Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ngủ gà, ngủ gật Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người xinh tiếng nói cũng xinh, Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ngủ ngày quen mắt ăn vặt quen mồm Chi tiết
Miền Bắc, Hòa Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Hư,Tật Xấu, Ngủ trưa quen mắt Mắng vặt quen mồm. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hán Việt, Ngư tử tham nhị nhân tử tham quý Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ngựa hay chạy đường dài mới biết Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Tày, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang,Gia Súc, Ngựa không cưỡi thành dê, Trâu không vực thành nai. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Hư,Tật Xấu,Khác Biệt,Gia Súc,Thực Chất, Ngựa non háu đá Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống, Ngựa phục roi, người phục lý. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nhân Cách, Ngun ngủn như gà cụt đuôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ngúng nga ngúng nguẩy như vãi trẩy chùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người ăn ốc người đổ vỏ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hành Động,Lười Biếng,Tật Xấu, Người ăn thì có người mó thì không Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người ăn thì có, người mó thì không Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Con Người, Người ăn thì còn con ăn thì hết (mất) Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Con Người, Người ăn thì còn mình ăn thì mất. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người bạo thì đâm cốm người ốm thì nhồi dưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tuổi Tác,Khuyến Học, Người bảy mươi học người bảy mốt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Người biết lí một tí cũng xong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người bưng lỗ người thổi kèn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lòng Tham,An Phận,Nhu Cầu,Ăn Nói, Người câm hay nói thầy bói hay nhìn Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Đạo Đức, Người cậy ở tâm, cây nương vào rễ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Người chả có mẽ (có mã) lại khoe làm dáng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mình ở lỗ cổ đeo hoa Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Đạo Đức, Một đồng gian, phá mười đồng ngay Một lời nói ngay bằng ăn chay cả tháng, Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một đồng khoai là hai đồng vỏ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Một đồng không thông đi chợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Một đồng một cốt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một đồng sợ tốn bốn đồng không chê Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nghề Nghiệp,Lý Lẽ, Một đồng, một giỏ chẳng bỏ nghề dâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một phước rước mười tội Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một quan đè chín tiền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một quan mua người mười quan mua nết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một quan tiền công không bằng một đồng tiền thưởng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một quốc gia trong một quốc gia Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thầy Cô,Ứng Xử,Khuyến Học, Mười năm rèn luyện sách đèn Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mười ngón tay có ngón dài, ngón ngắn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mười người cũng như một Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mười người cũng như một chục Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mười người ở thì mướn năm một Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mười phân rõ mười Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mười phân vẹn mười Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Khen Chê,Thưởng Phạt,Danh Tiếng, Mười quan tiền công Không bằng một đồng tiền thưởng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mười sào ruộng ven hà, chớ tưởng là no đủ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mười voi chẳng được bát nước xáo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nghĩa Mẹ, Mẹ tròn con vuông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu,Cha Mẹ, Mẹ vợ là bè trôi sông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mềm lưng uốn gối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phản Ứng,Phần Số, Mềm nắn rắn buông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mềm như chuối già hương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mềm như cọng bún Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mềm như lạt mát như nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mềm thì nắn rắn thì buông Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mến tay mến chân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mênh mông chi địa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Mèo cào không xẻ vách vôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo con bắt chuột cồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo đàng chó điếm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo đàng chó hoang Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo đẻ ra củi đòn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo đẻ ra trứng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dị Đoan, Mèo đến nhà thì khó chó đến nhà thì giàu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Dị Đoan, Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Tính Nết, Mèo già hóa cáo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Tính Nết, Mèo già lại thua gan chuột lắt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Mèo giấu cứt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo lại hoàn mèo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu, Mèo lành chẳng ở mả Ả lành chẳng ở hàng cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu, Mèo lành chẳng ở mả (2) Gái lành chẳng ở hàng cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Diện Mạo, Mèo lành ở mả bao giờ, Của yêu ai có bày ra ngoài đường. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Méo miệng đòi ăn xôi vò Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ, Méo mó có còn hơn không. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Méo mó có hơn không Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo mù móc cống Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chế Giễu, Mèo mù vớ cá rán Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo mù vớ được cá rán Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo nào cắn mỉu nào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Thế Lực, Mèo nhỏ bắt chuột con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mèo quào không xuể phên đất Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Mèo vờn chuột Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,So Sánh, Mệt lử cò bợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiếu Đủ,Hoàn Thiện,So Sánh, Mía có đốt sâu đốt lành Chi tiết
Miền Trung, Nghệ Tĩnh, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mía ngọt đánh cả cụm Chi tiết
Miền Nam, An Giang, Tục Ngữ Gia Tộc,Thiếu Đủ,Hoàn Thiện,So Sánh, Mía sâu có lóng, nhà dột có nơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miếng ăn là miếng nhục Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Miệng ăn mắm ăn muối Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Kinh Nghiệm, Miệng ăn núi lở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Miệng ăn quá khẩu thành tàn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Tham bữa cỗ lỗ buổi cày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Tính Nết, Thâm căn cố đế Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham có tham giàu đâm đầu vào lưới Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham cơm nguội cá kho bỏ cơm vua áo chúa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hiện Tượng,Thiên Nhiên,Nông Tang, Thâm đông, trống bắc, hễ nực thì mưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham thì thâm cổ nhân dạy thế Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham thì thâm đa dâm thì chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham thì thâm dầm thì đen Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham thì thâm lầm thì mạt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Tham thì thâm nhầm thì thiệt Chi tiết

Page 397 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17