Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không mãnh nào qua không ma nào nhìn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận, Không mẹ lẹ chân tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang, Không nước, không phân Chuyên cần vô ích Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Không ốm, không đau làm giàu mấy chốc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không phải đầu cũng phải tai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Ảnh Hưởng,Tương Quan,Chế Giễu, Làm tùy chủ, ngủ tùy chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Mẹ Dạy,Thiện Ác,Đạo Đức,Quả Báo, Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm việc quần quật suốt ngày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Làm vườn ăn trái sâu, Đi câu ăn cá chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm vương làm tướng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặn cho sâu vò đầu cho sạch Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặn hồ hái muống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử Tự Nhiên,Kiên Trì, Lăn lóc như cóc bôi vôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lan mọc trong rừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặn ngòi ngoi nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lẩn như chạch Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lần như ma lần mồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lẩn quẩn như chèo đò đêm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặn suối trèo non Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lần trước bị đau lần sau thì chừa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kiến Thức,Đời Sống, Lần trước bị đau, lần sau phải chừa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lần trước đau, lần sau phải chừa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hiện Tượng, Lặng (ngắt) như tờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lang bang xã lông bông huyện Chi tiết
Miền Bắc, Hòa Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Ứng Xử,Chế Giễu,Quan Quyền, Lang đến nhà như ma đến cửa Chi tiết
Miền Bắc, Hòa Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Ứng Xử,Quan Quyền, Lang đi chợ để nợ cho dân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang, Làng được mùa, sãi chùa no ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang, Lang đuôi thì bán Lang trán thì cày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu, Lang đuôi thì bán, lang trán thì cày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Tín Ngưỡng, Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tu Thân,Ứng Xử,Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Lễ thầy đạo, gạo thầy tu Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Vợ Chồng,Tính Nết, Chồng tốt như lạt buộc nhiều vòng Chồng hư như tổ ong buộc cổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chim Chóc, Chim khỏi lồng không mong trở lại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Thiên Nhiên,Ăn Nói, Chim khôn ai nỡ bắn, người khôn ai nỡ nói nặng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Thiên Nhiên, Chim khôn bớt lông, người khôn bớt lời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lời Nói,Dư Luận, Chim khôn chưa bắt đã bay, (2) Người khôn ít nói ít hay trả lời. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Giao Tế,Thiên Nhiên,Lời Nói,Dư Luận, Chim khôn tiếc lông Người khôn, tiếc lời. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Giao Tế,Thiên Nhiên,Lời Nói,Dư Luận, Chim khôn tiếc lông (2) người ngoan tiếc lời. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiên Nhiên, Chim khôn tránh bẫy người khôn tránh lời Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Lý Lẽ, Chim khôn vì tiếng người khôn vì lời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chim Chóc, Chim ra khỏi lồng không trở lại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc,Thiên Nhiên, Chim sổ lồng, gà sổ chuồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chim Chóc, Chim trời cá nước Ai bắt được nấy ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chim Chóc, Chim Trời cá nước ai được thì ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Chim trời cá nước ai được thì ăn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiên Nhiên, Chim trời, ai dễ đếm lông, Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Suy Diễn,So Sánh, Chim với phượng cũng kể loài hai chân, Thú với kỳ lân cũng kể loài bốn vó. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Cơ bất mật tắc bại thành Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cò, Cò bay thẳng cánh (thẳng kiếng) chó chạy cong đuôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Có bệnh bái tứ phương, Không bệnh đồng hương không mất. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cờ Bạc,Thói Hư,Tật Xấu, Cờ bí nhấc xe Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kinh Nghiệm,Nghề Nghiệp,Văn Hóa,Tập Thể, Có bột mới khuấy nên hồ, Có vôi có gạch mới tô nên nhà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Ứng Xử,Xử Thế, Chín chuyên cũng thể hai chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chín chuyên thợ giác đĩ già quận công Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Gia Tộc,Gia Đình,Huyết Thống, Bảy đời họ mẹ còn hơn người dưng Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Gia Tộc, Chín đời họ mẹ còn hơn người dưng, Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cần Kiệm,Hoang Phí,Công Lao,Cần Mẫn, Chín đụn chẳng coi, một lo ăn dè. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cần Kiệm,Hoang Phí,Công Lao,Cần Mẫn, Chín đụn chẳng coi, một nồi chẳng có. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Tu Thân, Chín đụn mười trâu Chết cũng hai tay buông xuôi (cắp đít) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lòng Tham,Nhu Cầu, Chín đụn, còn muốn đụn nữa là mười. Chi tiết
Miền Trung, Tục Ngữ Ứng Xử,Xã Hội, Chín hấu còn mại đưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chín mươi chưa què chớ khoe mình lành Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Đời Sống,Thói Đời, Chín người, mười ý Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chín phương trời mười phương Phật Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Con Người, Dạ sâu hơn bể bụng kín hơn buồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phúc Thọ, Đa thọ đa nam đa phú quý Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đá thúng búng nia quăng xanh vanh chảo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thế Thái, Dạ trước mặt chửi sau lưng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiếu Đủ,Hoàn Thiện,So Sánh, Đã tu thì tu cho trót. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử Tự Nhiên,Thiếu Đủ,Hoàn Thiện,So Sánh, Đã vo thì vo cho tròn Đã vót thì vót cho nhọn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Tính Nết,Vong ân,Bạc Nghĩa, Đắc đạo vong sư, đắc ngư vong thuyền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Đắc xích thủ xích đắc thốn thủ thốn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt,Xã Hội, Đài cát giả phong lưu mượn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm Chi tiết
Miền Trung, Quảng Ngãi, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Dại, Dại dẫu đến già cũng dại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dại làm cột con khôn làm cột cái Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đại Nam hải nhai lão thơ sanh tánh Phan chi cữu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Đại ngư thất thủy lâu nghi ngư đắc ý Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Dại nhất là thổi tù và, Thứ hai hát giặm, Thứ ba thả diều. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đại phú do thiên tiểu phú do cần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Đám cưới chọn ngày đi cày chọn hướng Chi tiết
Miền Bắc, Hoà Binh, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ,Đời Sống, Đám cưới có đôi Cột nóc phải lẻ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kiến Thức,Đời Sống, Đâm đi đâm lại, gái dại cũng làm nên. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Khác Biệt,Đời Sống,Thực Chất, Đàn anh có mả kẻ cả có dòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đàn Ông,Phụ Nữ,Khác Biệt,So Sánh,Tính Nết, Đàn bà cạn lòng như đỉa, Đàn ông bạc nghĩa như vôi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cổ Tục,Phụ Nữ,Sinh Tử,Tang Chế, Đàn bà gậy vông đàn ông gậy tre Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Hmong, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Phụ Nữ,Nội Trợ,Thể Chất, Đàn bà lăng xăng làm không thành mặc Đàn ông lăng xăng làm không thành ăn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Cô Đơn,Phụ Nữ,Sinh Nở, Đàn bà vượt cạn chỉ có một mình Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ảnh Hưởng,Tương Quan,Chế Giễu, Dân được mùa, sãi chùa có oản. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Tinh Yêu Trai Gái,Cổ Tích, Ả Chức chàng Ngưu Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Gia Tộc,Dâu Rể, Ả em du như bù nác lạnh Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Gia Tộc,Dâu Rể, Ả em du như bù nác nể Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Gia Tộc,Dâu Rể, Ả em du như khu ẻ trịn Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Gia Tộc,Dâu Rể, Ả em du như tru một bịn Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Gia Tộc,Anh Chị Em, Ả em gấy như trấy cau non Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chim Chóc,Gia Cầm, Ác đẻ ác la, gà đẻ gà cục tác Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Gia Tộc,Gia Đình,Huyết Thống, Ác khẩu hại gia Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Thời Tiết, Ac tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời, Ách giữa đàng quàng vào cổ Chi tiết

Page 400 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17