Home Tìm Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Tìm ca dao

Để được kết quả như ý, xin vui lòng đọc Trợ giúp tìm Ca Dao

Điều kiện cần tìm ; Xóa điều kiện tìm

 

Xuất xứ Thể loại Chủ đề Nội dung
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Nhiều cây làm nhà đẹp, nhiều cột chống vững sàn, nhiều anh em nhà vui vẻ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Đạo Đức,Giáo Dục, Nhiều cha con khó lấy chồng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ, Nhiều chống càng tốt, nhiều cột càng bền Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Phận Nghèo,Giàu Nghèo, Giàu ăn uống, khó đánh nhau Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phận Nghèo,Giàu Nghèo, Giàu bán chó khó bán con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phận Nghèo,Giàu Nghèo, Giàu bán ló khó bán con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu chiều hôm, khó sớm mai Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo,Sinh Tử,Nghề Nghiệp, Giàu chủ kho no nhà bếp Chóng chết quản voi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Giàu Nghèo, Giàu có ba mươi tết mới hay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu con út khó con út trút sạch cửa nhà Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Thói Đời,Giàu Nghèo,Gia Tộc, Giàu đặng trung đặng hiếu Khó mất thảo mất ngay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu đâu ba họ khó đâu ba đời Chi tiết
Miền Trung, Quảng Nam, Tục Ngữ Nghề Nghiệp,Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu đâu những kẻ ngủ trưa Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu dưa gang sang trái vải Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Thói Đời, Giấu giàu không ai giấu được nghèo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phận Nghèo, Giấu giàu không ai giấu nghèo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu giờ ngọ khó giờ dần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu giờ Ngọ khò giờ Mùi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu hai con mắt khó hai bàn tay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu hay mần bần hay ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Giậu kín thì chó hết vào Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu là họ khó người dưng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Ứng Xử,Thói Đời, Giàu là họ, khó là dưng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu lái buôn khôn thằng dốt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Thói Đời,Ứng Xử,Thói Đời,Anh Chị Em,Bằng Hữu, Giàu làm chị, khó lụy làm em Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu làm kép hẹp làm đơn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu lo bạc khó lo cơm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu lợn nái, lãi gà con Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu lúc còn son giàu lúc con lớn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu một lọ khó một niêu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu ngày ăn ba bữa khó cũng đỏ lửa ba lần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo, Giàu nghèo ba mươi tết mới hay Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phận Nghèo,Giàu Nghèo, Giàu nghèo như giấc chiêm bao Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu người bằng mười giàu của Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Ứng Xử,Nghề Nghiệp, Giàu nhà kho, no nhà bếp Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu nhận họ khó người dưng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Ứng Xử,Xử Thế, Giàu nhân ngãi hãy giữ cho giàu, Khó tiền bạc chưa lo rằng khó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu nuôi lợn đực, khó cực nuôi lợn cái Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Buôn Bán,Nghề Nghiệp,Chợ Búa, Giàu nuôi lơn đực, khó nuôi lợn cái. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Nông Tang, Giàu nuôi lợn nái, lụn bại nuôi bồ câu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu ở làng sang ở nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu ruộng đợ nợ ruộng thuê Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Thói Đời, Giàu sơn lâm tìm đến, Khó giữa chợ tìm lui Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Giàu tại phận, khó tại duyên. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu tân không bằng khó cựu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu tặng của khôn tặng lời Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu tham việc thất nghiệp tham ăn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu thì ba bữa khó thì đồ lửa ba lần Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo,Làng Nước,Tục Lệ,Lễ Hội, Giàu thú quê không bằng kéo lê cả chợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Phận Nghèo,Giàu Nghèo, Giàu tiêu hoang không bằng nghèo chắt mót Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Hôn Nhân,Vợ Chồng,Ứng Xử,Thân Phận,Duyên Phận, Giàu trong làng trái duyên khôn ép, Khó nước người phải kiếp cũng theo Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Thói Đời, Giàu về bạn, sang về vợ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Tính Nết,Đạo Đức,Thật Thà,Gian Dối,Vị Tha, Giàu về hàng nén, chẳng giàu về xén bờ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giàu Nghèo,Ứng Xử, Giàu vì bạc nén, không giàu bằng xén bờ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời,Giàu Nghèo, Giàu xứ quê không bằng ngồi lê kẻ chợ Chi tiết
Lào Cai, Dân Tộc Giáy, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ, Giấy không bọc được lửa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Khác Biệt,Gia Tộc,Thực Chất, Giấy rách giữ lề. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Giấy rách phải giữ (cũng giữ) lấy lề Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Giấy rách phải giữ lấy lề Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xã Hội, Giấy trắng mực đen làm quen thiên hạ Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử, Giẻ cùi tốt mã Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế,Khen Chê,Thưởng Phạt,Danh Tiếng, Gièm nên xấu khen nên tốt Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ,Nghiệp Báo, Gieo gió ắt gặt bão Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tính Nết,Đạo Đức,Quả Báo, Gieo nhân nào, gặt quả đó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tín Ngưỡng,Lý Lẽ, Gieo quả nào, gặt quả đó Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Lý Lẽ,Xử Thế, Giết gà không cần dao mổ trâu Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Cầm, Giết gà lấy trứng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiên Nhiên, Giết một con cò cứu muôn con tép Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiên Nhiên, Giết một con cò, cứu trăm con tép Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiên Nhiên, Giết một con mèo cứu muôn con chuột Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thiên Nhiên, Giết một mèo cứu vạn chuột Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hành Động,Ác Độc,Nham Hiểm, Giết người như ngóe Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Hiện Tượng,Nông Tang, Gió bất hiu hiu, sếu kêu thì rét Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Gió chiều nào che chiều (xoay chiều) nấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Gió chiều nào che chiều ấy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời, Gió chiều nào, che chiều ấy. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ,Gia Súc, Giò chửa làm, lợn còn đó. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thân Phận, Gió dập sóng vùi Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Cảm Xúc, Buôn buồn bán cho đĩ dại Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Cảm Xúc, Buôn buồn bán cho thằng ngây Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Buôn Bán,Hành Xử,Nghề Nghiệp, Buôn cạn gặp năm hồng thủy Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Xã Hội,Cảm Xúc,Ăn Nói, Buồn chẳng muốn nói gọi chẳng muốn thưa Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Bằng Hữu,Buôn Bán,Hành Xử,Nghề Nghiệp,Chợ Búa, Buôn có bạn bán có phường Chi tiết
Miền Nam, Miền Tây, Tục Ngữ Buôn Bán,Nghề Nghiệp, Buôn có lỗ cũng đừng vội ngưng, Nếu muốn được cũng đừng sợ tốn Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Vận Số,Phần Số,Kiên Trì,May Rủi, Buôn gặp chầu, câu gặp chỗ. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cần Kiệm,Hoang Phí,Buôn Bán,Hành Xử,Nghề Nghiệp, Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cần Kiệm,Hoang Phí,Buôn Bán,Hành Xử,Nghề Nghiệp, Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè lỗ miệng Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Cần Kiệm,Hoang Phí,Buôn Bán,Hành Xử,Nghề Nghiệp, Buôn tàu không giàu bằng hà tiện. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Thói Đời, Buôn thất nghiệp, lãi quan viên Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Buôn Bán,Hành Xử,Nghề Nghiệp, Buôn thuyền buôn vã chẳng đã hà tiện Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thiên Nhiên,Cây Cỏ, Bương già nhà vững Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Giá Trị,Khinh Trọng,Coi Thường, Bụt không thèm ăn mày ma. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tín Ngưỡng,Thế Thái, Bụt Nam Hạ lại từ oản Chiêm Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Thói Đời, Bút Nam tào, dao thầy thuốc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Quê Hương,Đất Nước, Bút Ngọc Than gan Tràng Cốc Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Gia Súc, Bụt trên toà sao gà (gà nào) mổ mắt ? Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Lý Lẽ, Cá ao ai vào ao ta ta được Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Ứng Xử,Xử Thế, Ca bài con cá sống vì nước Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Tập Thể,Cá Nhân,Hợp Quần, Cả bè hơn cây nứa. Chi tiết
Đại Chúng, Tục Ngữ Sông Nước,Thiên Nhiên, Cá buôi lội ngược, cá nược lội xuôi Chi tiết

Page 392 of 405 ;

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân , Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/22/17