Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn một mình đau (thì) tức, làm một mình thì bực (thì cực thân) Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Tính Nết, Ăn một mình tức bụng, làm một mình cực thân Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn một nơi nằm một chốn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận, Ăn một nơi ngủ một nẻo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn muối còn hơn ăn chuối chát Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Lý Lẽ, Ăn nên nợ, đỡ nên ơn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Giao Tế,Ăn Nói,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối, Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành, Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn ngồi tựa bức vách, có khách bảo ngụ cư Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận,Xã Hội, Ăn nhà chú, ngủ nhà cô Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu,Lười Biếng, Ăn như thuyền chở mã, như ả chơi trăng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn như tráng làm như lão Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn như vạc Chi tiết
Miền Nam, Bến Tre, Tục Ngữ Thói Hư,Tật Xấu, Ăn như xáng múc Làm như lục bình trôi. Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Thói Đời,Tính Nết, Ăn như xáng thổi, làm như chổi cùn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn như xáng xúc làm như lục bình trôi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Trắc Nết, Ăn no ấm cật rậm rật mọi nơi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Thói Đời, Ăn no hôm trước lo được hôm sau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn no lại ngồi mười đời không khá Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn no lòng, đói mất lòng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Xã Hội, Ăn no mặc ấm, ngẫm kẻ cơ hàn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Hạnh Phúc, Ăn no ngủ kỹ chẳng nghĩ điều gì Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đời Sống,Tính Cách,Tương Quan, Ăn no ngủ kỹ chổng tĩ lên trời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Đời Sống, Ăn nồi bảy quăng ra nồi ba quăng vào Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Ăn Uống,Tính Nết, Ăn nóng phỏng miệng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Xã Hội, Ăn ở có nhân, mười phần chẳng khó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Ứng Xử, Ăn ở như bát nước đầy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn ở như chó với mèo Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Tín Ngưỡng, Ăn ở rộng rãi ông bà đãi cho Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn ở trần, mần mặc áo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn ở với nhau như bát nước đầy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn oản của chùa phải quét lá đa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Ăn oản, phải giữ lấy chùa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Chế Giễu, Ăn phải bùa mê cháo lú Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết, Ăn phải bùa mê thuốc dấu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chuyện mình thì quáng chuyện người thì sáng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chuyện ngày xưa đă có bờ tre xanh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Chuyện người thì sáng chuyện mình thì quáng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có ai giàu ba họ có ai khó ba đời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tinh Yêu Trai Gái, Có ai ta cũng thế này, Không ai ta cũng như ngày có ai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tướng Trâu,Xã Hội,Ứng Xử, Có ăn có chọi mới gọi là trâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phận Nghèo, Có ăn nhạt mới thương tới mèo Chi tiết
Miền Trung, Quảng Trị, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Chim Muông Cò ăn ruộng sâu thì nắng Cò ăn ruộng cạn thì mưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Công Lao,Cần Mẫn, Có ăn vất vả đã cam, Không ăn ta nghỉ ta làm làm chi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Sức Khoẻ,Vệ Sinh,Y Lý, Cờ ba cuộc, cơm ba bát, thuốc ba thang. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có bấc có dầu chán vạn người khêu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có bẩn như chó thì mới giàu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lao Động, Có bụng ăn thì có bụng lo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có bung chơi có bụng chịu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời,Con Cái,Cha Mẹ, Có cá đổ vạ cho cơm Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Ẩm Thực,Ăn Uống, Có cá thì tha gắp mắm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có cà thì tha gắp mắm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nguyên Nhân,Lý Do, Có cây dây mới leo. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có chè có rượu không thiếu anh em Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có chí có gan gian nan vượt tuốt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ý Chí,Dũng Cảm,Hèn Nhát,Tính Nết, Có chí làm nên. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ý Chí,Dũng Cảm,Hèn Nhát,Tính Nết,Quan Quyền, Có chí làm quan có gan làm giàu Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Đời Sống,Cần Kiệm,Cần Mẫn, Có chí mài lưỡi cày thành kim, Có chí mài hòn đá thành tiền. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Bổn Phận, Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Bổn Phận, Có chồng phải ngậm bồ hòn đắng cay. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Thân Phận, Có chồng siêng như có ông tiên nho nhỏ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Đình,Vợ Chồng,Thân Phận,Cô Đơn, Có chồng thương kẻ nằm không một mình Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tinh Yêu Trai Gái,Hôn Nhân, Có chú chê anh hèn, Không chú bèn lấy anh Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tài Sản,Nợ Nần, Có còn hơn không Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc,Giáo Dục, Có con không dạy để vậy mà nuôi. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giỗ Chạp,Gia Đình,Vợ Chồng,Cưới Gả,Ứng Xử,Con Cái,Sinh Tử, Có con tội sống, không con tội chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Cái,Cha Mẹ,Gia Đình,Gia Tộc, Có của chia của, không có của chia nợ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đồng Hành,Bắt Chước,Lãnh Đạo, Một miếng trống gióng nghìn quân. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Một mình một bóng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Một mình nghĩ không tròn, một thân lo không xong Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một mũi tên hai con nhạn Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Hmong, Tục Ngữ Ứng Xử,Tình Nghĩa, Một muôi khi đói hơn một bát khi no. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Nông Tang,Khuyến Nông, Một năm chăm làm bằng ba năm làm ruộng. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Giao Thông,Đi Lại,So Sánh, Một nạm gió Bằng một bó chèo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một năm khôn một lần dại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một năm làm nhà ba năm dọn dẹp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một năm làm nhà Bằng ba năm lao lực Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Con Người,Đời Sống, Một năm làm nhà, ba năm hết gạo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một nắng hai sương Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Mọt nào ăn được cứt sách Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một ngày ăn đấy bảy ngày ăn đâu! Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một ngày nên nghĩa chuyến đò nên quen Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ngư Nghiệp, Một ngày vãi chài Bằng mười hai ngày phơi lưới. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một ngày vãi chài hai ngày phơi lưới Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Một nghề cho chín hơn chín, mười nghề Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một nghề thì kín chín nghề thì hở Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nghề Nghiệp,Lý Lẽ, Một nghề thì sống, đống nghề thì chết Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Quân Sự, Một nghi mười ngờ một ngờ mười tội Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thời Tiết,Hiện Tượng, Một ngôi sao, một ao nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một ngũ nằm là năm ngũ chạy Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Dao, Tục Ngữ Ứng Xử,Kinh Nghiệm,Cộng Đồng,Đời Sống, Một người bắc cầu trăm người qua, Một người viết sách trăm người đọc. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cẩn Thận,Lo Liệu, Một người biết lo bằng kho người hay làm. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Vui Buồn,Vinh Nhục, Một người cười mười người khóc Chi tiết
Miền Bắc, Hòa Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Con Người, Đời Sống, Hợp Quần, Một người đàn ông không dựng nổi nhà Một người đàn bà không cắt nổi gianh. Chi tiết
Hòa Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường Tục Ngữ Đời Sống, Bằng Hữu, Hợp Quần, Quan sơn, quan dặm một nhà Bốn phương thiên hạ đều là anh em. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cần Mẫn, Một người hay ho bằng kho người hay làm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Một người làm bậy cả họ mang nhơ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Phụ Nữ,Thói Đời, Một người làm đĩ xấu danh đàn bà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Một người làm nên cả họ được cậy, một người làm bậy cả họ hổ danh Chi tiết

Page 395 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17