Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiên Nhiên, Khôn như con mại, dại như con vích Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khôn như giải dại như voi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiên Nhiên,Thú Vật, Khôn như giải, dại như voi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khôn như mại dại như vích Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khốn nhứt sự tăng nhứt trí Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khôn ở trại dại ở nhà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khôn quá hóa rồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Khôn ra miệng dại ra tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Khôn sống mống chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khôn thì khỏi dại thì mắc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Khôn thì ngoan gian thì nồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Khác Biệt,Gia Tộc,Thực Chất, Khôn trẻ bẽ già. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Khôn từ trong trứng khôn ra (2) Dại đến già vẫn dại Chi tiết
Miền Trung, Quảng Ngãi, Tục Ngữ Tính Nết,Khôn Khéo,Vụng Về,Khôn Dại, Khôn từ trong trứng khôn ra, Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khôn với vợ dại với anh em Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Ứng Xử,Vợ Chồng, Khôn với vợ, dại với anh em Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tình Cảm,Cảm Thông,Giúp Đời, Không ai đóng vai vật đứa què Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không ai khen đám cưới nọ ai cười đám ma Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không ai lột da sống đời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Không ai nắm tay thâu ngày đến tối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Không ai nuôi chó một nhà, nuôi gà một sân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống, Sức Khỏe,Ứng Xử Không ăn không ngủ là tiền vất đi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không ăn ốc phải đổ vỏ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không ăn thì đạp đổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không ăn thì phá cho hôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không biết cơ man nào mà kể Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Thói Đời,Giao Tiếp,Ứng Xử, Không bóp cổ chẳng lè lưỡi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không bột sao gột nên hồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không cá lấy rau má làm yêu (làm trọng) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không cánh mà bay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không cầu mà được không ước mà nên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cha Mẹ, Không cha đeo chân chú không mẹ bú vú dì Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Gia Tộc, Không cha nương chú, không mẹ bú dì Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phụ Nữ, Không chê mất lề con gái Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không chém người dưới ngựa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không chó bắt mèo ăn cứt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không chóng thì chầy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ, Không chữ ăn rừng xanh Có chữ ăn quanh làng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không có cá lấy cua làm trọng Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không có cá lấy rau má làm trọng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Giá Trị,Khinh Trọng,Coi Thường, Không có cá, lấy rau má làm trọng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hoàn Cảnh,Quản Trị,Quản Lý, Không có chó bắt mèo ăn cứt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Thế Lực, Không có chó khiến mèo ăn cứt. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Không đội trời chung Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không đủ miệng mo có đâu cho bồ đài Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Gia Súc, Không dưng phải vạ vịt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Không được ăn thì đạp đổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Kinh Nghiệm,Đi Lại, Không gấp đi đâu tối không vội đi đâu đêm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Lý Lẽ, Không gì tuyệt đối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cảm Xúc,Giận Hờn, Không giận kẻ đốt nhà chỉ giận người hút gió Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không hẹn mà gặp không rắp mà nên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không hiểu ất giáp gì cả Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không làm động móng tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Tính Cách,Tương Quan, Không làm thì đói, Làm thì chói xương hom Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không làm thì đừng ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lao Động, Không làm thì đừng có ăn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không làm thì hàm đừng nhai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không lẽ mỗi lần đạp cứt mỗi lần chặt chân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không mà cả trả không hết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không mãnh nào qua không ma nào nhìn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận, Không mẹ lẹ chân tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang, Không nước, không phân Chuyên cần vô ích Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Không ốm, không đau làm giàu mấy chốc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không phải đầu cũng phải tai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Ảnh Hưởng,Tương Quan,Chế Giễu, Làm tùy chủ, ngủ tùy chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Mẹ Dạy,Thiện Ác,Đạo Đức,Quả Báo, Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm việc quần quật suốt ngày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Làm vườn ăn trái sâu, Đi câu ăn cá chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm vương làm tướng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặn cho sâu vò đầu cho sạch Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặn hồ hái muống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử Tự Nhiên,Kiên Trì, Lăn lóc như cóc bôi vôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lan mọc trong rừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặn ngòi ngoi nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lẩn như chạch Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lần như ma lần mồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lẩn quẩn như chèo đò đêm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặn suối trèo non Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lần trước bị đau lần sau thì chừa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kiến Thức,Đời Sống, Lần trước bị đau, lần sau phải chừa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lần trước đau, lần sau phải chừa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hiện Tượng, Lặng (ngắt) như tờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lang bang xã lông bông huyện Chi tiết
Miền Bắc, Hòa Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Ứng Xử,Chế Giễu,Quan Quyền, Lang đến nhà như ma đến cửa Chi tiết
Miền Bắc, Hòa Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Ứng Xử,Quan Quyền, Lang đi chợ để nợ cho dân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang, Làng được mùa, sãi chùa no ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang, Lang đuôi thì bán Lang trán thì cày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu, Lang đuôi thì bán, lang trán thì cày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Tín Ngưỡng, Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tu Thân,Ứng Xử,Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Lễ thầy đạo, gạo thầy tu Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Thái, Tục Ngữ Ứng Xử,Vợ Chồng,Tính Nết, Chồng tốt như lạt buộc nhiều vòng Chồng hư như tổ ong buộc cổ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chim Chóc, Chim khỏi lồng không mong trở lại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Thiên Nhiên,Ăn Nói, Chim khôn ai nỡ bắn, người khôn ai nỡ nói nặng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Thiên Nhiên, Chim khôn bớt lông, người khôn bớt lời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lời Nói,Dư Luận, Chim khôn chưa bắt đã bay, (2) Người khôn ít nói ít hay trả lời. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Giao Tế,Thiên Nhiên,Lời Nói,Dư Luận, Chim khôn tiếc lông Người khôn, tiếc lời. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Giao Tế,Thiên Nhiên,Lời Nói,Dư Luận, Chim khôn tiếc lông (2) người ngoan tiếc lời. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiên Nhiên, Chim khôn tránh bẫy người khôn tránh lời Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Lý Lẽ, Chim khôn vì tiếng người khôn vì lời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chim Chóc, Chim ra khỏi lồng không trở lại Chi tiết

Page 399 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17