh Bình, c Quê Hương Đia Danh Tình Yêu Trai Gái,Tán Tỉnh, Mình về đường ấy thì xa Để anh bắc cầu sông Cái về qua Ninh Bình Đất Ninh Bình có chùa Non Nước Núi Phi Diên, Hồi Hạc xung quanh Em về em chớ quên anh. Chi tiết
Miền Bắc, Ninh Bình, c Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Mẹ Dạy, Quê ta đồng trắng, nước trong Lúa gạo thì ít, rêu rong thì nhiều Dặn con phải nhớ lấy điều Muốn cho no ấm phải sớm chiều siêng năng Chi tiết
Miền Trung, Thừa Thiên, Huế, c Quê Hương, Địa Danh, Thiên Nhiên, Thắng Cảnh, Núi Bạch Mã hai hàng sau trước, Đất Lộc Trì đẫm nước ướt rồi lại khô. Đường lên Đá Nhảy lô nhô, Như ghềnh nước bạc xô bờ ngày đêm. Chi tiết
Miền Trung, Quảng Bình, c Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Tình Quê, Quảng Bình đẹp nhất quê ta Mấy truông cũng vượt, mấy xa cũng gần Chi tiết
Miền Trung, Quảng Nam, c Con Người, Đời Sống, Trai don don gặp gái don don Cũng như đôi đũa vót tròn, lau trơn Chi tiết
Miền Trung, Quảng Ngãi, c Quê Hương, Địa Danh, Tình Yêu Trai Gái, Lỡ Duyên, Anh ngồi đầm Ô ngó vô cửa Mỹ Thấy miệng em cười mủ mỉ mà thương Ngọn trầu bò dưới đất là ngọn trầu lương Hồi này mới biết nẫu không thương ta rồi Đêm năm canh không ngủ mãi ngồi Bởi chưng thương bạn bồi hồi lá gan. Chi tiết
Miền Trung, Quảng Ngãi, c Quê Hương, Địa Danh, Tình Yêu Trai Gái, Thương Nhớ, Chợ Phiên, Chợ phiên ngày bảy, ngày hai Không đi thì nhớ, đi hoài mỏi chân Nhớ ai như nhớ Nghĩa Hành Nhớ phiên Tam Bảo không đành không đi! Chi tiết
Miền Nam, Bến Tre, c Quê Hương, Địa Danh, Tinh Yêu Trai Gái, Tỏ Tình, Đặc Sản, Bến Tre có món tép rang Dừa khô béo ngậy, tìm nàng sánh duyên Chi tiết
Miền Bắc, Bắc Giang ca Quê Hương, Địa Danh, Đình Chùa, Thắng Cảnh Thứ nhất là chùa Đức La, Thứ nhì chùa Bổ, thứ ba chùa Tràng.. Chi tiết
MIền Bắc, Quảng Ninh, ca Tình Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Thuyền than đậu bến đen sì Anh không ra mỏ lấy gì em ăn. Chi tiết
Vĩnh Phúc, Đòng Dao, Địa Danh, Quê Hương, Lễ Hội Rau gác Hạc bơi Hạc gác Me bơi Me gác Đức Bác bơi Đức Bác gác Dạng bơi Chi tiết
Đại Chúng, Đòng Dao, Lịch sử, Chu tri rành rành Cái đanh thổi lửa Con ngựa đứt cương Ba vương lập đế Cấp kế đi tìm Hú tim òa ập!”: Chi tiết
Đại Chúng, Đòng Dao, Lịch Sử Chu tri rành rành Cái đanh thổi lửa Con ngựa đứt cương Ba vương lập đế Cấp kế đi tìm Hú tim òa ập!”: Chi tiết
Miền Bắc, Ninh Bình, Đối Đáp, Ca Dao, Tình Yêu Nam Nữ, Tán Tỉnh, Sông Nước, Vợ Chồng, Gia Đình, Hỡi cô kéo vó trên đồng Cô đi lấy chồng, vó lại để không? – Lấy chồng em vẫn vó vồng Được tôm được tép nuôi chồng nuôi con Chi tiết
Miền Bắc, Thái Nguyên, Đồn Dao, Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Khéo ăn làng Thói Khéo nói Úc Kỳ Rù rì Phương Độ Sừng sộ Nga Mi Ru không chịu đi Là anh làng Vạn Ăn chơi có hạng Là đất Phao Thanh Thích được làm anh Thanh niên làng Cả… Chi tiết
Miền Bắc, Tuyên Qang, Dân Tộc Cao Lan, Đồn Dao, Trò Chơi, Vặt đầu gà Cho con lợn Bảo thằng tao Lấy con ếch Mách trẻ con Đá con cá è lá gianh… (Vặt lấu cạy Ạy tú mâu Cạu vằng câu Àu tú ếch Cạu Lực đêc Thệch tú pa Đè bay hà…)(Đồng Dao Cao Lan) Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Đi chợ về chợ (chưa đưa chân) Đi canh một/ về canh một (đưa một bàn chân) Đi canh hai/ về canh hai (chồng thêm một chân, là hai bàn chân) Đi canh ba/ về canh ba (chồng thêm, ba bàn chân) Đi canh tư/ về canh tư (chồng thêm, bốn bàn chân) Đi sen búp/ về sen búp (chồng thêm một bàn tay chụm lại) Đi sen nở/ về sen nở (chồng thêm bàn tay hơi xòe nở) Đi sen tàn/ về sen tàn (bàn tay hoa nở xòe rộng hết cỡ) Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Lạy ông nắng lên cho trẻ nó chơi Cho già bắt rận cho tôi đi cày Chi tiết
Miền Trung, Đồng Dao Rồng rắn lên mây Có cây núc nác Hỏi thăm thầy thuốc Có nhà hay không? Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Rồng rồng rắn rắn/ kéo rắn lên mây Thấy cây lúc lắc/ hỏi ông thầy thuốc có nhà hay không? - Có! - Mở cửa cho vào! - Vào làm gì? - Mượn cái liềm - Liềm làm gì? - Hái củi - Củi làm gì? - Nấu bánh chưng - Cho thầy ăn không? - Không! Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Sáo sậu là cậu sáo đen Đánh trống thổi kèn Đưa ma sáo sậu Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Sáo sậu là sáo sậu đen Sáo đen là em sáo đá Sá đá là má bồ nông Bồ nông là ông ác là Ác là là bà tu hú Tu hú là chú chim di Chim di là dì chim xanh Chim xanh là anh cò bợ Cò bợ là vợ thằng Ngô Thằng Ngô là cô sáo sậu Sáo sậu là cậu sáo đen Chi tiết
Miền Trung, Phú Yên, Đồng Dao Ăn thì vóc Học thì hay Chớ ngủ ngày Quen con mắt Chớ chơi ác Rách áo quần Phải ân cần Lo học tập Bậc cao thấp Chốn cung đàn Khó lấy vàng Mua quyền chức Nhỏ chịu cực Lớn thành nhân Đời khen ngợi Quan trung ngỡi Thế phượng thờ Trẻ bây giờ lo mà học Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Cò cưa kéo xẻ. Ông thợ nào khỏe. Thì về ăn cơm vua. Ông thợ nào thua Thì về bú mẹ Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Có một con công Nó đỗ cành vông Nó đi tìm bạn Nó xuống ruộng cạn Ruộng cạn chân đau Nó xuống ruộng sâu Ruộng sâu lầy lội Nó bay lên núi Lên núi nắng nồng Nó sà xuống sông Xuống sông lắm nước Công ngồi công ước Gặp được bạn hiền Tha hồ bay lên Tha hồ bay xuống… Chi tiết
Miền Bắc, Đồng Dao Chế Giễu,Hư Thân,Lười Biếng, Cái kiến mà kiện củ khoai Mày chê tao khó, lấy ai cho giầu Nhà tao chín đụn mười trâu Lại thêm ao cá, bắc cầu rửa chân Cầu nầy là cầu ái ân Một trăm con gái rửa chân cầu nầy Có rửa thì rửa chân tay Chớ rửa lông mày chết cá ao anh Nhà anh có một cây chanh Nó chửa ra nhành nó đã ra hoa Nhà anh có một mụ già Thổi cơm không chín, quét nhà chẳng nên Ăn cỗ khì đòi ngồi trên Mâm son bát sứ đem lên hầu bà Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Cái mốt  (bắt một đũa) Cái mai/ con trai/ con hến Con nhện/ giăng tơ/ quả táo/ cái gáo Lên đôi  (bắt hai đũa) Đôi cái mõ/ đôi nồi chõ Đôi thổi xôi/ đôi nấu chè/ đôi cành tre Lên ba (bắt ba đũa) ……. Chi tiết
Miền Nam, Sài Gòn, Đồng Dao Đi đâu bỏ con ở nhà? Hỏi em em nói: Đi chà đồ nhôm Đi đâu tay xách, nách ôm? Hỏi em em nói đi chôm đồ nhà. Chi tiết
Miền Trung, Quảng Nam, Đồng Dao Những người đi chợ là vợ đàn ông Còn như chơi rông là ông đàn bà. Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Dân Tộc Mường Đồng Dao Lếu lêu làng lộc Tộc ngộc ngọn cơn bo Bò ăn no bò ngứa củ ráy Ngứa củ ráy ngứa cả cơn rư (cây nưa) Đưa bò về Mường Tráng Tám mươi người kiếm cỏ Bò đỏ bò nhà lang Bò vàng, bò nhà đạo Ống Tùng tùng tùng tùng, ai đánh trống mường trên Lền khên con ga trống gáy (con gà) Gáy gáy trong rẫy ngoài mường, vườn như vườn nhà ai Ông mo biểu mụ máy, trấy bín biểu trấy bù (trái bí/bầu) Măng mu biểu măng nứa, bố đạo biểu mệ nàng Quan sang biểu kẻ khó, bó ló biểu bó nếp (bó lúa) Cơm nếp biểu cơm chim, cào cào biểu châu chấu (*) Cắt nứa rào cho ta chào cấm, lấy lưỡi lấm cho ta cầm tiền Lấy lưỡi liềm cho ta cắt bái (cỏ tranh) Lấy lưỡi hái cho ta hái ló (lúa) Náng lấy chó cho ta ăn thịt, náng con vịt cho ta ăn đùi (nướng) Nuôi con ca cho ta lấy mỡ (gà) Dệt lấy mớ lụa điều, dệt nhiều nhiều cho ta cưới vợ (Đồng Dao Mường) Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Trò Chơi Trẻ Con, Chim Chóc Thùng thùng thùng Đánh ba tiếng trống Sắp quân cho chỉnh Phượng hoàng thống lĩnh Bạch hạc hiệp đồng Tả chi thì công Hữu chi thì sếu Giang cao ngất nghểu Đi trước tiên phong Cả mỏ bồ nông Đi sau tiếp hậu Sáo đen sáo sậu Dặn dục đôi bên Chú quạ thông tin Dóng dả ba quân Đội lương đi trước Một đàn vịt nước Chú két chú le Sắm sửa thuyền bè Cho anh trẩy thủy Chim chích chim gi Bé mọn biết gì Ở nhà coi sóc Chú cốc chú cò Coi sóc các làng Chèo bẻo nỏ nang Bầu cho làm huyện Đêm hôm đi tuần Phó cho chú vạc Chó ngỗng nghếch ngác Như thể đàn bà Chú vịt chú gà Nhắc võng ông già Trèo lên núi Triều Chạy như cun cut… Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Thiên Nhiên, Thời Tiết Vừa mưa vừa nắng Cái cắng đánh nhau Bồ câu ra chữa Chút nữa lại tạnh Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Diều hâu mày liệng cho tròn Đến mai tao gả gà con cho mày Gà con tao để tao nuôi Tao gả con chó cụt đuôi cho mày Chi tiết
Miền Nam, Kiên Giang, Đồng Dao Cốc cốc, keng keng Mụ rèn đi chợ Mụ vợ ở nhà Bắt gà làm thịt Bắt vịt về nuôi Con ruồi có cánh Đòn gánh có mấu Con sấu có tai Con nai có gạc Thợ giác có bầu Hàng trầu hàng cau là hàng chồm hổm Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Cái cò là cái cò vàng (2) Mẹ đi đắp đàng con ở với ai Con ở với bà, bà không có vú Không ở với chú, chú là đàn ông. Thôi con chết quách cho xong! Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Vươn vải vươn vai Chóng dài chóng lớn Đi chơi với trẻ Sức khoẻ sống lâu Bạc đầu cồi cội (trăm tuổi) Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Mít mật mít dai Mười hai thứ mít Ăn thịt ăn xôi Chú chẳng nghe tôi Tôi bịt mắt chú Bao giờ nghe hú Hãy mở mắt ra Chạy khắp gần xa Tìm ra người trốn Chi tiết
Miền Trung, Quảng Nam, Đồng Dao Thằng cuội ngồi mát trong trăng Ma bắt thằng cuội nhăn răng méo mồm. Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Hành Động,Lười Biếng,Tật Xấu,Đi Lại,Muông Thú, Tháng năm (Giêng) đau máu Tháng sáu đau chưn (lưng) Tháng tám ngồi dưng Ăn cơm giả bữa Cơm ăn cơm dỡ Mẹ ngỡ đi đâu Tắm táp gội đầu Đi xem voi ỉa Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Bí ngô là cô đỗ nành Đậu nành là anh dưa chuột Dưa chột là ruột dưa gang Dưa gang là làng dưa hấu Dưa hấu là cậu bí ngô Bí ngô là cô đậu nành Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Lịch Sử,Quân Sự,Chim Chóc, Bồ câu bồ các Nó hát cúc cù Cu đi Quan Du Cu về Bù Rộc Thư này hỏa tốc Phải đợi cu về Ăn gạo vua Lê Đậu vai ông Chích Cu là cu thích Lại hát cúc cù! Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Trò Chơi Trẻ Con,Lịch Sử,Chim Chóc, Bồ câu bồ các Tha rác lên cây Gió đánh lung lay Là vua Cao Tổ Những người mặt rỗ Là ông Tiêu Hà Tính toán chẳng ra, Là thím Lý Bí Những người vô ý, Là Hi Hắc Quang Ăn no chạy quàng, Là ngươi Tào tháo Không quần không áo, Là chú Trần Bình Cái bụng tầy thình Là anh Lưu Bị Chi tiết
Miền Trung, Quảng Trị, Đồng Dao Trò Chơi Trẻ Con, Vui Nhộn, Tương Đồng, Tương Phản Xay lúa Đồng Nai Cơm gạo phần ngài Tấm cám phần tui Lờ điệng cháy nhà Bà già chạy chựa Cháy nửa bồ thóc Lóc cóc chạy về Ông Đề hỏi răng Cu Nhăng cắn nhện Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Sau lưng ruộng khoai Đôi vai ruộng đỗ Trước lỗ cấy chiêm Long hổ hai bên Như liềm qươ lại Chi tiết
Miền Trung, Phú Yên, Đồng Dao Hay làm hay làm Đầu quang mặt sạch Ai chẳng hay làm Đầu xếch mặt dơ Chi tiết
Miền Trung, Quảng Trị, Đồng Dao Heo chi – Heo lang – Lang chi Lang cẳng – Cẳng chi – Cẳng giò – Giò chi Giò móng – Móng chi – Móng heo Chi tiết

Page 403 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17