Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo đàng chó hoang Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo đẻ ra củi đòn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo đẻ ra trứng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dị Đoan, Mèo đến nhà thì khó chó đến nhà thì giàu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dị Đoan, Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Tính Nết, Mèo già hóa cáo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Tính Nết, Mèo già lại thua gan chuột lắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Mèo giấu cứt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo lại hoàn mèo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu, Mèo lành chẳng ở mả Ả lành chẳng ở hàng cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu, Mèo lành chẳng ở mả (2) Gái lành chẳng ở hàng cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Diện Mạo, Mèo lành ở mả bao giờ, Của yêu ai có bày ra ngoài đường. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Méo miệng đòi ăn xôi vò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ, Méo mó có còn hơn không. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Méo mó có hơn không Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo mù móc cống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu, Mèo mù vớ cá rán Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo mù vớ được cá rán Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo nào cắn mỉu nào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Thế Lực, Mèo nhỏ bắt chuột con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo quào không xuể phên đất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mèo vờn chuột Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,So Sánh, Mệt lử cò bợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiếu Đủ,Hoàn Thiện,So Sánh, Mía có đốt sâu đốt lành Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mía ngọt đánh cả cụm Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Gia Tộc,Thiếu Đủ,Hoàn Thiện,So Sánh, Mía sâu có lóng, nhà dột có nơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miếng ăn là miếng nhục Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng ăn mắm ăn muối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Kinh Nghiệm, Miệng ăn núi lở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Miệng ăn quá khẩu thành tàn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Tham bữa cỗ lỗ buổi cày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Thâm căn cố đế Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham có tham giàu đâm đầu vào lưới Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham cơm nguội cá kho bỏ cơm vua áo chúa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang, Thâm đông, trống bắc, hễ nực thì mưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham thì thâm cổ nhân dạy thế Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham thì thâm đa dâm thì chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham thì thâm dầm thì đen Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham thì thâm lầm thì mạt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham thì thâm nhầm thì thiệt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lòng Tham,An Phận,Nhu Cầu, Tham thì thâm, đa dâm thì chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lòng Tham,An Phận,Nhu Cầu, Tham thì thâm, giàu đâm đầu vào lưới. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lòng Tham,An Phận,Nhu Cầu, Tham thì thâm, nhầm thì thiệt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Thậm thụt như chuột ngày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Tham tiền bỏ nghĩa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Tham ván bán thuyền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham vì nết chẳng hết chi người Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Thần cây đa ma cây gạo cú cáo cây đề Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thân chạch chẳng quản lấn đầu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Thân chấu thấy đỏ lửa thì vào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thân Phận,Suy Diễn,So Sánh, Thân chim cũng như thân cò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cò, Thân cò cũng như thân chim Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Nữ,Con Trai,Con Gái,Cổ Tục, Thân con gái mười hai bến nước. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hôn Nhân,Vợ Chồng, Trai phải hơi vợ, như cò bợ phải trời mưa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Nữ,Con Trai,Con Gái,Cổ Tục, Trai phần đường, gái trường thi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Trai tay trái gái tay mặt Chi tiết
Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên, Tục Ngữ Tướng Mạo, Trai thâm môi gái lồi mắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Gia Súc, Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hôn Nhân, Trai thời loạn gái thời bình Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Trai thương vợ nắng quái chiều hôm Chi tiết
Miền Trung, Tục Ngữ Nông Tang,Sản Xuất, Tốt dầu tốt mỡ, đỡ đứa vụng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại Chi tiết
Đại Chúng, Miền Trung, Quảng Nam, Tục Ngữ Gia Tộc,Gia Đình,Vợ Chồng, Tốt duyên lấy được chồng hiền Chẳng phải ưu phiền chẳng phải lo toan. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang, Tốt giống, tốt má, tốt mạ, tốt lúa (*) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tốt nhất thì là tốt nhì là thục Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tốt ông không khố (không tiền) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tốt số bằng bố giàu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Tốt số bằng bố hay làm. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Tốt số hơn bố giàu. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giao Tế,Hành Động,Tương Quan, Tốt thì khoe ra, xấu xa đậy điệm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Sức Khoẻ,Vệ Sinh,Y Lý, Tốt tóc gội cỏ mần chầu, Sạch đầu thì gội lá sả. Chi tiết
Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên, Tục Ngữ Xã Hội,Tướng Mạo, Tốt tóc nặng đầu, tốt râu nặng cằm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Tướng Mạo, Tốt tóc nhọc cột nhà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tốt tuổi nằm duỗi mà ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tốt vàng son ngon mật mỡ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Hiếu Thảo, Trách ai được cá quên nơm, Đặng chim bẻ ná quên ơn sinh thành. ... Đặng chim bẻ ná quên ơn sinh thành Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Nữ,Con Trai,Con Gái, Trai đua mạnh gái đua mềm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Trai hỏi vợ thợ xin đám Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Trai khôn lắm nước đái gái khôn lắm nước mắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Ứng Xử,Xử Thế, Trai khôn vì vợ gái ngoan vì chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phụ Nữ,Con Trai,Con Gái,Diện Mạo, Trai trứng cá gái má hồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Anh Chị Em, Em thuận anh hoà là nhà có phúc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Em thuận anh hòa là nhà có phúc Chi tiết
Hoà Binh, Dân Tộc Mường, Tục Ngữ Ứng Xử,Liên Hệ,Hôn Nhân, Em trai chồng với chị dâu Như trầu với lá mướp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Thiên Nhiên, Én bay cao mưa rào mau tạnh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Chế Giễu,Tướng Mạo, Ẻo lả như ả chơi giăng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hôn Nhân,Vợ Chồng, Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Ép như ép giò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phản Ứng,Phần Số, Ép quả thì nước chảy ra. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Cầm, Gà ăn hơn công ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Gà ăn không hết bạc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Gá bạc làm giàu bắc cầu làm phước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Thói Đời, Gá bạc làm giàu, bắc cầu làm phúc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Cầm,Giao Thiệp,Bằng Hữu,Láng Giềng, Gà béo thì bán bên Ngô Gà khô bán láng giềng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Gà chê thóc không bới thì người mới chê tiền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Gà cỏ trở mỏ về rừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Gia Súc, Gà cùng chuồng bôi mặt đá nhau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Tộc,Gia Súc, Gà cùng chuồng đá lẫn nhau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau Chi tiết

Page 398 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17