Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Tương Quan, Không khảo mà khai Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không khảo mà xưng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không làm động móng tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Tính Cách,Tương Quan, Không làm thì đói, Làm thì chói xương hom Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không làm thì đừng ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lao Động, Không làm thì đừng có ăn. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không làm thì hàm đừng nhai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không lẽ mỗi lần đạp cứt mỗi lần chặt chân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không mà cả trả không hết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không mãnh nào qua không ma nào nhìn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận, Không mẹ lẹ chân tay Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Khổng Minh tọa lầu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không mợ thì chợ vẫn đông Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không một xu dính túi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Lý Lẽ, Không nên đặt lưỡi cày trước con trâu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không nên không phải Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tính Nết, Không nghe tan cửa hại nhà Nghe thì hai bảy mười ba cực lòng Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tinh Yêu Trai Gái,Vụng Trộm,Lẳng Lơ, Không ngờ quang đứt lọ rơi Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ăn Nói, Không nói không rằng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Không nói nên lời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang, Không nước, không phân Chuyên cần vô ích Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Giàu Nghèo,Sức Khoẻ, Không ốm không đau, làm giàu mấy lúc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Đời Sống, Không ốm, không đau làm giàu mấy chốc Chi tiết
Đại Chúng, Câu Đố Sinh Hoạt Cộng Đồng, Không phải bò cũng chẳng phải trâu Uống nước ao sâu lên cày ruộng cạn Chi tiết
Đại Chúng, Câu Đố Sinh Hoạt Cộng Đồng, Không phải bò không phải trâu Uống nước ao sâu lên cày ruộng cạn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Không phải đầu cũng phải tai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Ảnh Hưởng,Tương Quan,Chế Giễu, Làm tùy chủ, ngủ tùy chồng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Ăn Nói, Làm và nói phải đi đôi Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm việc bao đồng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm việc nghĩa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Mẹ Dạy,Thiện Ác,Đạo Đức,Quả Báo, Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm việc quần quật suốt ngày Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm việc tầm ruồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Làm vườn ăn trái sâu, Đi câu ăn cá chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Làm vương làm tướng Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao An Phận, Lăm xăm bước tới cây chanh Thò tay muốn bẻ sợ nhành có gai Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lăn chai đổ đèn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặn cho sâu vò đầu cho sạch Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Thân Phận,Phụ Nữ, Lận đận lao đao phải sao chịu vậy Bởi số ăn mày bị gậy phải mang Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặn hồ hái muống Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Nhân Cách,Tinh Yêu Trai Gái, Lan huệ sầu ai nên lan huệ héo Cúc sầu ai cúc tả hữu bình phong. Bụi mía thương ai bụi mía đứng song song Nước mắt thương ai nước mắt ròng ròng. Em thấy anh nhỏ nhẹ đem lòng nhớ thương. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử Tự Nhiên,Kiên Trì, Lăn lóc như cóc bôi vôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lan mọc trong rừng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặn ngòi ngoi nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lẩn như chạch Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lần như ma lần mồ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lẩn quẩn như chèo đò đêm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lặn suối trèo non Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lan tâm huệ chất Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lằn tên mũi đạn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lần trước bị đau lần sau thì chừa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Kiến Thức,Đời Sống, Lần trước bị đau, lần sau phải chừa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Lần trước đau, lần sau phải chừa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Hiện Tượng, Lặng (ngắt) như tờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lang bang xã lông bông huyện Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lang bạt kỳ hồ Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Quê Hương,Đất Nước, Làng Cầu chúm lợn làng Cự kéo co Làng Ngò chạy ngựa Làng Nọc thờ đầu, làng Cầu thờ chân Pháp Vân thờ khúc giữa Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Quê Hương,Đất Nước,Tinh Yêu Trai Gái, Làng Đào nghề nghiệp siêng năng Trên tay gió mát nửa vầng trăng treo. Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lãng độ thanh xuân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang, Làng được mùa, sãi chùa no ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang, Lang đuôi thì bán Lang trán thì cày Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu, Lang đuôi thì bán, lang trán thì cày Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Sinh Tử,Cổ Tục,Phong Tục, Lễ phản khóc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Tín Ngưỡng, Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Phong Tục,Tín Ngưỡng, Lễ phục hồn Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Phong Tục, Lễ quan ôn Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Lê rụng lý sinh Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Phong Tục,Tang Chế, Lễ siêu độ Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Phong Tục, Lễ sơ ngu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Phong Tục,Hôn Nhân,Cưới Hỏi, Lễ sơ vấn Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Phong Tục,Tang Chế, Lễ tạ mã Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Phong Tục, Lễ tái ngu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Phong Tục, Lễ tam ngu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Le te đi một nước Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Phong Tục, Lễ tế thổ thần Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Phong Tục,Cưới Hỏi,Hôn Nhân, Lễ thân nghênh Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Phong Tục, Lễ thành phần Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Phong Tục, Lễ thành phục Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tu Thân,Ứng Xử,Mê Tín,Dị Đoan,Cổ Tục, Lễ thầy đạo, gạo thầy tu Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Vợ Chồng,Gia Đình,Hạnh Phúc, Chồng tới vợ lui, chồng hòa vợ thuận Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Vợ Chồng,Gia Đình,Hạnh Phúc, Chồng tới vợ phải lui Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Gia Đình,Vợ Chồng,Thân Phận,Tình Huống, Chồng tốt ai không muốn lấy Biết giá chồng đáng mấy mà mua Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Vợ Chồng,Gia Đình, Chồng xấu dễ xài Chi tiết
Đại Chúng, Đồng Dao Chim hay lớn tiếng Tu hú, ác là Nhảy nhót lăng ba Chích choè bìm bịp Tính hay ăn hiếp Chim cú chim diều Lưng trâu sáng chiều Sáo hành sáo nghệ Ăn không xiết kể Công cốc, chàng bè Đáp xuống cành tre Là con chim bói Cái mồng đỏ chói Cao các hồng hoàng Thức suốt canh tàn Chim heo chim vọ Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Chim Chóc,Tình Cảm,Cảm Thông,Giúp Đời, Chim kêu ai nỡ bắn Chi tiết
Đại Chúng, Thành Ngữ Ứng Xử,Đời Sống,Tương Quan, Chim kêu vượn hú Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Chim Chóc, Chim khỏi lồng không mong trở lại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Thiên Nhiên,Ăn Nói, Chim khôn ai nỡ bắn, người khôn ai nỡ nói nặng Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tính Nết,Thiên Nhiên, Chim khôn ăn mận ăn đào, Gái khôn ăn nói ngọt ngào dễ nghe Chim ngu ăn khế ăn me, Gái ngu mở miệng chua lè mắm thiu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Thiên Nhiên, Chim khôn bớt lông, người khôn bớt lời Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tính Nết,Thiên Nhiên, Chim khôn chết mệt về mồi, (2) Nó kêu xáo xác gọi người tình nhân Tình nhân bắt gặp tình cờ Trước nhờ phúc đức sau nhờ duyên anh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lời Nói,Dư Luận, Chim khôn chưa bắt đã bay, (2) Người khôn ít nói ít hay trả lời. Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tính Nết,Thiên Nhiên, Chim khôn đậu nóc nhà quan Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng Trai khôn tìm vợ chợ đông Gái ngoan tìm chồng ở chốn ba quân Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tính Nết,Thiên Nhiên, Chim khôn đậu nóc nhà quan (2) Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng Xưa nay những khách má hồng Thà hầu quân tử hơn chồng đần ngu Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Mẹ Dạy,Lý Lẽ,Nhân Cách, Chim khôn gìn giữ bộ lông Người khôn khi nói cũng không dậm lời. Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Chế Giễu,Thiên Nhiên, Chim khôn khôn cả từ lông Khôn cả cái lồng, người xách cũng khôn Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tính Nết,Thiên Nhiên, Chim khôn lót nhánh (ổ) lựa cành Gái khôn lựa chốn trai lành gởi thân Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Ứng Xử,Thiên Nhiên, Chim khôn lựa nhành mà đậu Gái khôn kiếm nơi nhân hậu mà nhờ Chi tiết
Đại Chúng, Ca Dao Tinh Yêu Trai Gái,Tỏ Tình,Thiên Nhiên, Chim khôn mắc phải lưới lồng Hễ ai (Ai mà) gỡ được đền công lạng vàng Anh rằng anh chẳng lấy vàng Hễ anh gỡ được thì nàng lấy anh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Giao Tế,Thiên Nhiên,Lời Nói,Dư Luận, Chim khôn tiếc lông Người khôn, tiếc lời. Chi tiết

Page 396 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17